تاریخ انتشار:۱۳۹۸/۰۷/۲۸ - ۱۲:۱۵ کد خبر : 160637

علم اقتصاد را در حجره‌داری و مادرخرجی نبینید

یک تحلیلگر مسائل اقتصادی نسبت به «انطباق سیاست های اقتصادی با شرایط اجتماعی، سیاسی، فرهنگی،…» هشدار داد.

داود سوری 1

اقتصاد۲۴- داود سوری اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی در صفحه توئیتر خود نوشت: «در چهار دهه گذشته “انطباق سیاست های اقتصادی با شرایط اجتماعی، سیاسی، فرهنگی،…” اسم رمز بی عملی و سیاست های من درآوردی بوده است که علم اقتصاد را در قالب حجره داری و مادرخرجی دیده اند.
اصول اقتصادی روشن و واضح است و با نظر شما نیز عوض نمی شود. دستپخت این دیدگاه را می بینیم.»

2019 copyright.