پایگاه خبری، تحلیلی اقتصاد24

درباره ما

اگر اقتصاد را یک علم بدانیم -که قطعا می‌دانیم-  و به قواعد آن نیز پایبند باشیم بی‌شک انتظار داریم متخصصان این علم، سکان‌دار مسائل اقتصادی باشند و درباره آن نظر دهند. باید بپذیریم که اقتصاد، علم است و علوم انسانی نیز از جایگاه مهمی در جهان مدرن امروز برخوردار است. نمی‌توانیم خود را تافته جدابافته‌ای از جهان مدرن امروز بدانیم و بر اساس سلیقه خود به مدیریت اقتصاد بپردازیم.

امروز به اعتقاد بیشتر اقتصاددانان، پاشنه آشیل اقتصاد کشور، مدیریت دولتی است که بر تمامی فعالیت‌های اقتصادی سایه افکنده است، مدیریتی که خود نیز علم اقتصاد را به معنای اخص آن پذیرا نیست.

همگان به این نکته اذعان داریم که قانون اساسی کشور یک قانون مترقی است هرچند که در عمل گونه دیگری اجرا می‌شود. در بند «ج» اصل ۴۴ این قانون بر واگذاری ۸۰ درصدی سهام بنگاه‌های اقتصادی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌‌های خصوصی، شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی تاکید شده است اما هنوز که هنوز است و بیش از ۱۲ سال از ابلاغ این بند می‌گذرد اقتصاد کشور درگیر این مسئله است و بخش خصوصی هم نادیده گرفته می‌شود.

ما معتقدیم راه علاج اقتصاد کشور و کاهش فساد افسارگسیخته فعلی، توجه به بخش خصوصی و رعایت اصول و آداب علم اقتصاد است، اقتصادی که بسیاری از کشورها را امروز به اقتصادهای برتر دنیا رسانده است.

آنچه که از دولت انتظار می‌رود ایفای نقش خود در مقوله «مسئولیت‌های اجتماعی» و «نظارت»، نه «دخالت» در امر اقتصاد است که اگر دومی انتخاب هر دولتی باشد چیزی جز فساد و آن چیزی که کشور با آن دست به گریبان است حاصل نمی‌شود.

«اقتصاد۲۴» امیدوار است بتواند با انجام رسالت خود این نکته را همواره گوشزد کند که هرچه دخالت دولت در بازار و تصدی‌گری آن در اقتصاد کاهش یابد اقتصادی پویاتر خواهیم داشت.

در راستای همین مسئله «اقتصاد۲۴» دست یاری به سمت اقتصاددانانی که دل در گرو آرامش و آسایش مردم و پیشرفت کشور دارند، دراز می‌کند تا با قلم‌های خود ما را در این مسیر یاری رسانند.