افزایش شهرها با وضعیت زرد کرونایی در کشور
اقتصاد۲۴- تعداد شهرها با وضعیت زرد به ۱۰۵ شهر در کشور افزایش یافت.

بر اساس آخرین به روز رسانی ها، همانند هفته های گذشته، هیچ یک از شهرهای کشور در وضعیت قرمز و نارنجی نیستند.

تعداد شهرهای با وضعیت زرد از ۹۱ به ۱۰۵ شهر افزایش و تعداد شهرهای با وضعیت آبی از ۳۵۷ به ۳۴۳ شهر کاهش یافت.

قرمز: ۰ شهر

نارنجی: ۰ شهر

زرد: ۱۰۵ شهر

آبی: ۳۴۳ شهر