آخرین قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت طلا امروز

قیمت اونس طلا امروز

اقتصاد۲۴ -  امروز هر اونس طلا مانند روز قبل رشد قیمت را تجربه کرد. هر اونس طلا که روز قبل تا ۱,۹۳۸ (یک هزار و نهصد و سی و هشت ) تومان رسیده بود، امروز - چهارشنبه ۰۸ مرداد ۱۳۹۹ مصادف با ۲۹ جولای ۲۰۲۰ - با رشد ۰.۹۲ درصدی به ۱,۹۵۶ (یک هزار و نهصد و پنجاه و شش ) دلار رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۹۵۶ ۱۸ ۰.۹۲ امروز
۱,۹۳۸ ۵ ۰.۲۵ روز قبل
۱,۹۳۳ ۳۲ ۱.۶۵ ۲ روز پیش
 

آخرین قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت طلا امروز پنجشنبه ۹ مرداد ۹۹+ جدول

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا امروز بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۱,۰۶۵,۷۰۰ (یک میلیون و شصت و پنج هزار و هفتصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۰۶۵,۷۰۰ ۲,۸۰۰ ۰.۲۶ امروز
۱,۰۶۲,۹۰۰ ۳,۵۰۰ ۰.۳۲ روز قبل
۱,۰۵۹,۴۰۰ ۳۷,۸۰۰ ۳.۵۶ ۲ روز پیش
 

قیمت گرم طلا ۲۴ عیار امروز

هر گرم طلا ۲۴ عیار امروز با افزایش ۰.۲۶ درصدی، از ۱,۴۱۷,۲۰۰ (یک میلیون و چهارصد و هفده هزار و دویست ) تومان به ۱,۴۲۰,۹۰۰ (یک میلیون و چهارصد و بیست هزار و نهصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۲۴ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۴۲۰,۹۰۰ ۳,۷۰۰ ۰.۲۶ امروز
۱,۴۱۷,۲۰۰ ۴,۶۰۰ ۰.۳۲ روز قبل
۱,۴۱۲,۶۰۰ ۵۰,۵۰۰ ۳.۵۷ ۲ روز پیش
 

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به روز قبل ، با ۱۲۰۰۰ تومان افزایش، ۴,۶۱۶,۰۰۰ (چهار میلیون و ششصد و شانزده هزار) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر مثقال طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴,۶۱۶,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰ ۰.۲۵ امروز
۴,۶۰۴,۰۰۰ ۱۷,۰۰۰ ۰.۳۶ روز قبل
۴,۵۸۷,۰۰۰ ۱۵۹,۰۰۰ ۳.۴۶ ۲ روز پیش
 

قیمت دلار امروز در صرافی

امروز قیمت دلار خلاف افت قبلی خود، رشد را تجربه کرد، دلار که روز قبل تا ۲۰,۴۹۳ (بیست هزار و چهارصد و نود و سه ) تومان رسیده بود، امروز - چهارشنبه ۰۸ مرداد ۱۳۹۹ مصادف با ۲۹ جولای ۲۰۲۰ - با رشد ۰.۰۴ درصدی به ۲۰,۵۰۲ (بیست هزار و پانصد و دو ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۰,۵۰۲ ۹ ۰.۰۴ امروز
۲۰,۴۹۳ -۰.۰۵ روز قبل
۲۰,۵۰۲ ۲۰۰ ۰.۹۷ ۲ روز پیش
 

قیمت دلار در بازار تهران امروز

دلار در بازار امروز تهران، به ۲۳,۴۰۰ (بیست و سه هزار و چهارصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۲۱ درصدی داشته است.

قیمت یورو امروز

یورو، امروز به ۲۳,۴۹۷ (بیست و سه هزار و چهارصد و نود و هفت ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۰۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۳,۴۹۷ -۰.۰۳ امروز
۲۳,۵۰۲ ۰ ۰ روز قبل
۲۳,۵۰۲ ۲۰۰ ۰.۸۵ ۲ روز پیش
 

 

قیمت پوند امروز

پوند امروز با کاهش ۰.۱۹ درصدی، از ۳۰,۳۶۴ (سی هزار و سیصد و شصت و چهار ) تومان به ۳۰,۳۰۵ (سی هزار و سیصد و پنج ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۰,۳۰۵ -۵۹ -۰.۲ امروز
۳۰,۳۶۴ ۲۶۵ ۰.۸۷ روز قبل
۳۰,۰۹۹ ۳۹۲ ۱.۳ ۲ روز پیش
 

آخرین نرخ سایر ارزها

در بازار امروز لاری گرجستان ۷,۵۷۸ (هفت هزار و پانصد و هفتاد و هشت ) تومان، درهم امارات  ۶,۳۶۲ (شش هزار و سیصد و شصت و دو ) تومان، لیر ترکیه ۳,۳۷۴ (سه هزار و سیصد و هفتاد و چهار ) تومان، دلار کانادا ۱۷,۵۴۷ (هفده هزار و پانصد و چهل و هفت ) تومان، دلار استرالیا ۱۶,۸۳۸ (شانزده هزار و هشتصد و سی و هشت ) تومان، فرانک سوئیس ۲۵,۶۹۱ (بیست و پنج هزار و ششصد و نود و یک ) تومان، منات آذربایجان ۱۳,۶۸۸ (سیزده هزار و ششصد و هشتاد و هشت ) تومان، روبل روسیه ۳۲۶ (سیصد و بیست و شش ) تومان، بات تایلند ۷۴۹ (هفتصد و چهل و نه ) تومان و رینگیت مالزی ۵,۵۴۸ (پنج هزار و پانصد و چهل و هشت ) تومان نرخ گذاری شدند.

قیمت سکه در بازار تهران امروز

امروز قیمت سکه در بازار تهران، به ۱۱,۲۰۰,۰۰۰ (یازده میلیون و دویست هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۸۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه در بازار تهران
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۱,۲۰۰,۰۰۰ -۱۰۰,۰۰۰ -۰.۹ امروز
۱۱,۳۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۰.۴۴ روز قبل
۱۱,۲۵۰,۰۰۰ ۳۹۰,۰۰۰ ۳.۴۶ ۲ روز پیش
 

آخرین نرخ سکه امامی

سکه امامی، امروز به ۱۱,۰۵۹,۰۰۰ (یازده میلیون و پنجاه و نه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۱۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۱,۰۵۹,۰۰۰ ۱۸,۰۰۰ ۰.۱۶ امروز
۱۱,۰۴۱,۰۰۰ -۲۰۷,۰۰۰ -۱.۸۸ روز قبل
۱۱,۲۴۸,۰۰۰ ۳۴۸,۰۰۰ ۳.۰۹ ۲ روز پیش
 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه امروز با کاهش ۱.۰۸ درصدی، از ۵,۶۰۰,۰۰۰ (پنج میلیون و ششصد هزار) تومان به ۵,۵۴۰,۰۰۰ (پنج میلیون و پانصد و چهل هزار) تومان رسید.

آخرین نرخ ربع سکه

همچنین ربع سکه با کاهش ۱.۲۱ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳,۲۹۰,۰۰۰ (سه میلیون و دویست و نود هزار) تومان معامله شد