قیمت سکه

قیمت سکه پارسیان امروز یکشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۰ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلی‌گرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.
کد خبر: ۱۱۸۴۷۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۰


قیمت سکه و قیمت طلا امروز یکشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه و طلا، قیمت دیگر فلزات گرانبها مانند پلاتین و نقره و همچنین شاخص بورس نیز در جدول گنجانده شده است.
کد خبر: ۱۱۸۴۷۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۰


قیمت سکه پارسیان امروز شنبه ۹ مرداد ۱۴۰۰ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلی‌گرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.
کد خبر: ۱۱۸۳۳۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹


قیمت سکه و قیمت طلا امروز شنبه ۹ مرداد ۱۴۰۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه و طلا، قیمت دیگر فلزات گرانبها مانند پلاتین و نقره و همچنین شاخص بورس نیز در جدول گنجانده شده است.
کد خبر: ۱۱۸۳۳۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹


قیمت سکه پارسیان امروز جمعه ۸ مرداد ۱۴۰۰ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلی‌گرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.
کد خبر: ۱۱۸۲۲۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۸


قیمت سکه و قیمت طلا امروز جمعه ۸ مرداد ۱۴۰۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه و طلا، قیمت دیگر فلزات گرانبها مانند پلاتین و نقره و همچنین شاخص بورس نیز در جدول گنجانده شده است.
کد خبر: ۱۱۸۲۲۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۸


قیمت سکه پارسیان امروز پنجشنبه ۷ مرداد ۱۴۰۰ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلی‌گرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.
کد خبر: ۱۱۸۱۵۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۷


قیمت سکه و قیمت طلا امروز پنجشنبه ۷ مرداد ۱۴۰۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه و طلا، قیمت دیگر فلزات گرانبها مانند پلاتین و نقره و همچنین شاخص بورس نیز در جدول گنجانده شده است.
کد خبر: ۱۱۸۱۴۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۷


قیمت سکه پارسیان امروز چهارشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۰ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلی‌گرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.
کد خبر: ۱۱۸۰۱۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۶


قیمت سکه و قیمت طلا امروز چهارشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه و طلا، قیمت دیگر فلزات گرانبها مانند پلاتین و نقره و همچنین شاخص بورس نیز در جدول گنجانده شده است.
کد خبر: ۱۱۸۰۱۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۶


قیمت سکه پارسیان امروز سه‌شنبه ۵ مرداد ۱۴۰۰ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلی‌گرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.
کد خبر: ۱۱۷۸۵۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۵


قیمت سکه و قیمت طلا امروز سه‌شنبه ۵ مرداد ۱۴۰۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه و طلا، قیمت دیگر فلزات گرانبها مانند پلاتین و نقره و همچنین شاخص بورس نیز در جدول گنجانده شده است.
کد خبر: ۱۱۷۸۵۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۵


قیمت سکه پارسیان امروز دوشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۰ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلی‌گرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.
کد خبر: ۱۱۷۶۸۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۴


قیمت سکه و قیمت طلا امروز دوشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه و طلا، قیمت دیگر فلزات گرانبها مانند پلاتین و نقره و همچنین شاخص بورس نیز در جدول گنجانده شده است.
کد خبر: ۱۱۷۶۸۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۴


قیمت سکه پارسیان امروز یکشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۰ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلی‌گرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.
کد خبر: ۱۱۷۴۹۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۳


قیمت سکه و قیمت طلا امروز یکشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه و طلا، قیمت دیگر فلزات گرانبها مانند پلاتین و نقره و همچنین شاخص بورس نیز در جدول گنجانده شده است.
کد خبر: ۱۱۷۴۹۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۳


قیمت سکه پارسیان امروز شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۰ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلی‌گرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.
کد خبر: ۱۱۷۳۳۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۲


قیمت سکه و قیمت طلا امروز شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه و طلا، قیمت دیگر فلزات گرانبها مانند پلاتین و نقره و همچنین شاخص بورس نیز در جدول گنجانده شده است.
کد خبر: ۱۱۷۳۳۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۲


قیمت سکه پارسیان امروز جمعه ۱ مرداد ۱۴۰۰ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلی‌گرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.
کد خبر: ۱۱۷۲۳۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۱


قیمت سکه و قیمت طلا امروز جمعه ۱ مرداد ۱۴۰۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه و طلا، قیمت دیگر فلزات گرانبها مانند پلاتین و نقره و همچنین شاخص بورس نیز در جدول گنجانده شده است.
کد خبر: ۱۱۷۲۲۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۱