سردرگمی مطلق در بازار ارز/ خرید دلار ممنوع شد!

سردرگمی مطلق در بازار ارز/ خرید دلار ممنوع شد!

تحلیل گران فنی به معامله گران توصیه می‌کنند امروز در بازار ارز موقعیت خرید برای دلار، یورو و سایر ارز‌ها نداشته باشند، دلیل؛ بازار ارز در سردرگمی مطلق است. برخی انتظار دارند قیمت دلار از دامنه حبس شده کنونی خارج شود به همین دلیل تا زمان خروج باید تماشاچی بود.
بیشتر