تاریخ انتشار: ۱۰:۲۸ - ۱۵ دی ۱۴۰۱
تعداد نظرات: ۲۳ نظر

مبلغ عیدی ۱۴۰۲ بازنشستگان تامین اجتماعی + جزئیات

کارشناسان بازار کار می‌گویند هیچ گونه منع قانونی از پرداخت ماهانه عیدی و حق سنوات کارگران به صورت ماهانه وجود ندارد.

مبلغ عیدی ۱۴۰۲ بازنشستگان تامین اجتماعی + جزئیات

اقتصاد۲۴ هیچ گونه منع قانونی از پرداخت عیدی و حق سنوات کارگران به صورت ماهانه وجود ندارد؛ اما کارفرما باید رسید پرداخت با امضای کارگر را داشته باشد. همانگونه که از عنوان آن مشخص است، در پایان هر سال، کارفرمایان مکلف به پرداخت عیدی و پاداش مربوط به آن سال به کارگران زیرمجموعه خود هستند.

در اجرای ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب ۶ اسفند ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی ضوابط مربوط به میزان، نحوه محاسبه و پرداخت عیدی و پاداش سالانه کارگران به‌شرح زیر اعلام می‌شود.

ماده ۱ ـ کلیه کارفرمایان مکلفند به هریک از کارگران خود به‌نسبت یک سال کار معادل شصت روز (دو ماه) آخرین مزد به‌عنوان عیدی و پاداش بپردازند.

اما گاهی دیده شده است که کارفرمایان عیدی و سنوات را ماهیانه پرداخت می‌کنند. حال این سوال مطرح است که آیا پرداخت عیدی و حق سنوات کارگران به صورت ماهیانه امکان دارد؟

کارشناسان بازار کار می‌گویند هیچ گونه منع قانونی از پرداخت ماهانه عیدی و حق سنوات کارگران به صورت ماهانه وجود ندارد. اما نکته مهمی که کارفرمایان باید رعایت کنند وجود قبض حقوقی و فرم تسویه ماهان‌هایی که در آن پرداخت موارد فوق به تفکیک ذکر شده باشد و به امضای کارگرنیز رسیده باشد.

برای صدور «حکم بازنشستگی» چه کنیم؟

تا چندسال قبل، مراحل ارائه درخواست بازنشستگی و بررسی پرونده و سوابق بیمه‌ای متقاضیان بازنشستگی عادی، مستلزم چندین نوبت مراجعه حضوری بیمه‌شده و از نظر زمانی نیز بسیار طولانی بود که با توسعه خدمات غیرحضوری تأمین‌اجتماعی، این فرآیند به‌صورت غیرحضوری و در مدت زمان بسیار کوتاه‌تر انجام خواهد شد.

شرایط بازنشستگی زنان بیمه تامین اجتماعی تغییر کرد؟

بازنشستگی حسب بند «۱۵» ماده «۲» قانون تامین اجتماعی، «عدم اشتغال بیمه‌شده به کار به سبب رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در این قانون» تعریف شده است. «سن» و «سابقه بیمه‌پردازی» یا همان سنوات پرداخت بیمه، دو معیار احراز شرایط بازنشستگی در قانون مذکور هستند.

در صورتی که مستمری استحقاقی فرد بر اساس این بند کمتر از حداقل حقوق سال مربوطه باشد تا حداقل حقوق ارتقاء خواهد یافت. همچنین باید گفت که شرایط بازنشستگی برای تمام بیمه شدگان اعم از بیمه شدگان اجباری، اختیاری و حرف و مشاغل آزاد یکسان است. محمدحسن زدا، سرپرست اسبق سازمان تامین اجتماعی نیز به این پرسش که آیا بازنشستگی بیمه شدگان در صنوف مختلف متفاوت است؟ اینگونه پاسخ داده است که «صنوف مختلف تصور می‌کنند بازنشستگی‌شان تفاوت دارد؛ در حالی که اینطور نیست. نانوا، قناد و در هر شغل دیگری طبق قانون تامین اجتماعی بازنشستگی برای مردان با ۵۰ سال سن و ۳۰ سال سابقه و برای زنان با ۴۵ سال سن و ۳۰ سال سابقه امکان پذیر بوده و این قانون برای همه است.»

افزود: «البته اگر شغلی سخت و زیان‌آور باشد، فرد باید به کمیته‌های سخت و زیان آور در ادارات کار که محل تشخیص آن است مراجعه کند. فرد مشمول قانون سخت و زیان آور با ۲۰ سال سابقه خدمت متوالی یا ۲۵ سال سابقه خدمت متناوب بدون شرط سنی می‌تواند بازنشسته شود.»

قاعده کلی برای بازنشستگی اینگونه است که بیمه‌شده می‌تواند به سازمان تامین‌اجتماعی درخواست بازنشستگی دهد و کارفرما نمی‌تواند بازنشستگی کارگر خود را تقاضا کند. صرفا در یک مورد کارفرما می‌تواند خواستار بازنشستگی کارگر خود شود و آن هم در موردی است که سن کارگر بیمه‌شده حداقل پنج سال از زمان قانونی بازنشستگی گذشته باشد که این موضوع برای بانوان ۶۰ سالگی است. یعنی کارفرما می‌تواند از سازمان بخواهد که کارگر زن خود را که به ۶۰ سالگی رسیده بازنشسته کند.

شرایط بازنشستگی درقانون تأمین اجتماعی

براساس ماده ۷۶ قانون، مشمولان این قانون در صورت دارا بودن شرایط زیر حق استفاده از مستمری بازنشستگی را خواهند داشت:
- حداقل سابقه پرداخت حق بیمه مقرر را قبل از تاریخ تقاضای بازنشستگی دارا باشند.
- سن مرد به ۶۰ سال تمام و سن زن ۵۵ سال تمام رسیده باشد.
در ادامه به صورت خلاصه به شرایط و انواع بازنشستگی زنان و مردان اشاره می‌شود:
شرایط و نحوه بازنشستگی مردان
۱- فرد تحت پوشش با ۶۰ سال سن و ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه می‌تواند با حداقل حقوق پایه و بیشتر بازنشسته شود.
۲- فرد تحت پوشش با ۶۰ سال سن و زیر ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه متناسب با تعداد سال‌های پرداخت حق بیمه بازنشسته می‌شود.
۳-فرد تحت پوشش با ۶۰ سال سن و ۱۰ سال سابقه
* در شرایطی که فرد زیر ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد می‌تواند سابقه خود را با خرید حق بیمه تکمیل کرده و با ۱۰ روز حقوق بازنشسته شود.
۴- فرد تحت پوشش با ۵۰ سال سن و ۳۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه با حقوق کامل باز نشسته می‌شود.
۵-فرد تحت پوشش بدون شرط سنی با ۳۵ سال سابقه خدمت می‌تواند بازنشسته شود.
حداکثر سابقه برای پذیرش و محاسبه در تعیین مستمری ۳۵ سال است.


بیشتر بخوانید: احکام رتبه بندی معلمان بازنشسته سال ۱۴۰۰ چه زمانی صادر می‌شود؟


شرایط و انواع بازنشستگی زنان

شرایط سنی بازنشستگی برای زنان پنج سال از آقایان کمتر است. به این معنی که زنان با سن کمتری می‌توانند بازنشسته شوند.
در مورد سابقه لازم برای بازنشستگی نیز عموما شرایط برای زنان و مردان یکسان است، ولی در چند مورد برای زنان از نظر سابقه شرایط سهل‌تری در نظر گرفته شده است.

نکته سوم مربوط به وجود شرایط همزمان سن و سابقه برای بازنشستگی زنان است. به این معنا که به غیر از سه مورد (بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور، بازنشستگی جانبازان و بازنشستگی با ۳۵ سال سابقه پرداخت حق‌بیمه) قاعده اصلی در بازنشستگی تحقق توامان شرط سن و سابقه در احراز بازنشستگی است.
۱- فرد تحت پوشش با ۴۵ سال سن و ۳۰ سال سابقه می‌تواند بازنشسته شود.
۲-فرد تحت پوشش با ۵۵ سال سن و حداقل ۲۰ سال سابقه می‌تواند درخواست بازنشستگی کند.
۳-فرد تحت پوشش با ۴۲ سال سن برای مشمولان قانون کار و ۲۰ سال سابقه می‌تواند بازنشسته شود.
*در خصوص این گروه از بیمه شدگان، در صورتی که مستمری استحقاقی از حداقل حقوق سال مربوطه کمتر باشد، تا حداقل حقوق افزایش نمی‌یابد.
۴- فرد تحت پوشش با داشتن ۳۵ سال سابقه بدون شرط سنی می‌تواند بازنشسته باشد.
۵- فرد تحت پوشش اگر معلول عادی باشد می‌تواند با ۴۵ سال سن و با داشتن حداقل ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه تقاضای بازنشستگی کند.
۶- فرد تحت پوشش بازنشستگی با داشتن ۵۵ سال سن با حداقل۱۰ سال سابقه متناسب با سنوات پرداخت حق‌بیمه می‌تواند بازنشسته شود.

در این حالت بیمه‌شده می‌تواند با ۱۰ سال سابقه و بیشتر تا ۲۰ سال، درخواست بازنشستگی کند که مستمری وی به میزان سنوات پرداخت حق‌بیمه خواهد بود (بین ۱۰ تا ۲۰ روز حقوق). در این صورت ماده ۱۱۱ قابل اجرا نیست و چنانچه حقوق وی از حداقل پایین‌تر باشد، مستمری تا حداقل حقوق افزایش نمی‌یابد.

بانوانی که سن آن‌ها به ۵۵ سال رسیده، ولی زیر ۱۰ سال سابقه دارند می‌توانند با پرداخت حق‌بیمه سنوات کسری تا ۱۰ سال سابقه، با ۱۰ روز حقوق بازنشسته شوند که در این صورت نیز چنانچه حقوق آن‌ها از حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار کمتر باشد، ترمیم نخواهد شد.

شرایط بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور

طبق قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور، افرادی که حداقل ۲۰ سال متوالی و ۲۵ سال متناوب در کار‌های سخت و زیان آور (مخل سلامتی) اشتغال داشته اند و در هر مورد حق بیمه مذکور را به سازمان پرداخته باشند، بدون شرط سنی می‌توانند تقاضای بازنشستگی کنند.

همچنین چنانچه کمیسیون‌های پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون تامین اجتماعی قبل از رسیدن بیمه شده شاغل در کار‌های سخت و زیان آور به سابقه مقرر (۲۰ سال متوالی و ۲۵ سال متناوب برای کار‌های سخت و زیان آور) فرسایش جسمی و روحی وی را ناشی از اشتغال به کار‌های سخت و زیان آور تشخیص دهند، فرد بیمه شده می‌تواند درخواست بازنشستگی کند. بر این اساس هر سال سابقه پرداخت حق بیمه در کار‌های سخت و زیان آور ۱.۵ سال محاسبه خواهد شد.

منبع: مردم سالاری

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۳
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۵
ناشناس
0
0
پنجشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۱
کارفرمایان ۶۰ روز عیدی به کارگران می‌دهد
چرا بازنشستگان تامین اجتماعی ۶۰ روز از حقوق خود را نمی‌توانند بگیرند از سازمان تامین اجتماعی
حق عیدی بازنشستگان به جیب چه کسانی می‌رود؟
ناشناس
0
0
پنجشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۱
دقیقا عیدی ۱۴۰۲ چقدر می‌باشد و کی واریز میکنید
ناشناس
0
0
پنجشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۱
چرا عیدی کارگران بازنشست شده را کارمندی پرداخت می کنید ولی کارگرها را چون دولت حقوق انها را نمی دهد به کارفرمها فشار می اورد تامین اجتماعی هم عیدی بازنشستگان که روزی کارگربودند کار‌گری پرداخت کند
ناشناس
0
0
پنجشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۱
امسال عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی باید کمتر از پنج میلیون نباشد واگر پنج تومن بدهد پول شش کیلو پسته میباشد پس میوه وشیرینی جات خودمان میریم وام میگیریم ولباس وهدیه نوه‌ها هم میگزاریم برای سال 1403
سیدعلی رضاسجادی
0
0
جمعه ۱۶ دی ۱۴۰۱
سلام حقوق مستمربگیران و وکارافتاده تامین اجتماعی خیلی کم است بایداضاف بشود با سختی زندگی می کنیم وسایل ارزان کند دیگرظلم نکند حالا عیدی طبق برنامه تورم پرداخت بشود وسایل گران شده بر حال مشکلات برای مردم شده این مشکل حل کنید
مهرداد حکیم زاده
0
0
جمعه ۱۶ دی ۱۴۰۱
چرا شغل رانندگی کاميون که سخت ترین کاره از مشاغل زیان‌آور نیست
یونس
0
0
جمعه ۱۶ دی ۱۴۰۱
چرا از سفره ی بازنشسته تامین اجتماعی این قدر دزدی میکنید آیا خدا گفته
ناشناس
0
0
جمعه ۱۶ دی ۱۴۰۱
ترا بخدا مابه التفاوتها همراه با حقوقهای دی پرداخت کنین کی دیگه میخاین بدین عیدی هم نباید کمتراز یک حقوق باش اگر کمتراز این باشد هیچ ارزشی نداره بخاطر گرونی افسار گسیخته ای که وجود دارد تازه همین هم خیلی کم هس با این مقدار پول لباس یا کفش یا خوراکی بخریم کدومش لطفا ی فکری اساسی بکنید ما خیلی تو فشاریم
محمد
0
0
جمعه ۱۶ دی ۱۴۰۱
سلام از همه چیز نوشتید ولی از عیدی چیزی نگفتن این دقیقا یعنی چی؟؟؟؟؟
محمد
0
0
جمعه ۱۶ دی ۱۴۰۱
سلام خسته نباشید...فرمودیندارسال.نظرایا کسی به نظرماپاسخ خواهد.داد.
فاطمه السادات عربی
0
0
جمعه ۱۶ دی ۱۴۰۱
سوال زیاد است ولی هیچ کس پاسخگو نیست .ما اینجا تو یک جزیزه بزرگ گیر افتاده ایم .هیچ کس صدای ما را نمیشنود .جز میلیون ها زندان بان بی رحم و خشن
علی بخشی پور
0
0
جمعه ۱۶ دی ۱۴۰۱
آن وزیر محترمی که در مجلس جای گرم نرم نشسته برای ما بازنشستگان تصمیم‌میگیره ببینم با عیدی یک میلیون شیصد ما بازنشستگان میتونه بگذرونه البته بیست سال قبل اگه بود خوب بود والا الان به گدا بدید چپ چپ نگات میکنه
محمد شهابادی
0
0
جمعه ۱۶ دی ۱۴۰۱
چرا طرح نظام هماهنگ بین حقوق باز نشستگان گارگری کشوری لشکری انجام و اجراء نمیشود چرا تبعیظع است چرا فرق مگر بازنشستگان لشکری و کشوری گوشت اهو میخرند که حقوق بیشتری بگیرند گارگری هم چرخه تولیددا بر عهده داشته ظلم است پایهحقوق ازنشسته کارگری
ناشناس
0
0
شنبه ۱۷ دی ۱۴۰۱
یعنی حقوق ده تا بیست سال سابقه هارابه حقوق سی سال سابقه دارهای حداقل بگیررسانده اند این شدمتناسب وهمسانسازیوچراحقوق بازنشستگان کشوری و لشکری با تامین اجتماعی اینهمه تفاوت دارد
ناشناس
0
0
شنبه ۱۷ دی ۱۴۰۱
ترو خدا یه فکری به حال ما بکنید با دوتا بچه تو این اوضاع چیکار کنم ..خودم مستمر بگیرم.
1911326813
0
0
شنبه ۱۷ دی ۱۴۰۱
خرج چوازکیسه لقمان بود حاتم طلبی شدن آسان بود.....این حکایت یک دولت بی مسولیت است
ناشناس
0
0
شنبه ۱۷ دی ۱۴۰۱
مبلغ عیدی مستمر بگیران تامین اجتماعی چقدر است علت چیست؟
ناشناس
0
0
يکشنبه ۱۸ دی ۱۴۰۱
به نام خداوند بزرگ و مبرا از هرگونه تفاوت بین بندگانش آیا بازنشسته بعد ۳۰ سال خدمت صادقانه وقتی بازنشسته می شود معده و روده و دهان خودش و خانواده را جراحی می کند و فقط کارگر است که می رود اداره دهان دارد و دست به خرج
جلال
0
0
يکشنبه ۱۸ دی ۱۴۰۱
سلام با حقوق ۵ میلیون و ۸۰۰ هزارتومان چه جوری زنگی کنیم شما که دم از اسلام میزنید بعد از اینهمه سال که حق بیمه پرداخت کردیم حالا باید خجالت زنو بچه ونوه رو بکشیم واگذارتون میکنم به خدا اخه با این حقوق آرزو یک مسافرت هم به دل مانده خدا شاهده به زور به ۲۵ ماه خودمونو میکشیم لباسو بقیه چیزها پیش کش دیدار به قیامت
فیرور
0
0
يکشنبه ۱۸ دی ۱۴۰۱
سلام عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی باید دوماه حداقل حقوق باشد . تا کی میخواهند حق این قشر زحمت کش را که اکثرا رزمنده یا جانباز هم هستند بدهند
علی
0
0
يکشنبه ۱۸ دی ۱۴۰۱
خداوکیلی تمامش کنید
چندرغاز می خواند عيدی به کارمندان وکارگران بدهند
دوماهی است تو بوق وکرنا کرديد
خبری ديگه نیست که‌ تو سایت بگذارید
افشین جلیلی
0
0
دوشنبه ۱۹ دی ۱۴۰۱
درود حق این مردم بیشتر از این نیست چون خودشان میخوان که بهشون زور بگن
ناشناس
0
0
سه‌شنبه ۲۰ دی ۱۴۰۱
بنظر من کسانی که توان زندگی ندارند از ایران جمع کنند بروند جای که توان زندگی برایشان هست . آقای احمدی نژاد میگفت کسانی آمدن گفتن که ما با پول یارانه آنقدر پس انداز کردیم توانستیم در دوسال صاحب خانه شویم شما که حقوقتان چندین برابر یاران هست ،هم خانه بخر هم زندگی کن
ارسال نظر
قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «اقتصاد24» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.

قیمت انواع دستگاه ماینر امروز + جدول

قیمت روز روغن خوراکی + جدول

صفحه اول روزنامه‌ های سیاسی امروز

پیش‌بینی هواشناسی تهران و ایران امروز /جدول

قیمت خودرو‌های بنز در بازار ایران امروز + جدول

قیمت انواع گوشی موبایل سامسونگ، شیائومی و نوکیا + جدول

قیمت انواع موتورسیکلت در بازار امروز + جدول

قیمت دینار عراق امروز در بازار + جزئیات

قیمت انواع لپ تاپ لنوو + جدول

قیمت لیر ترکیه امروز در بازار + جزئیات

وضعیت هواشناسی امروز

قیمت انواع لپ تاپ ایسر امروز + جدول

بیانیه اتحادیه اروپا درباره آزمایش انفجاری در آباده

قیمت سکه و قیمت طلا پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۲ + جدول

پیش بینی بورس در هفته آینده/ در شرایط فعلی سهام بخریم یا بفروشیم؟

قیمت سکه و قیمت طلا چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ + جدول

عکس/ رونمایی از وانت تارا محصول جدید ایران‌خودرو

ظریف از خجالت دولت رئیسی درآمد

قیمت سکه پارسیان امروز چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ + جدول

زمان تقریبی توافق ایران و آمریکا

خواندنی‌ها
خودرو
فناوری
آخرین اخبار

نارضایتی خریداران خودرو از سامانه یکپارچه

ارکستر ملی ایران به روی صحنه می‌رود

شیب تند ریزش قیمت دلار

در صورت فوت یکی از زوجین تکلیف پرداخت مهریه چه می‌شود؟

دلارهای مسدودشده ایران آزاد نمی‌شود

ریزش یک میلیونی سکه ظرف یک روز

پاسخ احد آزادیخواه درباره ادعای ترور معاون وزیر صمت

قیمت دلار به ۴۸ هزار تومان می‌رسد؟

عشقی: رونق به بورس برمی گردد

هزینه نجومی یک شرکت در صندوق بازنشستگی

تقاضای آب بسته‌بندی در ایران کاهش یافت

بیشترین و کمترین بازدهی نماد‌های بورس

واکنش ظریف به ادعای حضورش در انتخابات مجلس

خودروی محبوب هیوندای ۶ میلیاردی شد

شیرینی جدایی ساپینتو برای ستاره استقلال!

قیمت خودروی شاهین صفر و کارکرده یکسان شد

توضیحات احد آزادی‌خواه درباره اظهارات معاون وزیر صمت/ آنرا که حساب پاک است از محاسبه چه باک است

احتمال گرم شدن زمین تا ۳ درجه سانتیگراد!

کاهش قیمت طلا مقطعی است؟

ایرانیان هر ثانیه چند پست در شبکه‌های اجتماعی می‌گذارند؟

مالیات برای مالکانی که ۱۰۰ خانه دارند!

نسخه نهایی لایحه حجاب منتشر شد+جزییات

احتمال رانش در ارتفاعات در پی فعالیت موج بارشی

کاهش ۱۷۵ میلیونی بسترن B۳۰

عکس سفید در سفید عادل فردوسی‌ پور!

شتر‌ها مار سمی را یک لقمه چپ می‌کنند! +فیلم

کف قیمت دلار چقدر است؟

به رونق بورس امیدوار باشیم؟