توانگری مالی موسسه بیمه

آخرین اخبار

 توانگری مالی موسسه بیمه

در آیین نامه بیمه‌مرکزی منتشر شد؛
آیین ‌نامه شماره ۶۹ مصوب شورای عالی بیمه موسوم به آیین‌نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری مالی موسسات بیمه، تاکید دارد که همه شرکت های بیمه پایین ترین از سطح توانگری یک موظفند خود را به سطح بالاتر ارتقا دهند.
کد خبر: ۳۹۸۰۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۵