امواج صوتی
برچسب:

امواج صوتی

از طریق امواج صوتی؛

با تایپ کردن هم هک می شوید

امواج صوتی ناشی از تایپ کردن با صفحه کلید نیز...
های صوتی متصاعد شده در زمان تایپ با صفحه کلید...
کد خبر: ۳۰۳۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۲۸