قیمت پژو پارس
برچسب:

قیمت پژو پارس

قیمت خودروهای ایران خودرو امروز ۱۸ آذر ۹۸

اقتصاد۲۴ - بر اساس قیمت روز و جدید نمایندگی های...
ایران خودرو نام خودرو قیمت بازار تومان قیمت کارخانه تومان... دنا پلاس توربو 179,000,000 توقف فروش پژو glx 405 79,300,000... 63,158,000 پژو glx 405 دوگانه سوز 93,000,000 65,578,000 پژو slx... 405 93,500,000 67,998,000 پژو پارس 106,000,000 78,338,000 پژو پارس دوگانه...
کد خبر: ۴۲۱۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۸


قیمت خودروهای ایران خودرو امروز 14 آذر 98

اقتصاد24 - بر اساس قیمت روز و جدید نمایندگی های...
ایران خودرو نام خودرو قیمت بازار تومان قیمت کارخانه تومان... دنا پلاس توربو 175,700,000 توقف فروش پژو glx 405 78,000,000... 63,158,000 پژو glx 405 دوگانه سوز 89,000,000 65,578,000 پژو slx... 405 90,000,000 67,880,000 پژو پارس 102,000,000 78,338,000 پژو پارس دوگانه...
کد خبر: ۴۱۷۴۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۴


قیمت خودروهای ایران خودرو امروز 13 آذر ۹۸

اقتصاد۲۴ – بر اساس قیمت روز و جدید نمایندگی های...
ایران خودرو نام خودرو قیمت بازار تومان قیمت کارخانه تومان... دنا پلاس توربو 175,700,000 توقف فروش پژو glx 405 77,600,000... 63,158,000 پژو glx 405 دوگانه سوز 90,000,000 65,578,000 پژو slx... 405 90,100,000 67,880,000 پژو پارس 101,000,000 78,338,000 پژو پارس دوگانه...
کد خبر: ۴۱۶۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۳


قیمت خودروهای ایران خودرو امروز 12 آذر 98

اقتصاد24 - بر اساس قیمت روز و جدید نمایندگی های...
ایران خودرو نام خودرو قیمت بازار تومان قیمت کارخانه تومان... دنا پلاس توربو 175,700,000 توقف فروش پژو glx 405 77,600,000... 63,158,000 پژو glx 405 دوگانه سوز 90,000,000 65,578,000 پژو slx... 405 90,100,000 67,880,000 پژو پارس 101,000,000 78,338,000 پژو پارس دوگانه...
کد خبر: ۴۱۵۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۲


قیمت خودروهای ایران خودرو امروز 11 آذر 98

اقتصاد24 - بر اساس قیمت روز و جدید نمایندگی های...
ایران خودرو نام خودرو قیمت بازار تومان قیمت کارخانه تومان... دنا پلاس توربو 175,700,000 توقف فروش پژو glx 405 78,000,000... 63,158,000 پژو glx 405 دوگانه سوز 91,000,000 65,578,000 پژو slx... 405 89,700,000 67,880,000 پژو پارس 101,400,000 78,338,000 پژو پارس دوگانه...
کد خبر: ۴۱۳۸۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۱


قیمت خودروهای ایران خودرو امروز 10 آذر 98

اقتصاد24 - بر اساس قیمت روز و جدید نمایندگی های...
ایران خودرو نام خودرو قیمت بازار تومان قیمت کارخانه تومان... دنا پلاس توربو 175,000,000 توقف فروش پژو glx 405 78,000,000... 63,158,000 پژو glx 405 دوگانه سوز 90,500,000 65,578,000 پژو slx... 405 89,000,000 67,880,000 پژو پارس 101,000,000 78,338,000 پژو پارس دوگانه...
کد خبر: ۴۱۲۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۰


قیمت خودروهای ایران خودرو امروز 7 آذر 98

اقتصاد24 - بر اساس قیمت روز و جدید نمایندگی های...
ایران خودرو نام خودرو قیمت بازار تومان قیمت کارخانه تومان... دنا پلاس توربو 175,000,000 توقف فروش پژو glx 405 78,000,000... 63,158,000 پژو glx 405 دوگانه سوز 90,500,000 65,578,000 پژو slx... 405 89,000,000 67,880,000 پژو پارس 101,000,000 78,338,000 پژو پارس دوگانه...
کد خبر: ۴۰۹۸۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۰۷


قیمت خودروهای ایران خودرو امروز 6 آذر 98

اقتصاد24 - بر اساس قیمت روز و جدید نمایندگی های...
ایران خودرو نام خودرو قیمت بازار تومان قیمت کارخانه تومان... دنا پلاس توربو 177,000,000 توقف فروش پژو glx 405 78,000,000... 63,158,000 پژو glx 405 دوگانه سوز 87,000,000 65,578,000 پژو slx... 405 90,100,000 67,880,000 پژو پارس 102,600,000 78,338,000 پژو پارس دوگانه...
کد خبر: ۴۰۸۸۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۰۶


قیمت خودروهای ایران خودرو امروز 5 آذر 98

اقتصاد24 - بر اساس قیمت روز و جدید نمایندگی های...
ایران خودرو نام خودرو قیمت بازار تومان قیمت کارخانه تومان... دنا پلاس توربو 177,000,000 توقف فروش پژو glx 405 78,300,000... 63,158,000 پژو glx 405 دوگانه سوز 83,500,000 65,578,000 پژو slx... 405 89,500,000 67,880,000 پژو پارس 102,800,000 78,338,000 پژو پارس دوگانه...
کد خبر: ۴۰۷۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۰۵


قیمت خودروهای ایران خودرو امروز 4 آذر 98

اقتصاد24 - بر اساس قیمت روز و جدید نمایندگی های...
ایران خودرو نام خودرو قیمت بازار تومان قیمت کارخانه تومان... دنا پلاس توربو 177,000,000 توقف فروش پژو glx 405 77,500,000... 63,158,000 پژو glx 405 دوگانه سوز 81,000,000 65,578,000 پژو slx... 405 90,500,000 67,880,000 پژو پارس 103,000,000 78,338,000 پژو پارس دوگانه...
کد خبر: ۴۰۶۵۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۰۴


قیمت خودروهای ایران خودرو امروز 3 آذر 98

اقتصاد24 - بر اساس قیمت روز و جدید نمایندگی های...
ایران خودرو نام خودرو قیمت بازار تومان قیمت کارخانه تومان... دنا پلاس توربو 177,000,000 توقف فروش پژو glx 405 77,500,000... 63,158,000 پژو glx 405 دوگانه سوز 81,000,000 65,578,000 پژو slx... 405 90,500,000 67,880,000 پژو پارس 103,400,000 78,338,000 پژو پارس دوگانه...
کد خبر: ۴۰۵۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۰۳


قیمت خودروهای ایران‌خودرو امروز 30 آبان 98

کد خبر: ۴۰۲۷۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۳۰


قیمت خودروهای ایران‌ خودرو امروز 29 آبان 98

کد خبر: ۴۰۱۶۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۲۹


قیمت خودروهای ایران‌خودرو امروز 28 آبان 98

کد خبر: ۴۰۰۶۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۲۸


قیمت خودروهای ایران خودرو امروز 25 آبان 98

اقتصاد24 - بر اساس قیمت روز و جدید نمایندگی های...
ایران خودرو نام خودرو قیمت بازار تومان قیمت کارخانه تومان... دنا پلاس توربو 170,500,000 توقف فروش پژو glx 405 77,000,000... 63,158,000 پژو glx 405 دوگانه سوز 81,000,000 65,578,000 پژو slx... 405 89,500,000 67,880,000 پژو پارس 99,000,000 78,338,000 پژو پارس دوگانه...
کد خبر: ۳۹۸۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۲۵


قیمت خودروهای ایران‌خودرو امروز 23 آبان 98

اقتصاد۲۴ – قیمت خودروهای ایران خودرو در کارخانه و بازار...
ایران خودرو نام خودرو قیمت بازار تومان قیمت کارخانه تومان... دنا پلاس توربو 171,300,000 توقف فروش پژو glx 405 76,500,000... 63,158,000 پژو glx 405 دوگانه سوز 81,800,000 65,578,000 پژو slx... 405 89,500,000 67,880,000 پژو پارس 100,000,000 78,338,000 پژو پارس دوگانه...
کد خبر: ۳۹۶۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۲۳


قیمت خودروهای ایران‌ خودرو امروز 21 آبان 98

اقتصاد24 - قیمت خودروهای ایران خودرو در کارخانه و بازار...
ایران خودرو نام خودرو قیمت بازار تومان قیمت کارخانه تومان... دنا پلاس توربو 173,500,000 توقف فروش پژو glx 405 77,400,000... 63,158,000 پژو glx 405 دوگانه سوز 80,800,000 65,578,000 پژو slx... 405 90,000,000 67,880,000 پژو پارس 99,200,000 78,338,000 پژو پارس دوگانه...
کد خبر: ۳۹۴۰۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۲۱


قیمت خودروهای ایران خودرو امروز 20 آبان 98

اقتصاد24 - بر اساس قیمت روز و جدید نمایندگی های...
ایران خودرو نام خودرو قیمت بازار تومان قیمت کارخانه تومان... دنا پلاس توربو 171,700,000 توقف فروش پژو glx 405 77,500,000... 63,158,000 پژو glx 405 دوگانه سوز 80,800,000 65,578,000 پژو slx... 405 90,000,000 67,880,000 پژو پارس 98,600,000 78,338,000 پژو پارس دوگانه...
کد خبر: ۳۹۲۸۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۲۰


قیمت خودروهای ایران خودرو امروز 18 آبان 98

اقتصاد24 - بر اساس قیمت روز و جدید نمایندگی های...
ایران خودرو نام خودرو قیمت بازار تومان قیمت کارخانه تومان... دنا پلاس توربو 171,000,000 توقف فروش پژو glx 405 77,000,000... 63,158,000 پژو glx 405 دوگانه سوز 80,500,000 65,578,000 پژو slx... 405 88,000,000 67,880,000 پژو پارس 98,400,000 78,338,000 پژو پارس دوگانه...
کد خبر: ۳۹۰۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۸


قیمت خودروهای ایران‌خودرو امروز 16 آبان 98

قیمت خودروهای ایران خودرو در کارخانه و بازار امروز ۱6...
ایران خودرو نام خودرو قیمت بازار تومان قیمت کارخانه تومان... دنا پلاس توربو 171,000,000 توقف فروش پژو glx 405 76,000,000... 63,158,000 پژو glx 405 دوگانه سوز 79,200,000 65,578,000 پژو slx... 405 88,400,000 67,880,000 پژو پارس 98,000,000 78,338,000 پژو پارس دوگانه...
کد خبر: ۳۸۹۱۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۶