قیمت طلا

آخرین اخبار

 قیمت طلا

قیمت سکه و قیمت طلا امروز شنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه و طلا، قیمت دیگر فلزات گرانبها مانند پلاتین و نقره و همچنین شاخص بورس نیز در جدول گنجانده شده است.
کد خبر: ۱۲۳۳۴۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۱۳


در ادامه معاملات در جریان و انجام شده در آخرین روز کاری هفته جاری، قیمت طلا در معاملات صبح جمعه بازار آسیا در پی ضعیف شدن ارزش دلار، اندکی افزایش یافت.
کد خبر: ۱۲۳۲۹۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۱۲


قیمت سکه و قیمت طلا امروز جمعه ۱۲ شهریور ۱۴۰۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه و طلا، قیمت دیگر فلزات گرانبها مانند پلاتین و نقره و همچنین شاخص بورس نیز در جدول گنجانده شده است.
کد خبر: ۱۲۳۲۴۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۱۲


قیمت سکه و قیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه و طلا، قیمت دیگر فلزات گرانبها مانند پلاتین و نقره و همچنین شاخص بورس نیز در جدول گنجانده شده است.
کد خبر: ۱۲۳۱۰۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۱۱


قیمت سکه پارسیان امروز چهارشنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۰ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلی‌گرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.
کد خبر: ۱۲۲۹۶۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۱۰


قیمت سکه و قیمت طلا امروز چهارشنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه و طلا، قیمت دیگر فلزات گرانبها مانند پلاتین و نقره و همچنین شاخص بورس نیز در جدول گنجانده شده است.
کد خبر: ۱۲۲۹۶۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۱۰


قیمت سکه پارسیان امروز سه‌شنبه ۹ شهریور ۱۴۰۰ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلی‌گرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.
کد خبر: ۱۲۲۸۱۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۰۹


قیمت سکه و قیمت طلا امروز سه‌شنبه ۹ شهریور ۱۴۰۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه و طلا، قیمت دیگر فلزات گرانبها مانند پلاتین و نقره و همچنین شاخص بورس نیز در جدول گنجانده شده است.
کد خبر: ۱۲۲۸۱۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۰۹


قیمت سکه پارسیان امروز دوشنبه ۸ شهریور ۱۴۰۰ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلی‌گرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.
کد خبر: ۱۲۲۶۵۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۰۸


قیمت سکه و قیمت طلا امروز دوشنبه ۸ شهریور ۱۴۰۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه و طلا، قیمت دیگر فلزات گرانبها مانند پلاتین و نقره و همچنین شاخص بورس نیز در جدول گنجانده شده است.
کد خبر: ۱۲۲۶۵۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۰۸


قیمت سکه پارسیان امروز یکشنبه ۷ شهریور ۱۴۰۰ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلی‌گرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.
کد خبر: ۱۲۲۴۸۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۰۷


قیمت سکه و قیمت طلا امروز یکشنبه ۷ شهریور ۱۴۰۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه و طلا، قیمت دیگر فلزات گرانبها مانند پلاتین و نقره و همچنین شاخص بورس نیز در جدول گنجانده شده است.
کد خبر: ۱۲۲۴۸۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۰۷


قیمت سکه پارسیان امروز شنبه ۶ شهریور ۱۴۰۰ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلی‌گرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.
کد خبر: ۱۲۲۳۲۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۰۶


قیمت سکه و قیمت طلا امروز شنبه ۶ شهریور ۱۴۰۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه و طلا، قیمت دیگر فلزات گرانبها مانند پلاتین و نقره و همچنین شاخص بورس نیز در جدول گنجانده شده است.
کد خبر: ۱۲۲۳۱۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۰۶


قیمت سکه پارسیان امروز جمعه ۵ شهریور ۱۴۰۰ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلی‌گرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.
کد خبر: ۱۲۲۱۷۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۰۵


قیمت سکه و قیمت طلا امروز جمعه ۵ شهریور ۱۴۰۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه و طلا، قیمت دیگر فلزات گرانبها مانند پلاتین و نقره و همچنین شاخص بورس نیز در جدول گنجانده شده است.
کد خبر: ۱۲۲۱۷۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۰۵


قیمت سکه پارسیان امروز پنجشنبه ۴ شهریور ۱۴۰۰ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلی‌گرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.
کد خبر: ۱۲۲۰۹۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۰۴


قیمت سکه و قیمت طلا امروز پنجشنبه ۴ شهریور ۱۴۰۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه و طلا، قیمت دیگر فلزات گرانبها مانند پلاتین و نقره و همچنین شاخص بورس نیز در جدول گنجانده شده است.
کد خبر: ۱۲۲۰۹۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۰۴


قیمت سکه پارسیان امروز چهارشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۰ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلی‌گرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.
کد خبر: ۱۲۱۹۱۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۰۳


قیمت سکه و قیمت طلا امروز چهارشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه و طلا، قیمت دیگر فلزات گرانبها مانند پلاتین و نقره و همچنین شاخص بورس نیز در جدول گنجانده شده است.
کد خبر: ۱۲۱۹۰۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۰۳