قیمت دنا
برچسب:

قیمت دنا

قیمت خودروهای داخلی امروز پنجشنبه 28 آذر 98

کد خبر: ۴۳۳۰۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۸


قیمت خودروهای ایران خودرو امروز ۲۰ آذر ۹۸

اقتصاد۲۴ - بر اساس قیمت روز و جدید نمایندگی های...
ایران خودرو نام خودرو قیمت بازار تومان قیمت کارخانه تومان... حاشیه بازار سمند سورن 114,800,000 82,558,000 دنا تیپ 1 121,700,000... 83,623,000 دنا تیپ 2 128,000,000 توقف فروش دنا پلاس تیپ... 1 147,000,000 110,934,000 دنا پلاس تیپ 2 165,000,000 توقف فروش...
کد خبر: ۴۲۳۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۰


قیمت خودروهای داخلی امروز ۲۰ آذر ۹۸

کد خبر: ۴۲۳۳۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۰


قیمت خودروهای داخلی امروز ۱۹ آذر ۹۸

کد خبر: ۴۲۲۲۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۹


قیمت خودروهای ایران خودرو امروز ۱۸ آذر ۹۸

اقتصاد۲۴ - بر اساس قیمت روز و جدید نمایندگی های...
ایران خودرو نام خودرو قیمت بازار تومان قیمت کارخانه تومان... حاشیه بازار سمند سورن 116,000,000 82,558,000 دنا تیپ 1 122,000,000... 83,623,000 دنا تیپ 2 128,000,000 توقف فروش دنا پلاس تیپ... 1 145,000,000 110,934,000 دنا پلاس تیپ 2 164,000,000 توقف فروش...
کد خبر: ۴۲۱۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۸


قیمت خودروهای داخلی امروز ۱۸ آذر ۹۸

کد خبر: ۴۲۰۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۸


قیمت خودروهای ایران خودرو امروز ۱۷ آذر ۹۸

اقتصاد۲۴ - بر اساس قیمت روز و جدید نمایندگی های...
محصولات ایران خودرو نام خودرو قیمت بازار تومان قیمت... 16 117,500,000 حاشیه بازار سمند سورن 114,000,000 82,558,000 دنا تیپ... 1 121,000,000 83,623,000 دنا تیپ 2 127,000,000 توقف فروش دنا... پلاس تیپ 1 143,000,000 110,934,000 دنا پلاس تیپ 2 164,000,000...
کد خبر: ۴۱۹۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۷


قیمت خودروهای ایران خودرو امروز 16 آذر 98

اقتصاد24 - بر اساس قیمت روز و جدید نمایندگی های...
ایران خودرو نام خودرو قیمت بازار تومان قیمت کارخانه تومان... حاشیه بازار سمند سورن 113,000,000 82,558,000 دنا تیپ 1 120,000,000... 83,623,000 دنا تیپ 2 127,000,000 توقف فروش دنا پلاس تیپ... 1 142,000,000 110,934,000 دنا پلاس تیپ 2 163,000,000 توقف فروش...
کد خبر: ۴۱۸۷۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۶


قیمت خودروهای ایران خودرو امروز 14 آذر 98

اقتصاد24 - بر اساس قیمت روز و جدید نمایندگی های...
ایران خودرو نام خودرو قیمت بازار تومان قیمت کارخانه تومان... حاشیه بازار سمند سورن 113,000,000 82,558,000 دنا تیپ 1 120,000,000... 83,623,000 دنا تیپ 2 127,000,000 توقف فروش دنا پلاس تیپ... 1 142,000,000 110,934,000 دنا پلاس تیپ 2 163,000,000 توقف فروش...
کد خبر: ۴۱۷۴۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۴


قیمت خودروهای ایران خودرو امروز 13 آذر ۹۸

اقتصاد۲۴ – بر اساس قیمت روز و جدید نمایندگی های...
ایران خودرو نام خودرو قیمت بازار تومان قیمت کارخانه تومان... حاشیه بازار سمند سورن ناموجود 82,558,000 دنا تیپ 1 120,000,000... 83,623,000 دنا تیپ 2 127,000,000 توقف فروش دنا پلاس تیپ... 1 141,000,000 110,934,000 دنا پلاس تیپ 2 162,000,000 توقف فروش...
کد خبر: ۴۱۶۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۳


قیمت خودروهای ایران خودرو امروز 12 آذر 98

اقتصاد24 - بر اساس قیمت روز و جدید نمایندگی های...
ایران خودرو نام خودرو قیمت بازار تومان قیمت کارخانه تومان... حاشیه بازار سمند سورن ناموجود 82,558,000 دنا تیپ 1 120,000,000... 83,623,000 دنا تیپ 2 127,000,000 توقف فروش دنا پلاس تیپ... 1 141,000,000 110,934,000 دنا پلاس تیپ 2 162,000,000 توقف فروش...
کد خبر: ۴۱۵۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۲


قیمت خودروهای ایران خودرو امروز 11 آذر 98

اقتصاد24 - بر اساس قیمت روز و جدید نمایندگی های...
ایران خودرو نام خودرو قیمت بازار تومان قیمت کارخانه تومان... حاشیه بازار سمند سورن ناموجود 82,558,000 دنا تیپ 1 120,000,000... 83,623,000 دنا تیپ 2 127,000,000 توقف فروش دنا پلاس تیپ... 1 141,000,000 110,934,000 دنا پلاس تیپ 2 162,000,000 توقف فروش...
کد خبر: ۴۱۳۸۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۱


قیمت خودروهای ایران خودرو امروز 10 آذر 98

اقتصاد24 - بر اساس قیمت روز و جدید نمایندگی های...
ایران خودرو نام خودرو قیمت بازار تومان قیمت کارخانه تومان... حاشیه بازار سمند سورن ناموجود 82,558,000 دنا تیپ 1 119,000,000... 83,623,000 دنا تیپ 2 125,000,000 توقف فروش دنا پلاس تیپ... 1 140,000,000 110,934,000 دنا پلاس تیپ 2 161,000,000 توقف فروش...
کد خبر: ۴۱۲۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۰


قیمت خودروهای ایران خودرو امروز 9 آذر ۹۸

کد خبر: ۴۱۱۲۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۰۹


قیمت خودروهای ایران خودرو امروز 7 آذر 98

اقتصاد24 - بر اساس قیمت روز و جدید نمایندگی های...
ایران خودرو نام خودرو قیمت بازار تومان قیمت کارخانه تومان... حاشیه بازار سمند سورن ناموجود 82,558,000 دنا تیپ 1 119,000,000... 83,623,000 دنا تیپ 2 125,000,000 توقف فروش دنا پلاس تیپ... 1 140,000,000 110,934,000 دنا پلاس تیپ 2 161,000,000 توقف فروش...
کد خبر: ۴۰۹۸۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۰۷


قیمت خودروهای ایران خودرو امروز 6 آذر 98

اقتصاد24 - بر اساس قیمت روز و جدید نمایندگی های...
ایران خودرو نام خودرو قیمت بازار تومان قیمت کارخانه تومان... حاشیه بازار سمند سورن ناموجود 82,558,000 دنا تیپ 1 119,800,000... 83,623,000 دنا تیپ 2 125,500,000 توقف فروش دنا پلاس تیپ... 1 143,000,000 110,934,000 دنا پلاس تیپ 2 162,000,000 توقف فروش...
کد خبر: ۴۰۸۸۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۰۶


قیمت خودروهای داخلی امروز 6 آذر 98

کد خبر: ۴۰۸۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۰۶


قیمت خودروهای ایران خودرو امروز 5 آذر 98

اقتصاد24 - بر اساس قیمت روز و جدید نمایندگی های...
ایران خودرو نام خودرو قیمت بازار تومان قیمت کارخانه تومان... حاشیه بازار سمند سورن ناموجود 82,558,000 دنا تیپ 1 120,000,000... 83,600,000 دنا تیپ 2 126,000,000 توقف فروش دنا پلاس تیپ... 1 142,000,000 110,934,000 دنا پلاس تیپ 2 162,000,000 توقف فروش...
کد خبر: ۴۰۷۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۰۵


قیمت خودروهای ایران خودرو امروز 4 آذر 98

اقتصاد24 - بر اساس قیمت روز و جدید نمایندگی های...
ایران خودرو نام خودرو قیمت بازار تومان قیمت کارخانه تومان... حاشیه بازار سمند سورن ناموجود 82,558,000 دنا تیپ 1 120,000,000... 83,600,000 دنا تیپ 2 126,000,000 توقف فروش دنا پلاس تیپ... 1 143,000,000 110,934,000 دنا پلاس تیپ 2 163,000,000 توقف فروش...
کد خبر: ۴۰۶۵۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۰۴


قیمت خودروهای داخلی امروز 4 آذر 98

کد خبر: ۴۰۶۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۰۴