آخرین قیمت دلار، قیمت سکه

اقتصاد۲۴ - امروز هر اونس طلا خلاف رشد قبلی با افت قیمت روبرو بوده است، هر اونس طلا که ۲ روز پیش تا ۱,۹۴۲ (یک هزار و نهصد و چهل و دو ) دلار رسیده بود، امروز - دوشنبه ۰۳ شهریور ۱۳۹۹ مصادف با ۲۴ آگوست ۲۰۲۰ - با کاهش ۰.۵ درصدی به ۱,۹۳۳ (یک هزار و نهصد و سی و سه ) دلار رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۹۳۳ -۱۰ -۰.۵ امروز
۱,۹۴۲ ۳ ۰.۱۲ ۲ روز پیش
۱,۹۴۰ ۸ ۰.۳۹ ۳ روز پیش
 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا امروز پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار به ۱,۰۴۵,۷۵۰ (یک میلیون و چهل و پنج هزار و هفتصد و پنجاه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۲۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۰۴۵,۷۵۰ -۲,۷۷۰ -۰.۲۷ امروز
۱,۰۴۸,۵۲۰ ۱۶,۱۵۹ ۱.۵۴ روز قبل
۱,۰۳۲,۳۶۱ -۱۹,۱۶۰ -۱.۸۶ ۲ روز پیش
 

قیمت دلار امروز

قیمت دلار امروز بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۲۳,۰۰۰ (بیست و سه هزار) تومان قیمت خورد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۳,۰۰۰ ۰ ۰ امروز
۲۳,۰۰۰ ۳۰۰ ۱.۳ روز قبل
۲۲,۷۰۰ -۴۴۰ -۱.۹۴ ۲ روز پیش
 

قیمت یورو امروز

در بازار امروز یورو نسبت به روز قبل ، با ۱۷ تومان افزایش، ۲۷,۱۶۳ (بیست و هفت هزار و یکصد و شصت و سه ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۷,۱۶۳ ۱۷ ۰.۰۶ امروز
۲۷,۱۴۶ ۵۴۶ ۲.۰۱ روز قبل
۲۶,۶۰۰ -۶۰۰ -۲.۲۶ ۲ روز پیش
 

آخرین نرخ پوند

پوند، امروز به ۳۰,۱۳۰ (سی هزار و یکصد و سی ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۱۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۰,۱۳۰ ۴۰ ۰.۱۳ امروز
۳۰,۰۹۰ ۱۶۸ ۰.۵۵ روز قبل
۲۹,۹۲۲ -۴۴۲ -۱.۴۸ ۲ روز پیش
 

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

همچنین درهم امارات (حواله) با افزایش ۰.۱۵ درصدی نسبت به روز قبل ، ۶,۲۹۰ (شش هزار و دویست و نود ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ لیر ترکیه

لیر ترکیه امروز با کاهش ۰.۴۴ درصدی، از ۳,۱۵۸ (سه هزار و یکصد و پنجاه و هشت ) تومان به ۳,۱۴۴ (سه هزار و یکصد و چهل و چهار ) تومان رسید.

قیمت دلار کانادا امروز

همچنین دلار کانادا با افزایش ۰.۰۵ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۷,۴۶۳ (هفده هزار و چهارصد و شصت و سه ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه

قیمت سکه امروز به 10,700,000 (ده میلیون و هفتصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش 1.41 درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۰,۷۰۰,۰۰۰ -۱۵۰,۰۰۰ -۱.۴۱ امروز
۱۰,۸۵۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۲.۷۶ روز قبل
۱۰,۵۵۰,۰۰۰ -۲۵۰,۰۰۰ -۲.۳۷ ۲ روز پیش
 

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه امروز به ۵,۳۰۰,۰۰۰ (پنج میلیون و سیصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۹۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵,۳۰۰,۰۰۰ -۵۰,۰۰۰ -۰.۹۵ امروز
۵,۳۵۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱.۸۶ روز قبل
۵,۲۵۰,۰۰۰ -۵۰,۰۰۰ -۰.۹۶ ۲ روز پیش
 

آخرین نرخ ربع سکه

در بازار امروز ربع سکه نسبت به روز قبل ، با ۲۰۰۰۰ تومان کاهش، ۲,۹۵۰,۰۰۰ (دو میلیون و نهصد و پنجاه هزار) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

هر سکه گرمی، امروز به ۱,۶۷۰,۰۰۰ (یک میلیون و ششصد و هفتاد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.