بازار تهران امروز هم به مانند دو روز گذشته شاهد افت نسبی قیمت دلار است.

قیمت دلار در بازار امروز تهران 26 بهمن 98

آخرین نرخ دلار در بازار تهران

قیمت دلار در بازار امروز تهران، به ۱۳,۹۴۰ (سیزده هزار و نهصد و چهل ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۰۷ درصدی داشته است.

 

 
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۳,۹۴۰ -۱۰ -۰.۰۸ امروز
۱۳,۹۵۰ -۱۱۰ -۰.۷۹ ۲ روز پیش
۱۴,۰۶۰ ۱۰۰ ۰.۷۱ ۳ روز پیش
 

 

قیمت حواله امارات در بازار دوبی امروز

حواله امارات در بازار دوبی مانند ۲ روز پیش با کاهش قیمت روبرو شد، حواله امارات در بازار دوبی که ۲ روز پیش تا ۳,۸۱۰ (سه هزار و هشتصد و ده ) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۸ مصادف با ۱۵ فوریه ۲۰۲۰ - با کاهش ۰.۴۲ درصدی به ۳,۷۹۴ (سه هزار و هفتصد و نود و چهار ) تومان رسید.

 

 
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳,۷۹۴ -۱۶ -۰.۴۳ امروز
۳,۸۱۰ -۱۴ -۰.۳۷ ۲ روز پیش
۳,۸۲۴ ۲۸ ۰.۷۳ ۳ روز پیش