تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ - ۱۲:۳۳ کد خبر : 146660

الزام مدیریت منطبق با موج سوم و چهارم

مجید صفدری *

مجید صفدری کارشناس بیمه

تاریخ تحول بشر دو انقلاب و موج مدیریتی را سپری کرده است و هر موج و انقلاب باعث ایجاد شرایط و ویژگی های خاص اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی و سیاسی شده است که متفکر بزرگی چون «تافلر» آنان را در کتاب های شوک در آینده – موج سوم – ثروت انقلابی به تحریر درآورده است که مطالعه هرسه کتاب به مدیران توصیه شده و از الزامات است و علت آن ایجاد تغییر در «نگاه و نگرش خواهد بود.

هر موج و انقلاب مدیریتی دارای زمان مشخص و معینی است و پاسخگوی مطالبات و دارای هارمونی با نگرش های آن زمانه می باشد و انجام سازوکارهای مرتبط مدیریتی باعث پیشرفت و حصول نتایج مطلوب شده است و عدم توجه به بکارگیری شرایط مدیریتی با موج ایجاد شده یعنی شنا کردن در خلاف جهت رودخانه .

انقلاب و موج اول که انقلاب کشاورزی بود شرایطی ایجاد کرد که «شکارگری» پایان یافت و در موج دوم که انقلاب صنعتی بود توجه به ماشین و فرآیندهای لازمه و استفاده از نیروی کار متخصص از الزامات مدیریتی بود. اکنون که در «موج سوم» هستیم انقلاب الکترونیکی و تکنولوژی رخ داده است و توجه به اهمیت نظم رنگ باخته است و اهمیت به بی نظمی و رویدادهای تصادفی و آشوب اهمیت یافته اند.

در موج سوم نقش مدیریت نیوتنی و توجه به خطی بودن پدیده ها و برنامه ریزی قابل پیش بینی در رسیدن به اهداف جای خود را به «مدیریت کوانتومی» و نظریه نسبیت داده اند از مهمترین شاخصه ها و ویژگی های مدیریتی مورد نیاز در موج سوم عبارتند از :
۱) علاوه بر سودآفرینی باید در مقابل محیط زیست و مسائل اخلاقی و سیاسی و نژادی و اجتماعی احساس مسولیت نمود.
۲) باید در محیط فیزیکی سازمان ها تحول ایجاد کرد .
۳) تحلیل اطلاعات و صحت اطلاعات بسیار مهم است .
۴) تسریع در تصمیم گیری ها و دوری از ۷ عامل که قاتلان تصمیم گیری نامیده می شوند.
۵) توجه و داشتن برنامه در «نمادگرایی مدیریتی»
۶) داشتن مهارت متقاعد سازی و اعتماد سازی سازمانی
۷) جایگزینی تفویض اختیار به جای کنترل
۸) شفافیت در عملکرد و ایجاد شبکه مدیریتی به جای سلسله مراتب مدیریتی و ماتریسی شدن سازمان ها
۹ ) از بین بردن تمرکز مدیریتی و کم اهمیت شدن راس هرم مدیریتی و عدم ایجاد تخصص گرایی
۱۰ ) توجه خاص به ایجاد فناوری های اطلاعاتی مدرن
۱۱) داشتن نگرش سیستمی و کل گرایی و اهمیت دادن و توجه به پرسنل بر اساس نیازهای چند بعدی آنان
۱۲) اجرایی کردن و افزایش بازخورد و توجه به نقش اقلیت پرسنلی
۱۳) رئیس واقعی در سازمان ها مشتریان هستند که کالا و خدمات خود را طراحی و سفارش می دهند و تعیین کننده ارائه خدمات خواهند بود .
۱۴) مدیران بدانند بازار نه سرمایه داری است و نه سوسیالیستی بلکه جدایی تولید از مصرف است.
۱۵)انتخاب و رای اکثریت لزوما بهترین انتخاب نخواهد بود.

* کارشناس ارشد بیمه و بازار سرمایه

نظر شما

چندرسانه ای

برگزیده ها