پایگاه خبری، تحلیلی اقتصاد24

نیم سکه وارد کانال ٨ میلیون تومان شد

نیم سکه وارد کانال ٨ میلیون تومان شد

بازار طلا و سکه صبح امروز، ٧ خردادماه، افزایش قیمت انواع سکه را تجربه می‌کند. به‌طوری‌که سکه امامی، نیم سکه و ربع سکه به ترتیب با ٢٠٠، ٨٠ و ٣٠ هزار تومان افزایش روبرو بوده‌اند.
قیمت سکه پارسیان امروز شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱ + جدول

قیمت سکه پارسیان امروز شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱ + جدول

قیمت سکه پارسیان امروز شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلی‌گرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.
قیمت سکه و قیمت طلا امروز شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱ + جدول

قیمت سکه و قیمت طلا امروز شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱ + جدول

قیمت سکه و قیمت طلا امروز شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه می‌توانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
قیمت سکه پارسیان امروز جمعه ۶ خرداد ۱۴۰۱ + جدول

قیمت سکه پارسیان امروز جمعه ۶ خرداد ۱۴۰۱ + جدول

قیمت سکه پارسیان امروز جمعه ۶ خرداد ۱۴۰۱ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلی‌گرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.
قیمت سکه و قیمت طلا امروز جمعه ۶ خرداد ۱۴۰۱ + جدول

قیمت سکه و قیمت طلا امروز جمعه ۶ خرداد ۱۴۰۱ + جدول

قیمت سکه و قیمت طلا امروز جمعه ۶ خرداد ۱۴۰۱ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه می‌توانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
قیمت سکه پارسیان امروز پنجشنبه ۵ خرداد ۱۴۰۱ + جدول

قیمت سکه پارسیان امروز پنجشنبه ۵ خرداد ۱۴۰۱ + جدول

قیمت سکه پارسیان امروز پنجشنبه ۵ خرداد ۱۴۰۱ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلی‌گرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.
قیمت سکه و قیمت طلا امروز پنجشنبه ۵ خرداد ۱۴۰۱ + جدول

قیمت سکه و قیمت طلا امروز پنجشنبه ۵ خرداد ۱۴۰۱ + جدول

قیمت سکه و قیمت طلا امروز پنجشنبه ۵ خرداد ۱۴۰۱ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه می‌توانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
قیمت سکه پارسیان امروز چهارشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۱ + جدول

قیمت سکه پارسیان امروز چهارشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۱ + جدول

قیمت سکه پارسیان امروز چهارشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۱ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلی‌گرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.
قیمت سکه و قیمت طلا امروز چهارشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۱ + جدول

قیمت سکه و قیمت طلا امروز چهارشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۱ + جدول

قیمت سکه و قیمت طلا امروز چهارشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۱ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه می‌توانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
قیمت سکه پارسیان امروز سه‌شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۱ + جدول

قیمت سکه پارسیان امروز سه‌شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۱ + جدول

قیمت سکه پارسیان امروز سه‌شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۱ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلی‌گرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.