قیمت سکه پارسیان

آخرین اخبار

 قیمت سکه پارسیان

قیمت سکه پارسیان امروز چهارشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۰ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلی‌گرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.
کد خبر: ۱۳۷۱۱۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۱۰


قیمت سکه پارسیان امروز سه‌شنبه ۹ آذر ۱۴۰۰ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلی‌گرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.
کد خبر: ۱۳۶۹۲۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۹


قیمت سکه پارسیان امروز دوشنبه ۸ آذر ۱۴۰۰ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلی‌گرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.
کد خبر: ۱۳۶۷۴۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۸


قیمت سکه پارسیان امروز یکشنبه ۷ آذر ۱۴۰۰ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلی‌گرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.
کد خبر: ۱۳۶۵۶۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۷


قیمت سکه پارسیان امروز شنبه ۶ آذر ۱۴۰۰ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلی‌گرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.
کد خبر: ۱۳۶۳۸۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۶


قیمت سکه پارسیان امروز جمعه ۵ آذر ۱۴۰۰ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلی‌گرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.
کد خبر: ۱۳۶۲۷۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۵


قیمت سکه پارسیان امروز پنجشنبه ۴ آذر ۱۴۰۰ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلی‌گرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.
کد خبر: ۱۳۶۱۷۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۴


قیمت سکه پارسیان امروز چهارشنبه ۳ آذر ۱۴۰۰ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلی‌گرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.
کد خبر: ۱۳۶۰۲۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۳


قیمت سکه پارسیان امروز سه‌شنبه ۲ آذر ۱۴۰۰ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلی‌گرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.
کد خبر: ۱۳۵۸۳۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۲


قیمت سکه پارسیان امروز دوشنبه ۱ آذر ۱۴۰۰ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلی‌گرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.
کد خبر: ۱۳۵۶۵۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۱


قیمت سکه پارسیان امروز یکشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۰ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلی‌گرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.
کد خبر: ۱۳۵۴۵۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۳۰


قیمت سکه پارسیان امروز شنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۰ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلی‌گرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.
کد خبر: ۱۳۵۲۹۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۲۹


قیمت سکه پارسیان امروز جمعه ۲۸ آبان ۱۴۰۰ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلی‌گرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.
کد خبر: ۱۳۵۱۶۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۲۸


قیمت سکه پارسیان امروز پنجشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۰ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلی‌گرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.
کد خبر: ۱۳۵۰۴۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۲۷


قیمت سکه پارسیان امروز چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۰ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلی‌گرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.
کد خبر: ۱۳۴۸۷۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۲۶


قیمت سکه پارسیان امروز سه‌شنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۰ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلی‌گرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.
کد خبر: ۱۳۴۷۲۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۲۵


قیمت سکه پارسیان امروز دوشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۰ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلی‌گرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.
کد خبر: ۱۳۴۵۳۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۲۴


قیمت سکه پارسیان امروز یکشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۰ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلی‌گرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.
کد خبر: ۱۳۴۳۲۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۲۳


قیمت سکه پارسیان امروز شنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۰ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلی‌گرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.
کد خبر: ۱۳۴۱۶۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۲۲


قیمت سکه پارسیان امروز جمعه ۲۱ آبان ۱۴۰۰ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلی‌گرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.
کد خبر: ۱۳۴۰۷۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۲۱