حمایت مردم از ادامه کار ترامپ

آخرین اخبار

 حمایت مردم از ادامه کار ترامپ

اقناع افکار عمومی برای حمایت از استیضاح و برکناری ترامپ از قدرت، یک روند و«آزمون دو مرحله ای» است. اول اینکه افکار عمومی باید قانع شود که موارد اتهامی رییس جمهور واقعیت دارند. دوم اینکه موارد اتهامی باید آنقدر سنگین باشد که بتوان بر اساس آنها برکناری رییس جمهور از قدرت را توجیه کرد.
کد خبر: ۳۵۹۱۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۷