تاریخ انتشار: ۱۶:۴۵ - ۱۳ خرداد ۱۴۰۰

خطرات جدی قلیان برای سلامت

قلیــان کشــیدن بــه روش اســتفاده از دخانیــات اشــاره دارد کــه در آن دود قبــل از رسـیدن بـه دهـان مصـرف کننـده از آب عبـور مـی‌کنـد و همین امر برای برخی این تصور را ایجاد می‌کند که ضرر آن در هنکام گذر از آب کاهش می‌یابد و از سیگار سالم‌تر می‌شود. این در حالی است که دود دخانیــات حــاوی بیــش از ۷۰۰۰ مـاده شـیمیایی اسـت کـه حداقـل ۲۵۰ مـورد از آن مضـر و حداقـل ۶۹ مـورد از آن بـه عنـوان عامـل سـرطان شـناخته شـده اسـت.

مضرات قلیان

اقتصاد۲۴- اســتفاده از قلیــان در آغــاز قــرن بیســت و یکــم بــه صــورت چرخشــی از خــاورمیانــه شــروع و در ایــالات متحــده و اروپــا گســترش یافــت. در چنــد قسـمت از جهـان، قلیـان کشـیدن بـه عنـوان شـکل اولیـه اسـتعمال دخانیـات بـویـژه در بیـن جوانـان بـه سـرعت جایگزیـن سـیگار شـده اسـت. تصـور غلـط اصلـی مرتبـط بـا ایـن افزایـش مصرف ایـن فرضیـه اسـت کـه قلیـان کشـیدن یـک جایگزیــن ســالم‌تــر بــرای محصــولات دخانــی اســت زیــرا مــواد مضــر توســط آب فیلتـر مـی‌شـوند. از طرفی افـزودن طعـم دهنـده‌هـا بـه محصـول دخانـی از ناخوشـایند بـودن آن کاسـته و در نتیجـه از نظـر جوانـان بسـیار قابـل قبـول اسـت.

اسـتفاده از قلیـان در بیـن جوانـان، مـردان و در محیـط‌هـای شـهری شـایع اسـت. مشــخصه قلیــان کشــیدن اســتفاده متنــاوب و اجتماعــی از آن اســت و انگیــزه‌هـای قابـل توجـه بـرای اسـتعمال قلیـان، معاشـرت، آرامـش، لـذت و سـرگرمی خوانده می‌شود و به ایـن ترتیـب کافـه‌هـا و باشـگاه‌هایی کـه قلیـان عرضـه مــی‌کردنــد در بیــن جوانــان بــه عنــوان مــد شــناخته می‌شــدند.

بنابر اعلام وزارت بهداشت، یــک مــرور نظــام‌منــد در مدت اخیــر نشــان داد کــه تخمیــن شــیوع اســتفاده از قلیــان در میـان جوانـان در مناطـق مدیترانـه شـرقی و کشـور‌های اروپایـی زیـاد اسـت. همچنین بررسـی ملـی در کویـت نشـان داد کـه ۵۷ درصد از مـردان و ۶۹ درصد از زنـان حداقـل یـک بـار از قلیــان اسـتفاده کرده‌انــد. در مصـر نیـز گـزارش زیــادی از میـزان اسـتفاده از قلیــان وجـود دارد کــه ســن شــروع آن بســیار کــم اســت. همچنین در ســوریه و لبنـان، نیمـی از دانشـجویان دانشـگاه قلیـان کشـیده‌انـد کـه یـک چهـارم آن‌هـا مــرد هســتند.

در ســال ۲۰۱۵ کاهــش ۳۳ درصــدی ســیگار کشــیدن در میــان دانش‌آمــوزان دبیرســتانی در ایــالات متحــده گــزارش شــد، در حالــی کــه اســتعمال محصــولات غیــر ســیگاری از جملــه قلیــان ۱۲۳ درصد افزایــش داشــت.

مطالعـه دیگـری کـه در لنـدن در خصوص عرضـه قلیـان انجـام شـد، نشـان داد کـه ۹۸ درصد از مشــتریان آن تنباکــوی معســل میکشــیدند و نیمــی از کســانی کــه تاکنـون قلیـان کشـیده‌اند، ابتـدا آن را در کافه‌هایـی کـه قلیـان عرضـه میکردنـد، تجربــه کرده‌انــد.


بیشتر بخوانید: سن مصرف قلیان در کشور به ۱۳ سال رسید


شـواهد کافـی بـرای حمایـت از خطـرات جـدی سـلامتی مرتبـط بـا قلیـان وجـود دارد. خطـرات اولیـه سـلامتی شـامل سـرطان ریـه، بیماری‌هـای تنفسـی، وزن کـم هنــگام تولــد نوزاد، بیماری‌هــای دهــان و دنــدان، بیماری‌هــای عفونــی ماننــد ســل و انتشـار ویروس‌هایـی ماننـد هپاتیـت و تبخـال اسـت.

اسـتعمال قلیـان بـه دلیـل مقـدار قابـل توجهـی نیکوتیـن موجـود در تنباکـو وابسـتگی ایجـاد می‌کنـد و ایــن وابســتگی، چالشــی بــرای تــرک در افــراد ســیگاری اســت، مخصوصـا بـه دلیـل بـروز نشـانه‌های عـود مصـرف حتـی زمانـی کـه انگیـزه تـرک آن را دارنــد.

شـواهد همچنیـن نشـان مـی‌دهـد کـه اثـرات قلیـان مـی توانـد سـیگار کشــیدن را بــرای افــراد ســیگاری و اطــرافیان آنهــا تقلیــدی کنــد. یــک جلســه کشــیدن قلیــان معــادل کشــیدن ۱۰۰ سیگار بــرآورد شــده اســت.

بنابر اعلام وزارت بهداشت، مانـدگاری قلیان بسـیار بیشـتر از کشـیدن سـیگار اسـت و هـر پـک مقـدار زیـادی دود تولیـد مـی‌کنـد و بـه دنبـال آن منجـر بـه استنشـاق طولانـی مـدت مـواد سـمی می‌شــود. عــلاوه بــر ایــن، دود دســت دوم، افــراد غیرســیگاری را در معــرض ذرات هیدروکربـن‌هـای معطـر چنـد حلقـه‌ای سـرطان‌زا و مونوکسـید کربـن قـرار مـی‌دهـد و همـه اینهـا مـی‌توانـد بـه مخاطـرات سلامتی منجـر شـود.

منبع: ایسنا
ارسال نظر
قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «اقتصاد24» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
خواندنی‌ها
خودرو
فناوری
آخرین اخبار

رای خاتمی در انتخابات آینده قابل تکرار است؟

روایت نماینده مجلس از نگاه رئیسی به اینترنت

داماد، نوعروسش را به آتش کشید

پیام تسلیت رهبر انقلاب خطاب به محجوب

تیپ خفن نیوشا ضیغمی +عکس

پیگیری قتل بابک خرمدین در برنامه تلویزیونی

وعده حسن روحانی به ابراهیم رئیسی

گاف عجیب در بنر تبریک ریاست جمهوری رئیسی

پرچمدار ایران در المپیک توکیو معرفی شد

قتل فجیع دختر ۶ ماهه به دست پدر ۱۷ ساله + عکس

تغییرات جدید در کنکور سراسری تصویب شد

شکست قابل پیش‌بینی والیبال ایران مقابل لهستان

اینترنت ماهواره‌ای احتمالا تا ۳ماه دیگر

تغییرات در مدیریت شبکه سه

آزار شیطانی عروس ۱۸ ساله در اتاق حجله!

حمید مجتهدی، مستندساز درگذشت

تکذیب انتقاد سعید محمد از عملکرد شورای نگهبان

یک پرسپولیسی با کتف شکسته؛ مرسی که هستی آقا کریم!

بهرنگ علوی: بهروز وثوقی را برگردانید

فیلم/ لحظه خروج یک فضانورد از ایستگاه فضایی برای نصب پنل خورشیدی

۴ فاکتور اصلی در پیشگیری از ابتلا به پوکی استخوان

ارزش سهام عدالت در اولین روز تابستان چقدر افزایش یافت؟

فیلم / نقل قول جالب مارتین اسکورسیزی از عباس کیارستمی

اظهار نظر عمران خان درباره زنان جنجال به پا کرد

فیلم/ جشن تولد لاکچری سپهر حیدری در دبی

وعده‌های رئیسی در حوزه سلامت چگونه اجرایی می‌شود؟

ماجرای تب کردن ملی‌پوشان پرسپولیس بعد از واکسن کرونا

بیشترین تغییر مالکیت حقیقی و حقوقی در بورس

عشق اشتباهی کار دستم داد/ قهرمان بودم، ولی دزد و معتاد شدم

ماجرای اعتراضات یاسوج چیست؟

احداث بیش از هزار کیلومتر راه‌آهن در ۷ سال گذشته

فیلم/ لحظه انفجار مهیب در مجاورت ناو هواپیمابر آمریکا

عکس منشوری از دورهمی لیندا کیانی با دوستانش

قیمت مسکن در پردیس کاهش یافت

میزان مشارکت در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به تفکیک استان‌ها +اینفوگرافی

خروج ۳ تن دستگاه استخراج رمزارز از چین

سیر صعودی کرونا در اندونزی