تاریخ بروز رسانی: ۱۱:۲۱ - ۰۴ اسفند ۱۳۹۹

قیمت انواع دستگاه‌های ماینر امروز دوشنبه ۴ اسفند ۹۹ + جدول

چنانچه قصد خرید دستگاه ماینر برای استخراج رمز ارز دارید می‌توانید از لیست قیمت ماینر‌های زیر استفاده نمایید. لیست قیمت‌ها از ارزان به گران مرتب شده تا بتوانید دستگاه مناسب با بودجه خود را به آسانی انتخاب نمایید.

قیمت انواع دستگاه‌های ماینر امروز دوشنبه ۴ اسفند ۹۹ + جدول

 

قیمت دستگاه های ماینر

ردیف نام کالا قیمت (ریال)
1 دستگاه ماینر ای بنگ Ebit E11+ 37TH  27,000,000
2 دستگاه ماینر کنان AvalonMiner 821  35,600,000
3 دستگاه ماینر پانگولین ماینر Whatsminer M3X 12.5Th  39,900,000
4 دستگاه ماینر ای بنگ Ebit E9  40,000,000
5 دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M3v2  41,600,000
6 دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M1  42,500,000
7 دستگاه ماینر ای بنگ Ebang Ebit E9.5 11.5Th  42,600,000
8 دستگاه ماینر بیت مین Antminer S9 14Th  45,000,000
9 دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M3  47,000,000
10 دستگاه ماینر ای بنگ Ebang Ebit E9+ 9Th  49,000,000
11 دستگاه ماینر بیت مین Antminer T9 Plus 10.5TH/s  50,000,000
12 دستگاه ماینر ای بنگ Ebit E10.1 18Th/s  53,000,000
13 دستگاه ماینر ای بنگ Ebit E9.2 12Th  60,000,000
14 دستگاه ماینر بیتفیلای Snow Panther B1 Plus  69,000,000
15 دستگاه ماینر ای بنگ Ebit E9i 13.5Th  75,000,000
16 دستگاه ماینر بیت مین Antminer S9i 13.5Th  76,000,000
17 دستگاه ماینر بیت مین Antminer S9k 13.5Th  81,250,000
18 دستگاه ماینر بیت مین Antminer S9i 14Th  85,000,000
19 دستگاه ماینر کنان AvalonMiner 851  85,600,000
20 دستگاه ماینر ای بنگ Ebit E9.3 16Th  90,000,000
21 دستگاه ماینر هالونگ ماینینگ Dragonmint T1 16Th/s  95,000,000
22 دستگاه ماینر بیت مین Antminer S9j 14Th  97,000,000
23 دستگاه ماینر ای بنگ Ebit E10 18Th  105,000,000
24 دستگاه ماینر بیت مین انت ماینر Antminer S9i 14.5Th/s  110,000,000
25 دستگاه ماینر بیت مین Antminer S9j 14.5Th  113,000,000
26 دستگاه ماینر بیت مین Antminer L3 Plus Plus  115,000,000
27 دستگاه ماینر کنان AvalonMiner 852  115,600,000
28 دستگاه ماینر بیت مین Antminer DR3  118,000,000
29 دستگاه ماینر بیت مین Antminer S9 Hydro  128,000,000
30 دستگاه ماینر بیت مین Antminer S9 SE 17Th  135,000,000
31 دستگاه ماینر کنان Avalon 910  135,000,000
32 دستگاه ماینر کنان AvalonMiner 920  138,500,000
33 دستگاه ماینر کنان AvalonMiner 921  149,500,000
34 دستگاه ماینر بیت مین Antminer S9 SE 16TH  150,000,000
35 دستگاه ماینر ای بنگ EBIT E10.3 24TH  156,000,000
36 دستگاه ماینر فیوژن سیلیکون X7  156,000,000
37 دستگاه ماینر بیت مین Antminer S11 19Th  158,000,000
38 دستگاه ماینر بیت مین Antminer S11 20.5Th  158,000,000
39 دستگاه ماینر اینوسیلیکون T2 Turbo 24Th  167,000,000
40 دستگاه ماینر اینوسیلیکون S11 SiaMaster  170,000,000
41 دستگاه ماینر اینوسیلیکون T2 Terminator  170,000,000
42 دستگاه ماینر لاوکور A1 25Th/s  175,000,000
43 دستگاه ماینر ای بنگ Ebit E10.2 27Th  175,000,000
44 دستگاه ماینر علائدین ماینر T2 26TH  180,000,000
45 دستگاه ماینر هالونگ ماینینگ Dragonmint T1 32Th/s  184,000,000
46 دستگاه ماینر چیتا ماینر F1 24Th/s  185,000,000
47 دستگاه ماینر چیتا ماینر F3 30Th/s  186,900,000
48 دستگاه ماینر علائدین ماینر T1 32TH  200,000,000
49 دستگاه ماینر اینوسیلیکون D9 DecredMaster  209,000,000
50 دستگاه ماینر اینوسیلیکون T2T 26Th  215,000,000
51 دستگاه ماینر اینوسیلیکون G32-1800  237,000,000
52 دستگاه ماینر دایون Zig Z1 Plus  256,000,000
53 دستگاه ماینر استرانگ یو STU-U6 660Gh/s  258,000,000
54 دستگاه ماینر اینوسیلیکون T2 Turbo 37Th  270,000,000
55 دستگاه ماینر اینوسیلیکون T2 Turbo 30TH  290,000,000
56 دستگاه ماینر بیت مین Antminer Z11 135ksol/s  295,000,000
57 دستگاه ماینر بیتفیلای Snow Panther A1  298,000,000
58 دستگاه ماینر بیت مین Antminer Z9 Mini  300,000,000
59 دستگاه ماینر بیت مین Antminer K5 1130GH  300,000,000
60 دستگاه واتس ماینر میکرو بی تی Whatsminer M21 28Th/s  315,000,000
61 دستگاه ماینر اینوسیلیکون T3 39T  327,000,000
62 دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M21S 28Th/s  327,000,000
63 دستگاه ماینر ای بنگ EBit E11 30TH  335,000,000
64 دستگاه ماینر کنان AvalonMiner 1047 37TH  343,210,000
65 دستگاه ماینر چیتا ماینر F5 40Th/s  347,000,000
66 دستگاه ماینر اینوسیلیکون A5 Plus DashMaster  349,000,000
67 دستگاه ماینر اینوسیلیکون A9++ ZMaster  357,000,000
68 دستگاه ماینر پانگولین ماینر Whatsminer M10  357,000,000
69 دستگاه ماینر ابلیسک SC1  367,000,000
70 دستگاه ماینر استرانگ یو STU-U8 46Th/s  375,900,000
71 دستگاه ماینر بیت مین Antminer T17 40Th  385,000,000
72 دستگاه ماینر بیت مین Antminer T15  387,000,000
73 دستگاه ماینر اینوسیلیکون T2 Turbo 36Th  390,000,000
74 دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M10 33TH  397,000,000
75 دستگاه ماینر ای بنگ Ebit E12 Plus 50Th  400,000,000
76 دستگاه ماینر بیت مین انت ماینر Antminer B7 96Kh/s  400,000,000
77 دستگاه ماینر بیت مین Antminer T17 42Th  414,000,000
78 دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer D1  415,000,000
79 دستگاه ماینر ای بنگ Ebit E12 44Th  417,000,000
80 دستگاه ماینر بیت مین Antminer S15  427,060,000
81 دستگاه ماینر بیت مین Antminer T17 38Th  434,000,000
82 دستگاه ماینر چیتا ماینر F5M 53Th/s  437,000,000
83 دستگاه ماینر بیت مین Antminer S17 Pro 53Th/s  446,890,000
84 دستگاه ماینر اینوسیلیکون T3 50Th  469,000,000
85 دستگاه ماینر بیت مین Antminer T17e 53Th  479,060,000
86 دستگاه ماینر بیت مین Antminer S17 Pro 50Th/s  496,900,000
87 دستگاه ماینر بیت مین Antminer DR5  499,000,000
88 دستگاه ماینر بیت مین Antminer S17 56Th  507,000,000
89 دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M21  512,000,000
90 دستگاه ماینر کنان AvalonMiner 1066 50TH  513,000,000
91 دستگاه ماینر بایکال BK-X  519,000,000
92 دستگاه ماینر بیت مین Antminer S17 53Th/s  520,000,000
93 دستگاه ماینر چیتا ماینر F5i 60Th  524,000,000
94 دستگاه ماینر میکرو بی تی WhatsMiner M20 45TH  529,900,000
95 دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M21S 58Th  570,000,000
96 دستگاه ماینر بیت مین انت ماینر Antminer S17 Pro 56Th  582,000,000
97 دستگاه ماینر بیت مین Antminer S17e 64Th  586,990,000
98 دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M10S  605,000,000
99 دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M21S 56Th/s  625,000,000
100 دستگاه ماینر اینوسیلیکون A9 ZMaster  715,020,000
101 دستگاه ماینر بیت مین Antminer T17+ 61Th  717,000,000
102 دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M21S 62Th  723,500,000
103 دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M31S 70Th  740,000,000
104 دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M20S 68TH  740,000,000
105 دستگاه ماینر بیت مین Antminer T17+ 55Th  755,000,000
106 دستگاه ماینر بیت مین Antminer T17+ 64Th  758,900,000
107 دستگاه ماینر بیت مین Antminer T17+ 58Th  790,000,000
108 دستگاه ماینر ای بنگ Ebit E11++ 44TH  794,000,000
109 دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M20S 70Th  854,000,000
110 دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M21S 52Th  930,000,000
111 دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M20S 72TH  935,600,000
112 دستگاه ماینر بیت مین Antminer Z9  957,000,000
113 دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M30S 86TH  967,000,000
114 دستگاه ماینر اینوسیلیکون A9+ ZMaster  975,030,000
115 دستگاه ماینر بیت مین Antminer S17+ 73Th  994,000,000
116 دستگاه ماینر بیت مین Antminer S17+ 76Th  1,120,000,000
117 دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M32 62Th  1,150,000,000
118 دستگاه ماینر بیت مین Antminer S17+ 70Th  1,167,000,000
119 دستگاه ماینر بیت مین Antminer T19 84Th  1,200,000,000
120 دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M30S+ 100TH  1,257,000,000
121 دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M32 68Th  1,290,000,000
122 دستگاه ماینر بیت مین Antminer Z15 420ksol/s  1,300,000,000
123 دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M30S++ 112TH  1,325,800,000
124 دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M31S 76Th  1,396,000,000
125 دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M30S 88TH  1,650,000,000
126 دستگاه ماینر بیت مین Antminer S19 95Th  1,787,000,000
127 دستگاه ماینر بیت مین Antminer S19 Pro 110Th  1,997,000,000
128 دستگاه ماینر اینو سیلیکون A10 Pro ETH 500MH  2,650,000,000
ارسال نظر
قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «اقتصاد24» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
خواندنی ها
خودرو
فناوری
آخرین اخبار

قتل یک مرد با زن دومش در چاه

آخرین تصمیم شورای عالی بورس درمورد سهام عدالت

فیلم/ سرقت عجیب در بانک ملی قم

سوشا پرسپولیس را تهدید کرد

آغاز پیش ‌فروش مرحله سوم تارا از فردا

اعلام زمان قرعه کشی فروش عیدانه سایپا

حال همسر ملکه انگلیس وخیم است؟

ازدواج ابراهیم تاتلیسس با دختر ۲۵ ساله + عکس

فیلم/ بسته‌بندی ماهی زنده در چین!

دلربایی فرهاد مجیدی از استقلالی ها با ۴ قلب آبی

هر اونس طلا ۱۷۲۴ دلار

فیلم/ گفتگو با زن فریب خورده که جون دل را به امریکا برد! / سهیل سنگرزاده شکارچی زنان است

بازار خودرو با کمترین نوسان امسال را پشت سر می‌گذارد

خبر خوش نوبخت برای بازنشستگان تامین اجتماعی

فیلم/ پشت‌پرده عجیب ورود و پلاک‌گذاری خودروهای قاچاق به کشور

واکنش علی کریمی به پیشنهاد بایرن مونیخ

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از مدیر عامل بانک رفاه کارگران تجلیل کرد

قرعه‌کشی طرح پیش فروش یک ساله ایران‌خودرو فردا برگزار می‌شود

فولاد مبارکه مطالبه ۳۰ ساله مردم را به ۵ سال کاهش داد

قیمت آپارتمان در منطقه امیرآباد تهران

قیمت اجاره آپارتمان در منطقه بلوار کشاورز و میدان فاطمی تهران

قیمت اجاره آپارتمان در منطقه تهرانسر + جدول

فیلم/ صحبت‌های خداداد عزیزی خطاب به علی کریمی درباره انتخابات فدراسیون فوتبال

پایان پرونده تلخ‌ترین قتل‌عام خانوادگی در تهران

اینفوگرافی/ استفاده از رمزارزها در کدام کشورها بیشتر رواج دارد؟

تاثیر تغذیه بر مبتلا نشدن به کرونا

ضرب‌الاجل دو ماهه برای اخذ مالیات از اینفلوئنسر‌ها

فیلم/ فکری: تمام شد، استعفاء دادم

افزایش نرخ بلیت مترو و اتوبوس تصویب شد

قهوه تلخ برای پرسپولیس!

اطلاعیه باشگاه استقلال در خصوص جدایی فکری

چگونه خودرو خود را حرفه‌ای پولیش کنیم؟

بایدن، تکلیف بن‌سلمان را یکسره کرد

متقاضیان، پول مسکن ملی را ندارند

۱۸۰۰ واحد مسکونی در قالب طرح اقدام ملی مسکن در قم احداث می‌شود

۵۰ هزار واحد مسکونی ارزان‌ قیمت ساخته می‌شود

واکنش مدیر شبکه کودک به نماهنگ ساسی‌مانکن