اخبار مسکن

حل مشکل بازار اجاره با تصویب اجاره‌داری حرفه‌ای
بخش خصوصی آماده ساخت مسکن استیجاری است

حل مشکل بازار اجاره با تصویب اجاره‌داری حرفه‌ای

عضو هیات مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان با اشاره به افزایش اجاره‌نشینی به ۴۳ درصد، گفت: کاستی‌ها در حوزه تولید مسکن طی سال‌های گذشته منجر به افزایش اجاره‌ها و اجاره‌نشینی شد، اما این مشکل می‌تواند با تصویب لایحه اجاره‌داری حل شود.
هم رانت دادیم و هم بازار مسکن اوج گرفت

هم رانت دادیم و هم بازار مسکن اوج گرفت

بسیاری از کارخانجات تولید نهاده‌های ساختمانی طی چهار سال گذشته ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کردند، اما از آن زمان تاکنون نه قیمت مصالح کاهش یافت و نه رشد قیمت مسکن کاملا متوقف شد؛ بر این اساس یک کارشناس مسکن معتقد است بازار مسکن، نه از ارز ترجیحی بلکه از تورم تاثیر می‌گیرد که دولت باید تلاش کند ترمز آن را بکشد.