تاریخ انتشار:۱۳۹۸/۰۶/۲۰ - ۱۷:۱۵ کد خبر : 143130

اساسنامه صندوق بازنشستگی وزارت نفت باطل شد

در پی درخواست یکی از کارمندان وزارت نفت در خصوص ابطال اساسنامه صندوق های بازنشستگی، پس انداز و صندوق رفاه کارکنان صنعت نفت مصوب ۲۵/۹/۱۳۹۳، دیوان عدالت اداری بعد از گذشت بیش از یکسال رای خود را صادر و اساسنامه این صندوق را باطل نمود.

وزارت نفت

اقتصاد۲۴- در پی درخواست یکی از کارمندان وزارت نفت در خصوص ابطال اساسنامه صندوق بازنشستگی ، پس انداز و صندوق رفاه کارکنان صنعت نفت مصوب ۲۵/۹/۱۳۹۳، دیوان عدالت اداری بعد از گذشت بیش از یکسال رای خود را صادر و اساسنامه این صندوق را باطل نمود.

در بند پایانی رای دیوان صراحتا ذکر شده:”با توجه به اینکه در ماده ۱۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱ و مضافا اینکه تصویب و اصلاح اساسنامه صندوق های بازنشستگی بر عهده هیئت دولت است و لذا هیچ اختیاری برای هیئت امنا شرکت ملی نفت برای تصویب اساسنامه صندوق صنعت نفت وجود ندارد، تصویب اساسنامه صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان وزارت نفت، خارج از حدود اختیارات قانونی شرکت ملی نفت است و تصویب آن به عنوان یک موسسه خصوصی غیرتجاری مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ۱۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود”

صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت نفت از آن دست نهادهای مهم با گردش مالی بالایی است که بیش از ده ها شرکت تابعه دارد. از این رو با توجه ابهامات و سوالات در خصوص عملکرد این صندوق، مقتضی است دستگاه های نظارتی از جمله مجلس، همچون صندوق ذخیره فرهنگیان، کمیته تحقیق و تفحص برای ارزیابی دقیق فعالیت ها این صندوق تشکیل دهند.

منبع: خط بازار

نظر شما

چندرسانه ای

برگزیده ها