آخرین قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت طلا امروز

اقتصاد۲۴ - قیمت طلا و سکه در حالی امروز بالا رفت که قیمت دلار افت نسبی را در مقایسه با روز گذشته تجربه کرد.

آخرین قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت طلا امروز

قیمت اونس طلا امروز

امروز هر اونس طلا خلاف افت قبلی خود، رشد قیمت را تجربه کرد، هر اونس طلا که روز قبل تا ۱,۹۲۰ (یک هزار و نهصد و بیست ) دلار رسیده بود، امروز - پنجشنبه ۰۶ شهریور ۱۳۹۹ مصادف با ۲۷ آگوست ۲۰۲۰ - با رشد ۱.۲۸ درصدی به ۱,۹۴۵ (یک هزار و نهصد و چهل و پنج) دلار رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۹۴۵ ۲۵ ۱.۲۸ امروز
۱,۹۲۰ -۰.۴۱ روز قبل
۱,۹۲۸ -۱۹ -۰.۹۷ ۲ روز پیش
 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا امروز بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار به ۱,۰۶۴,۲۱۸ (یک میلیون و شصت و چهار هزار و دویست و هجده ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۱۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۰۶۴,۲۱۸ ۱,۶۱۶ ۰.۱۵ امروز
۱,۰۶۲,۶۰۲ ۵,۵۴۱ ۰.۵۲ روز قبل
۱,۰۵۷,۰۶۱ ۸,۹۹۸ ۰.۸۵ ۲ روز پیش
 

آخرین نرخ دلار

قیمت دلار امروز با کاهش ۰.۶ درصدی، از ۲۳,۵۸۰ (بیست و سه هزار و پانصد و هشتاد ) تومان به ۲۳,۴۴۰ (بیست و سه هزار و چهارصد و چهل ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۳,۴۴۰ -۱۴۰ -۰.۶ امروز
۲۳,۵۸۰ ۲۸۰ ۱.۱۸ روز قبل
۲۳,۳۰۰ ۳۶۰ ۱.۵۴ ۲ روز پیش
 

قیمت یورو امروز

در بازار امروز یورو نسبت به روز قبل ، با ۱۲ تومان افزایش، ۲۷,۹۲۱ (بیست و هفت هزار و نهصد و بیست و یک ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۷,۹۲۱ ۱۲ ۰.۰۴ امروز
۲۷,۹۰۹ ۳۸۳ ۱.۳۷ روز قبل
۲۷,۵۲۶ ۴۴۱ ۱.۶ ۲ روز پیش
 

قیمت پوند امروز

پوند، امروز به ۳۱,۱۶۸ (سی و یک هزار و یکصد و شصت و هشت ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۰۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۱,۱۶۸ ۲۹ ۰.۰۹ امروز
۳۱,۱۳۹ ۵۶۸ ۱.۸۲ روز قبل
۳۰,۵۷۱ ۵۷۷ ۱.۸۸ ۲ روز پیش
 

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

درهم امارات (حواله) امروز با کاهش ۰.۷۷ درصدی، از ۶,۵۰۰ (شش هزار و پانصد ) تومان به ۶,۴۵۰ (شش هزار و چهارصد و پنجاه ) تومان رسید.

قیمت لیر ترکیه امروز

همچنین لیر ترکیه با کاهش ۰.۸۷ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳,۲۰۵ (سه هزار و دویست و پنج ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار کانادا

دلار کانادا، امروز به ۱۷,۹۰۲ (هفده هزار و نهصد و دو ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۳۱ درصدی داشته است.

قیمت سکه امروز

قیمت سکه امروز به 10,920,000 (ده میلیون و نهصد و بیست هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش 0.18 درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۰,۹۲۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰ ۰.۱۸ امروز
۱۰,۹۰۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰ ۰.۲۷ روز قبل
۱۰,۸۷۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰ ۱.۱ ۲ روز پیش
 

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه، امروز به ۵,۴۰۰,۰۰۰ (پنج میلیون و چهارصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵,۴۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ امروز
۵,۴۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱.۸۵ روز قبل
۵,۳۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲ روز پیش
 

قیمت ربع سکه امروز

ربع سکه امروز بدون تغییر نسبت به روز پیش ۳,۰۰۰,۰۰۰ (سه میلیون) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ سکه گرمی

همچنین هر سکه گرمی بدون تغییر نسبت به روز قبل ، ۱,۷۰۰,۰۰۰ (یک میلیون و هفتصد هزار) تومان معامله شد.