قیمت روز خودرو
قیمت خودرو‌های ایران خودرو امروز جمعه ۲۶ دی ۹۹ را در جدول زیر مشاهده کنید.
کد خبر: ۹۳۳۰۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۶


قیمت خودرو‌های سایپا امروز جمعه ۲۶ دی ۹۹ را در جدول زیر مشاهده کنید.
کد خبر: ۹۳۳۰۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۶


قیمت خودرو‌های ایران خودرو امروز پنجشنبه ۲۵ دی ۹۹ را در جدول زیر مشاهده کنید.
کد خبر: ۹۳۲۰۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۵


قیمت خودرو‌های سایپا امروز پنجشنبه ۲۵ دی ۹۹ را در جدول زیر مشاهده کنید.
کد خبر: ۹۳۲۰۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۵


قیمت خودرو‌های ایران خودرو امروز چهارشنبه ۲۴ دی ۹۹ را در جدول زیر مشاهده کنید.
کد خبر: ۹۳۰۶۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۴


قیمت خودرو‌های سایپا امروز چهارشنبه ۲۴ دی ۹۹ را در جدول زیر مشاهده کنید.
کد خبر: ۹۳۰۶۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۴


قیمت خودرو‌های ایران خودرو امروز سه شنبه ۲۳ دی ۹۹ را در جدول زیر مشاهده کنید.
کد خبر: ۹۲۹۵۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۳


قیمت خودرو‌های سایپا امروز سه شنبه ۲۳ دی ۹۹ را در جدول زیر مشاهده کنید.
کد خبر: ۹۲۹۵۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۳


قیمت خودرو‌های ایران خودرو امروز یکشنبه ۲۲ دی ۹۹ را در جدول زیر مشاهده کنید.
کد خبر: ۹۲۸۳۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۲


قیمت خودرو‌های سایپا امروز دوشنبه ۲۲ دی ۹۹ را در جدول زیر مشاهده کنید.
کد خبر: ۹۲۸۳۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۲


قیمت خودرو‌های ایران خودرو امروز یکشنبه ۲۱ دی ۹۹ را در جدول زیر مشاهده کنید.
کد خبر: ۹۲۶۹۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۱


قیمت خودرو‌های سایپا امروز یکشنبه ۲۱ دی ۹۹ را در جدول زیر مشاهده کنید.
کد خبر: ۹۲۶۹۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۱


قیمت خودرو‌های ایران خودرو امروز شنبه ۲۰ دی ۹۹ را در جدول زیر مشاهده کنید.
کد خبر: ۹۲۵۶۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۰


قیمت خودرو‌های ایران خودرو امروز جمعه ۱۹ دی ۹۹ را در جدول زیر مشاهده کنید.
کد خبر: ۹۲۴۷۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۹


قیمت خودرو‌های سایپا امروز جمعه ۱۹ دی ۹۹ را در جدول زیر مشاهده کنید.
کد خبر: ۹۲۴۷۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۹


قیمت خودرو‌های ایران خودرو امروز پنجشنبه ۱۸ دی ۹۹ را در جدول زیر مشاهده کنید.
کد خبر: ۹۲۴۰۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۸


قیمت خودرو‌های سایپا امروز پنجشنبه ۱۸ دی ۹۹ را در جدول زیر مشاهده کنید.
کد خبر: ۹۲۳۹۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۸


روند افزایشی قیمت خودرو از هفته پیش آغاز شده و باعث شد تا قیمت خودرو امروز در بازار سرشار از نوسان شود به طوری که بر قیمت بیشتر محصولات داخلی افزوده شد.مقایسه قیمت ها از سه شنبه هفته پیش تا سه شنبه هفته جاری نشان می دهد بر قیمت محصولات ایران‌خودرو در بازار بین 5 تا 35 میلیون تومان افزوده شده است. نوسان قیمت ها سبب شده تا همچنان هیچ خریداری رغبتی برای خرید نداشته باشد و بازار همچون 2 ماه گذشته وضعیت راکد خود را حفظ کند. 
کد خبر: ۹۲۳۲۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۷


قیمت خودرو‌های ایران خودرو امروز چهارشنبه ۱۷ دی ۹۹ را در جدول زیر مشاهده کنید.
کد خبر: ۹۲۲۶۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۷


قیمت خودرو‌های سایپا امروز چهارشنبه ۱۷ دی ۹۹ را در جدول زیر مشاهده کنید.
کد خبر: ۹۲۲۶۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۷