آخرین قیمت دلار، قیمت سکه

اقتصاد۲۴ -هر اونس طلا، امروز به ۱,۹۳۹ (یک هزار و نهصد و سی و نه ) دلار رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۲۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۹۳۹ ۴ ۰.۲۲ امروز
۱,۹۳۵ ۸ ۰.۴۲ ۲ روز پیش
۱,۹۲۷ -۱۲ -۰.۶۵ ۳ روز پیش
 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا امروز پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار با کاهش ۱.۳۵ درصدی، از ۱,۰۹۹,۵۳۸ (یک میلیون و نود و نه هزار و پانصد و سی و هشت ) تومان به ۱,۰۸۴,۹۹۴ (یک میلیون و هشتاد و چهار هزار و نهصد و نود و چهار ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۰۸۴,۹۹۴ -۱۴,۵۴۴ -۱.۳۵ امروز
۱,۰۹۹,۵۳۸ -۲,۷۷۰ -۰.۲۶ روز قبل
۱,۱۰۲,۳۰۸ ۲۴,۷۰۱ ۲.۲۴ ۲ روز پیش
 

آخرین نرخ دلار

امروز قیمت دلار خلاف رشد قبلی با افت روبرو بوده است، دلار که روز قبل تا ۲۴,۶۲۰ (بیست و چهار هزار و ششصد و بیست) تومان رسیده بود، امروز - دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۹ مصادف با ۰۷ سپتامبر ۲۰۲۰ - با کاهش ۰.۷ درصدی به ۲۴,۴۵۰ (بیست و چهار هزار و چهارصد و پنجاه) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۴,۴۵۰ -۱۷۰ -۰.۷ امروز
۲۴,۶۲۰ ۱۲۰ ۰.۴۸ روز قبل
۲۴,۵۰۰ ۳۲۰ ۱.۳ ۲ روز پیش
 

قیمت یورو امروز

یورو، امروز به ۲۹,۱۵۲ (بیست و نه هزار و یکصد و پنجاه و دو ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۰۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۹,۱۵۲ ۱۵ ۰.۰۵ امروز
۲۹,۱۳۷ ۱۴۲ ۰.۴۸ روز قبل
۲۸,۹۹۵ ۳۶۹ ۱.۲۷ ۲ روز پیش
 

قیمت پوند امروز

پوند امروز با کاهش ۰.۴۲ درصدی، از ۳۲,۷۳۷ (سی و دو هزار و هفتصد و سی و هفت ) تومان به ۳۲,۶۰۱ (سی و دو هزار و ششصد و یک) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۲,۶۰۱ -۱۳۶ -۰.۴۲ امروز
۳۲,۷۳۷ ۱۶۰ ۰.۴۸ روز قبل
۳۲,۵۷۷ ۵۷۵ ۱.۷۶ ۲ روز پیش
 

قیمت لیر ترکیه امروز

همچنین لیر ترکیه با کاهش ۰.۳۳ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳,۳۲۸ (سه هزار و سیصد و بیست و هشت ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار کانادا

دلار کانادا امروز با کاهش ۰.۱۹ درصدی، از ۱۸,۸۵۱ (هجده هزار و هشتصد و پنجاه و یک ) تومان به ۱۸,۸۱۴ (هجده هزار و هشتصد و چهارده ) تومان رسید.

آخرین نرخ سکه

قیمت سکه امروز به 11,300,000 (یازده میلیون و سیصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش 0.45 درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۱,۳۰۰,۰۰۰ -۵۰,۰۰۰ -۰.۴۵ امروز
۱۱,۳۵۰,۰۰۰ -۵۰,۰۰۰ -۰.۴۵ روز قبل
۱۱,۴۰۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲.۱۹ ۲ روز پیش
 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۵,۶۰۰,۰۰۰ (پنج میلیون و ششصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵,۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ امروز
۵,۶۰۰,۰۰۰ -۵۰,۰۰۰ -۰.۹ روز قبل
۵,۶۵۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱.۷۶ ۲ روز پیش
 

قیمت ربع سکه امروز

در بازار امروز ربع سکه نسبت به روز قبل ، با ۲۰۰۰۰ تومان کاهش، ۳,۱۸۰,۰۰۰ (سه میلیون و یکصد و هشتاد هزار) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

همچنین هر سکه گرمی بدون تغییر نسبت به روز قبل ، ۱,۷۲۰,۰۰۰ (یک میلیون و هفتصد و بیست هزار) تومان معامله شد.