خودروهای سایپا
برچسب:

خودروهای سایپا

قیمت خودرو‌های سایپا امروز یکشنبه ۲۷ بهمن ۹۸+جدول

قیمت خودرو های سایپا امروز یکشنبه ۲۷ بهمن ۹۸را در...
قیمت خودروهای سایپا نام خودرو قیمت بازار تومان قیمت... کارخانه تومان سایپا 111 سفید 63,900,000 39,800,000 سایپا 111 تنوع... رنگ 64,500,000 39,941,000 سایپا 131 سفید 59,300,000 37,381,000 سایپا 131... تنوع رنگ 59,800,000 37,641,000 سایپا 132 سفید 61,400,000 توقف تولید...
کد خبر: ۵۶۸۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۷


قیمت خودرو‌های سایپا‌ امروز شنبه ۲۶ بهمن ۹۸+جدول

قیمت خودرو های سایپا امروز شنبه ۲۶ بهمن ۹۸ را...
قیمت خودرو های سایپا نام خودرو قیمت بازار تومان قیمت... کارخانه تومان سایپا 111 سفید 63,900,000 39,800,000 سایپا 111 تنوع... رنگ 64,500,000 39,941,000 سایپا 131 سفید 59,300,000 37,381,000 سایپا 131... تنوع رنگ 59,800,000 37,641,000 سایپا 132 سفید 61,400,000 توقف تولید...
کد خبر: ۵۶۶۸۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۶


قیمت خودرو‌های سایپا امروز پنج شنبه ۲۴ بهمن ۹۸+جدول

قیمت خودرو های سایپا امروز پنج شنبه ۲۴ بهمن ۹۸...
قیمت خودرو های سایپا نام خودرو قیمت بازار تومان... قیمت کارخانه تومان سایپا 111 سفید 63,700,000 39,800,000 سایپا 111... تنوع رنگ 64,200,000 39,941,000 سایپا 131 سفید 59,000,000 37,381,000 سایپا... 131 تنوع رنگ 59,600,000 37,641,000 سایپا 132 سفید 61,300,000 توقف...
کد خبر: ۵۶۵۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۴


قیمت خودرو‌های سایپا امروز چهارشنبه 23 بهمن ۹۸ +جدول

قیمت خودرو های سایپا امروز دوشنبه ۲۱ بهمن ۹۸ را...
قیمت خودروهای سایپا سایپا نام خودرو قیمت بازار تومان قیمت... کارخانه تومان سایپا 111 سفید 64,100,000 39,800,000 سایپا 111 تنوع... رنگ 64,500,000 39,941,000 سایپا 131 سفید 59,500,000 37,381,000 سایپا 131... تنوع رنگ 60,000,000 37,641,000 سایپا 132 سفید 61,500,000 توقف تولید...
کد خبر: ۵۶۳۷۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۳


قیمت خودرو‌های سایپا امروز دوشنبه ۲۱ بهمن ۹۸+جدول

قیمت خودرو های سایپا امروز دوشنبه ۲۱ بهمن ۹۸ را...
قیمت خودرو های سایپا نام خودرو قیمت بازار تومان... قیمت کارخانه تومان سایپا 111 سفید 64,800,000 39,800,000 سایپا 111... تنوع رنگ 65,500,000 39,941,000 سایپا 131 سفید 60,000,000 37,381,000 سایپا... 131 تنوع رنگ 60,800,000 37,641,000 سایپا 132 سفید 62,200,000 توقف...
کد خبر: ۵۶۱۶۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۱


قیمت خودرو‌های سایپا امروز چهارشنبه ۱۶ بهمن ۹۸+جدول

قیمت خودرو های سایپا امروز چهارشنبه ۱۶ بهمن ۹۸ را...
قیمت خودروهای سایپا نام خودرو قیمت بازار تومان قیمت... کارخانه تومان سایپا 111 سفید 64,400,000 39,800,000 سایپا 111 تنوع... رنگ 64,700,000 39,941,000 سایپا 131 سفید 60,100,000 37,381,000 سایپا 131... تنوع رنگ 60,200,000 37,641,000 سایپا 132 سفید 61,000,000 توقف تولید...
کد خبر: ۵۵۶۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۱۶


قیمت خودرو‌های سایپا امروز سه شنبه ۱۵ بهمن ۹۸+جدول

قیمت خودرو های سایپا امروز سه شنبه ۱۵ بهمن ۹۸...
قیمت خودرو های سایپا امروز سه شنبه ۱۵ بهمن... ۹۸ نام خودرو قیمت بازار تومان قیمت کارخانه تومان سایپا... 111 سفید 64,000,000 39,800,000 سایپا 111 تنوع رنگ 64,300,000 39,941,000... سایپا 131 سفید 60,000,000 37,381,000 سایپا 131 تنوع رنگ 60,000,000...
کد خبر: ۵۵۴۸۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۱۵


قیمت خودرو‌های سایپا امروز شنبه ۱۲ بهمن ۹۸+جدول

قیمت خودرو های سایپا امروز شنبه ۱۲ بهمن ۹۸ را...
قیمت خودروهای سایپا نام خودرو قیمت بازار تومان قیمت... کارخانه تومان سایپا 111 سفید 61,800,000 39,800,000 سایپا 111 تنوع... رنگ 62,000,000 39,941,000 سایپا 131 سفید 57,000,000 37,381,000 سایپا 131... تنوع رنگ 57,400,000 37,641,000 سایپا 132 سفید 59,000,000 توقف تولید...
کد خبر: ۵۵۰۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۱۲


قیمت خودرو‌های سایپا امروز پنج شنبه ۱۰ بهمن ۹۸ +جدول

قیمت خودرو های سایپا امروز پنج شنبه ۱۰ بهمن ۹۸...
قیمت خودرو های سایپا ۱۰ بهمن ۹۸ نام خودرو... قیمت بازار تومان قیمت کارخانه تومان سایپا 111 سفید 61,200,000... 39,800,000 سایپا 111 تنوع رنگ 61,800,000 39,941,000 سایپا 131 سفید... 56,300,000 37,381,000 سایپا 131 تنوع رنگ 56,700,000 37,641,000 سایپا 132...
کد خبر: ۵۴۸۷۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۱۰


قیمت خودرو‌های سایپا امروز سه شنبه ۸ بهمن ۹۸+جدول

قیمت خودرو های سایپا امروز سه شنبه ۸ بهمن ۹۸...
قیمت خودروهای سایپا نام خودرو قیمت بازار تومان قیمت... کارخانه تومان سایپا 111 سفید 60,500,000 39,800,000 سایپا 111 تنوع... رنگ 61,000,000 39,941,000 سایپا 131 سفید 55,700,000 37,381,000 سایپا 131... تنوع رنگ 56,000,000 37,641,000 سایپا 132 سفید 57,400,000 توقف تولید...
کد خبر: ۵۴۶۶۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۰۸


قیمت خودرو امروز یکشنبه ۶ بهمن ۹۸ +جدول

اند و خودرو های سایپا تا ۷۰۰ هزار تومان افزایش...
گران شده اند و خودرو های سایپا تا ۷۰۰ هزار... روز خودروهای سایپا در بازار امروز یکشنبه ششم بهمن ۹۸... خودرو های سایپا امروز همگام با ایرانخودرویی ها روند افزایش... سایپا مستثنی نیست و حدود ۴۰۰ هزار تومان گران شده...
کد خبر: ۵۴۴۶۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۰۶


قیمت خودرو‌های سایپا امروز یکشنبه ۶ بهمن ۹۸+جدول

قیمت خودرو های سایپا امروز یکشنبه ۶ بهمن ۹۸ را...
قیمت خودرو های سایپا سایپا نام خودرو قیمت بازار تومان... قیمت کارخانه تومان سایپا 111 سفید 58,800,000 39,800,000 سایپا 111... تنوع رنگ 59,200,000 39,941,000 سایپا 131 سفید 54,000,000 37,381,000 سایپا... 131 تنوع رنگ 54,200,000 37,641,000 سایپا 132 سفید 56,000,000 توقف...
کد خبر: ۵۴۳۷۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۰۶


قیمت خودرو‌های سایپا امروز دوشنبه ۳۰ دی ۹۸ +جدول

قیمت خودرو های سایپا امروز دوشنبه ۳۰ دی ۹۸ را...
قیمت خودروهای سایپا نام خودرو قیمت بازار تومان قیمت... کارخانه تومان سایپا 111 سفید 58,000,000 39,800,000 سایپا 111 تنوع... رنگ 58,500,000 39,941,000 سایپا 131 سفید 53,100,000 37,381,000 سایپا 131... تنوع رنگ 53,500,000 37,641,000 سایپا 132 سفید 54,700,000 توقف تولید...
کد خبر: ۵۳۶۰۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۳۰


قیمت خودرو‌های سایپا امروز یکشنبه ۲۹ دی ۹۸+جدول

قیمت خودرو های سایپا امروز یکشنبه ۲۹ دی ۹۸+جدول...
قیمت خودرو های سایپا سایپا نام خودرو قیمت بازار... تومان قیمت کارخانه تومان سایپا 111 سفید 57,800,000 39,800,000 سایپا... 111 تنوع رنگ 58,300,000 39,941,000 سایپا 131 سفید 52,800,000 37,381,000... سایپا 131 تنوع رنگ 53,300,000 37,641,000 سایپا 132 سفید 54,700,000...
کد خبر: ۵۳۴۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۹


قیمت خودروهای سایپا امروز چهارشنبه ۲۵ دی ۹۸+جدول

قیمت خودروهای سایپا امروز چهارشنبه ۲۵ دی ۹۸ را در...
قیمت خودرو های سایپا سایپا نام خودرو قیمت بازار تومان... قیمت کارخانه تومان سایپا 111 سفید 57,000,000 39,800,000 سایپا 111... تنوع رنگ 57,600,000 39,941,000 سایپا 131 سفید 52,000,000 37,381,000 سایپا... 131 تنوع رنگ 52,500,000 37,641,000 سایپا 132 سفید 54,100,000 توقف...
کد خبر: ۵۳۰۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۵


قیمت خودرو‌های سایپا امروز یکشنبه ۱۵ دی ۹۸+جدول

قیمت خودرو های سایپا امروز یکشنبه ۱۵ دی ۹۸ در...
قیمت خودروهای سایپا سایپا نام خودرو قیمت بازار تومان قیمت... کارخانه تومان سایپا 111 سفید 55,600,000 39,800,000 سایپا 111 تنوع... رنگ 56,000,000 39,941,000 سایپا 131 سفید 50,400,000 37,381,000 سایپا 131... تنوع رنگ 50,800,000 37,641,000 سایپا 132 سفید 52,500,000 38,181,000 سایپا...
کد خبر: ۵۱۶۸۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۱۵


قیمت خودرو‌های سایپا امروز ۱۲ دی ۹۸

های سایپا سایت سایپا و مراجعه به بازار محصولات سایپا...
سایپا نام خودرو قیمت بازار تومان قیمت کارخانه تومان سایپا... 111 سفید 54,100,000 39,800,000 سایپا 111 تنوع رنگ 54,800,000 39,941,000... سایپا 131 سفید 49,300,000 37,381,000 سایپا 131 تنوع رنگ 50,000,000... 37,641,000 سایپا 132 سفید 52,300,000 38,181,000 سایپا 132 تنوع رنگ...
کد خبر: ۵۱۳۶۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۱۲


قیمت خودروهای سایپا امروز 11 دی 98

بر اساس قیمت روز و جدید نمایندگی های سایپا سایت... سایپا و مراجعه به بازار محصولات سایپا بروز می شود...
سایپا نام خودرو قیمت بازار تومان قیمت کارخانه تومان... سایپا 111 سفید 54,100,000 39,800,000 سایپا 111 تنوع رنگ 54,800,000... 39,941,000 سایپا 131 سفید 49,300,000 37,381,000 سایپا 131 تنوع رنگ... 50,000,000 37,641,000 سایپا 132 سفید 52,300,000 38,181,000 سایپا 132 تنوع...
کد خبر: ۵۱۲۷۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۱۱


قیمت خودروهای سایپا امروز 4 دی 98

سایپا نام خودرو قیمت بازار تومان قیمت کارخانه تومان... سایپا 111 سفید 54,200,000 39,800,000 سایپا 111 تنوع رنگ 54,700,000... 39,941,000 سایپا 131 سفید 49,400,000 37,381,000 سایپا 131 تنوع رنگ... 49,900,000 37,641,000 سایپا 132 سفید 51,700,000 38,181,000 سایپا 132 تنوع...
کد خبر: ۵۰۳۷۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۴


قیمت خودروهای سایپا امروز 3 دی 98

سایپا سایت سایپا و مراجعه به بازار محصولات سایپا بروز...
سایپا نام خودرو قیمت بازار تومان قیمت کارخانه تومان... سایپا 111 سفید 53,800,000 39,800,000 سایپا 111 تنوع رنگ 54,200,000... 39,941,000 سایپا 131 سفید 49,600,000 37,381,000 سایپا 131 تنوع رنگ... 50,000,000 37,641,000 سایپا 132 سفید 51,800,000 38,181,000 سایپا 132 تنوع...
کد خبر: ۵۰۲۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۳


آخرین اخبار

سیدجلال و اوساگونا به بازی مقابل سپاهان می‌رسند

اولویت مجلس یازدهم مسائل اقتصادی باشد/ مردم از کوچک شدن سفره‌هایشان گله‌مندند

تفاوت عیدی کارمندان و کارگران در چیست؟

ویدئو/ نماینده بانه گوله‌برفی خورد!

انجام معاملات مربوط به عملیات بازار باز

قیمت دلار امروز چهارشنبه ۳۰ بهمن ۹۸+جدول

لحظه تحویل سال ۹۹ و حیوان نماد این سال

همدلی با قربانیان کرونا روی برج آزادی تهران

ممنوعیت ورود اتباع چین به خاک روسیه

تصاویر جالبی از زنان پیشمرگه

پربحث

تعیین تکلیف یارانه معیشتی تا ماه اسفند

کنایه سنگین امیر آقایی به مجری جنجالی تلویزیون/ ما نیامدیم که برویم

قاتل سردار سلیمانی کشته شد؟

حمله تند مهناز افشار به محسن تنابنده +عکس

قیمت خودرو‌های سایپا امروز یکشنبه ۲۰ بهمن ۹۸ +جدول

تصاویری از ۴ فرزند سردار سلیمانی بر سر مزار پدر

جنجالی ترین روز جشنواره فیلم فجر با صحبت های شهاب حسینی+ویدئو

کنایه روزنامه استقلال به پرسپولیسی‌ها درباره شیخ دیاباته + عکس

اظهارات عجیب رضا پهلوی که با خنده مخاطبانش روبرو شد

چرا یارانه‌ها از سال 99 بازمی‌گردند؟/ بانک اطلاعاتی دولت پر از ایراد است

امیر تتلو دستگیر شد + عکس

مجیدی: هیچ تیمی نمی‌تواند استقلال را شکست دهد

قیمت سکه و قیمت دلار امرو سه شنبه ۸ بهمن ۹۸+جدول

عباس تبریزیان و ماجرای کتاب‌سوزی

 ویدئو/ هادی حجازی فر: اگر کسی بخواهد توهین کند، حتما واکنش نشان می دهم

قیمت خودرو‌های ایران خودرو امروز پنج شنبه ۱۷ بهمن ۹۸+جدول

عکس/بیوگرافی دارا حیایی، فرزند امین حیایی

قیمت خودرو‌های ایران خودرو امروز یکشنبه ۱۳ بهمن ۹۸+جدول

قیمت خودرو‌های سایپا‌ امروز شنبه ۲۶ بهمن ۹۸+جدول

گلر سپاهان پرسپولیسی می‌شود؟