قیمت روز خودرو
قیمت خودرو‌های سایپا امروز پنجشنبه ۱۳ آذر ۹۹ را در جدول زیر مشاهده کنید.
کد خبر: ۸۸۱۸۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۳


قیمت خودرو‌های ایران خودرو امروز پنجشنبه ۱۳ آذر ۹۹ را در جدول زیر مشاهده کنید.
کد خبر: ۸۸۱۸۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۳


رئیس اتحادیه فروشندگان و نمایشگاه‌داران خودرو اظهارکرد: روند قیمت‌ها همچنان کاهشی است به طوریکه نسبت به ۲۰ روز پیش نرخ خودرو ۳۱ تا ۳۲ درصد کاهش پیدا کرده است و این افت نرخ با کاهش نرخ ارز ادامه دارد.
کد خبر: ۸۸۱۲۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۲


قیمت خودرو‌های سایپا امروز چهارشنبه ۱۲ آذر ۹۹ را در جدول زیر مشاهده کنید.
کد خبر: ۸۸۰۴۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۲


قیمت خودرو‌های ایران خودرو امروز چهارشنبه ۱۲ آذر ۹۹ را در جدول زیر مشاهده کنید.
کد خبر: ۸۸۰۴۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۲


قیمت خودرو‌های سایپا امروز سه شنبه ۱۱ آذر ۹۹ را در جدول زیر مشاهده کنید.
کد خبر: ۸۷۹۰۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۱


قیمت خودرو‌های ایران خودرو امروز سه شنبه ۱۱ آذر ۹۹ را در جدول زیر مشاهده کنید.
کد خبر: ۸۷۹۰۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۱


قیمت خودرو‌های سایپا امروز دوشنبه ۱۰ آذر ۹۹ را در جدول زیر مشاهده کنید.
کد خبر: ۸۷۷۶۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۰


قیمت خودرو‌های ایران خودرو امروز دوشنبه ۱۰ آذر ۹۹ را در جدول زیر مشاهده کنید.
کد خبر: ۸۷۷۶۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۰


قیمت خودرو‌های سایپا امروز یکشنبه ۹ آذر ۹۹ را در جدول زیر مشاهده کنید.
کد خبر: ۸۷۶۲۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۹


قیمت خودرو‌های ایران خودرو امروز یکشنبه ۹ آذر ۹۹ را در جدول زیر مشاهده کنید.
کد خبر: ۸۷۶۲۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۹


قیمت خودرو‌های سایپا امروز شنبه ۸ آذر ۹۹ را در جدول زیر مشاهده کنید.
کد خبر: ۸۷۴۹۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۸


قیمت خودرو‌های ایران خودرو امروز شنبه ۸ آذر ۹۹ را در جدول زیر مشاهده کنید.
کد خبر: ۸۷۴۹۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۸


قیمت خودرو‌های سایپا امروز جمعه ۷ آذر ۹۹ را در جدول زیر مشاهده کنید.
کد خبر: ۸۷۳۹۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۷


قیمت خودرو‌های ایران خودرو امروز جمعه ۷ آذر ۹۹ را در جدول زیر مشاهده کنید.
کد خبر: ۸۷۳۹۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۷


قیمت خودرو‌های سایپا امروز پنجشنبه ۶ آذر ۹۹ را در جدول زیر مشاهده کنید.
کد خبر: ۸۷۳۱۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۶


قیمت خودرو‌های ایران خودرو امروز پنجشنبه ۶ آذر ۹۹ را در جدول زیر مشاهده کنید.
کد خبر: ۸۷۳۱۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۶


قیمت خودرو‌های سایپا امروز چهارشنبه ۵ آذر ۹۹ را در جدول زیر مشاهده کنید.
کد خبر: ۸۷۱۷۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۵


قیمت خودرو‌های ایران خودرو امروز چهارشنبه ۵ آذر ۹۹ را در جدول زیر مشاهده کنید.
کد خبر: ۸۷۱۶۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۵


قیمت خودرو‌های سایپا امروز سه شنبه ۴ آذر ۹۹ را در جدول زیر مشاهده کنید.
کد خبر: ۸۷۰۲۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۴