سوسیال دموکراسی
برچسب:

سوسیال دموکراسی

آموزه‌های فقر سوئدی

وجود دارد که رفاه سوئد حاصل سوسیالیسم است که با... بود حزب سوسیال دموکرات در سال ۱۹۳۲ به قدرت رسید... نرخی پایین تر از ایالات متحده و اروپای غربی سوسیال... سرانه بود اینجا بود که سوسیال دموکرات ها با گنجینه...
کد خبر: ۳۲۴۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۱۷