پایگاه خبری، تحلیلی اقتصاد24

قیمت سکه و قیمت طلا امروز دوشنبه ۶ تیر ۱۴۰۱ + جدول

قیمت سکه و قیمت طلا امروز دوشنبه ۶ تیر ۱۴۰۱ + جدول

قیمت سکه و قیمت طلا امروز دوشنبه ۶ تیر ۱۴۰۱ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه می‌توانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
قیمت سکه پارسیان امروز یکشنبه ۵ تیر ۱۴۰۱ + جدول

قیمت سکه پارسیان امروز یکشنبه ۵ تیر ۱۴۰۱ + جدول

قیمت سکه پارسیان امروز یکشنبه ۵ تیر ۱۴۰۱ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلی‌گرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.
قیمت سکه و قیمت طلا امروز یکشنبه ۵ تیر ۱۴۰۱ + جدول

قیمت سکه و قیمت طلا امروز یکشنبه ۵ تیر ۱۴۰۱ + جدول

قیمت سکه و قیمت طلا امروز یکشنبه ۵ تیر ۱۴۰۱ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه می‌توانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
قیمت سکه پارسیان امروز شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱ + جدول

قیمت سکه پارسیان امروز شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱ + جدول

قیمت سکه پارسیان امروز شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلی‌گرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.
قیمت سکه و قیمت طلا امروز شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱ + جدول

قیمت سکه و قیمت طلا امروز شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱ + جدول

قیمت سکه و قیمت طلا امروز شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه می‌توانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
قیمت سکه پارسیان امروز جمعه ۳ تیر ۱۴۰۱ + جدول

قیمت سکه پارسیان امروز جمعه ۳ تیر ۱۴۰۱ + جدول

قیمت سکه پارسیان امروز جمعه ۳ تیر ۱۴۰۱ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلی‌گرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.
قیمت سکه و قیمت طلا امروز جمعه ۳ تیر ۱۴۰۱ + جدول

قیمت سکه و قیمت طلا امروز جمعه ۳ تیر ۱۴۰۱ + جدول

قیمت سکه و قیمت طلا امروز جمعه ۳ تیر ۱۴۰۱ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه می‌توانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
بازدهی سکه و طلا در خرداد ۱۴۰۱
سرمایه گذاری روی کدام نوع از سکه سودآورتر بوده است؟

بازدهی سکه و طلا در خرداد ۱۴۰۱

قیمت سکه گرمی خرداد امسال ۱۲ درصد رشد داشت؛ بیشتر از سکه امامی و طلا ۱۸ عیار!
قیمت سکه پارسیان امروز پنجشنبه ۲ تیر ۱۴۰۱ + جدول

قیمت سکه پارسیان امروز پنجشنبه ۲ تیر ۱۴۰۱ + جدول

قیمت سکه پارسیان امروز پنجشنبه ۲ تیر ۱۴۰۱ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلی‌گرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.
قیمت سکه و قیمت طلا امروز پنجشنبه ۲ تیر ۱۴۰۱ + جدول

قیمت سکه و قیمت طلا امروز پنجشنبه ۲ تیر ۱۴۰۱ + جدول

قیمت سکه و قیمت طلا امروز پنجشنبه ۲ تیر ۱۴۰۱ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه می‌توانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.