قیمت سکه و قیمت دلار امروز

اقتصاد۲۴ - عمده قیمت ها امروز در بازار طلا، سکه و ارز روند صعودی را تجربه کردند.

قیمت طلا، سکه و دلار امروز دوم بهمن 99

قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۶۸ (یک هزار و هشتصد و شصت و هشت ) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۸۶۸ ۱۰ ۰.۵ 06:00
۱,۸۵۹ ۱۶ ۰.۸۶ روز قبل
۱,۸۴۳ ۷ ۰.۳۶ ۲ روز پیش

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۲.۶۲ درصدی، از ۹۹۲,۵۰۰ (نهصد و نود و دو هزار و پانصد) تومان به ۱,۰۱۹,۳۰۰ (یک میلیون و نوزده هزار و سیصد) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۰۱۹,۳۰۰ ۲۶,۸۰۰ ۲.۶۲ 11:32
۹۹۲,۵۰۰ ۳۰,۰۰۰ ۳.۰۲ روز قبل
۹۶۲,۵۰۰ ۲۷,۷۰۰ ۲.۸۷ ۲ روز پیش

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به روز قبل ، با ۱۱۴۰۰۰ تومان افزایش، ۴,۴۱۵,۰۰۰ (چهار میلیون و چهارصد و پانزده هزار) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ دلار در بازار آزاد

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۳,۵۰۰ (بیست و سه هزار و پانصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۲.۷۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۳,۵۰۰ ۶۵۰ ۲.۷۶ 11:27
۲۲,۸۵۰ ۱,۰۵۰ ۴.۵۹ روز قبل
۲۱,۸۰۰ ۳۰۰ ۱.۳۷ ۲ روز پیش

قیمت دلار در بازار متشکل امروز

دلار در بازار متشکل امروز با افزایش ۳.۶۳ درصدی، از ۲۱,۷۰۹ (بیست و یک هزار و هفتصد و نه ) تومان به ۲۲,۵۲۷ (بیست و دو هزار و پانصد و بیست و هفت ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۲,۵۲۷ ۸۱۸ ۳.۶۳ 11:28
۲۱,۷۰۹ ۱۴۰ ۰.۶۴ روز قبل
۲۱,۵۶۹ ۵۲۱ ۲.۴۱ ۲ روز پیش

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

یورو در بازار آزاد، امروز به ۲۷,۷۱۹ (بیست و هفت هزار و هفتصد و نوزده ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۷,۷۱۹ ۶۲ ۰.۲۲ 08:45
۲۷,۶۵۷ ۱,۲۵۳ ۴.۵۳ روز قبل
۲۶,۴۰۴ ۴۵۲ ۱.۷۱ ۲ روز پیش

قیمت پوند امروز

در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل ، با ۲۵ تومان افزایش، ۳۱,۲۵۴ (سی و یک هزار و دویست و پنجاه و چهار ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۱,۲۵۴ ۲۵ ۰.۰۷ 08:45
۳۱,۲۲۹ ۱,۵۳۱ ۴.۹ روز قبل
۲۹,۶۹۸ ۵۵۵ ۱.۸۶ ۲ روز پیش

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

درهم امارات (حواله) امروز با افزایش ۳.۱۸ درصدی، از ۶,۳۸۰ (شش هزار و سیصد و هشتاد ) تومان به ۶,۵۹۰ (شش هزار و پانصد و نود ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر درهم امارات (حواله)
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶,۵۹۰ ۲۱۰ ۳.۱۸ 11:31
۶,۳۸۰ ۳۰۰ ۴.۷ روز قبل
۶,۰۸۰ ۸۰ ۱.۳۱ ۲ روز پیش

قیمت لیر ترکیه امروز

در بازار امروز لیر ترکیه نسبت به روز قبل ، با ۱۷۰ تومان افزایش، ۳,۲۱۰ (سه هزار و دویست و ده ) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ دلار کانادا

همچنین دلار کانادا با افزایش ۰.۵۶ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۸,۱۰۶ (هجده هزار و یکصد و شش ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار استرالیا

دلار استرالیا، امروز به ۱۸,۶۹۰ (هجده هزار و ششصد و نود ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۵.۰۲ درصدی داشته است.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به 10,600,000 (ده میلیون و ششصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش 2.35 درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۰,۶۰۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲.۳۵ 11:28
۱۰,۳۵۰,۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰ ۳.۳۸ روز قبل
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۳ ۲ روز پیش

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۵,۶۵۰,۰۰۰ (پنج میلیون و ششصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۲.۶۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵,۶۵۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۲.۶۵ 11:30
۵,۵۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۰.۹ روز قبل
۵,۴۵۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱.۸۳ ۲ روز پیش

آخرین نرخ ربع سکه

ربع سکه امروز بدون تغییر نسبت به روز پیش، ۳,۶۰۰,۰۰۰ (سه میلیون و ششصد هزار) تومان ارزش گذاری شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

همچنین هر سکه گرمی با افزایش ۲.۲۲ درصدی نسبت به روز قبل ، ۲,۲۵۰,۰۰۰ (دو میلیون و دویست و پنجاه هزار) تومان معامله شد.