آخرین قیمت دلار، قیمت سکه

اقتصاد۲۴ -امروز هر اونس طلا خلاف افت قبلی خود، رشد قیمت را تجربه کرد، هر اونس طلا که روز قبل تا ۱,۹۰۹ (یک هزار و نهصد و نه) دلار رسیده بود، امروز - چهارشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۹ مصادف با ۰۹ سپتامبر ۲۰۲۰ - با رشد ۰.۹۱ درصدی به ۱,۹۲۷ (یک هزار و نهصد و بیست و هفت) دلار رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۹۲۷ ۱۸ ۰.۹۱ امروز
۱,۹۰۹ -۲۱ -۱.۱۲ روز قبل
۱,۹۳۰ -۰.۲۳ ۲ روز پیش
 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا امروز بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار به ۱,۱۳۸,۰۹۰ (یک میلیون و یکصد و سی و هشت هزار و نود ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱.۵۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۱۳۸,۰۹۰ ۱۷,۷۷۶ ۱.۵۶ امروز
۱,۱۲۰,۳۱۴ ۱۵,۰۰۵ ۱.۳۳ روز قبل
۱,۱۰۵,۳۰۹ ۵,۷۷۱ ۰.۵۲ ۲ روز پیش
 

آخرین نرخ دلار

قیمت دلار امروز با افزایش ۰.۷۸ درصدی، از ۲۵,۲۰۰ (بیست و پنج هزار و دویست ) تومان به ۲۵,۴۰۰ (بیست و پنج هزار و چهارصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۵,۴۰۰ ۲۰۰ ۰.۷۸ امروز
۲۵,۲۰۰ ۵۷۰ ۲.۲۶ روز قبل
۲۴,۶۳۰ ۱۰ ۰.۰۴ ۲ روز پیش
 

آخرین نرخ یورو

در بازار امروز یورو نسبت به روز قبل ، با ۵۳ تومان کاهش، ۲۹,۶۶۵ (بیست و نه هزار و ششصد و شصت و پنج ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۹,۶۶۵ -۵۳ -۰.۱۸ امروز
۲۹,۷۱۸ ۶۰۳ ۲.۰۲ روز قبل
۲۹,۱۱۵ -۲۲ -۰.۰۸ ۲ روز پیش
 

قیمت پوند امروز

پوند امروز با کاهش ۰.۵۵ درصدی، از ۳۲,۸۵۸ (سی و دو هزار و هشتصد و پنجاه و هشت ) تومان به ۳۲,۶۷۹ (سی و دو هزار و ششصد و هفتاد و نه ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۲,۶۷۹ -۱۷۹ -۰.۵۵ امروز
۳۲,۸۵۸ ۴۰۶ ۱.۲۳ روز قبل
۳۲,۴۵۲ -۲۸۵ -۰.۸۸ ۲ روز پیش
 

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

همچنین درهم امارات (حواله) با افزایش ۱.۸۴ درصدی نسبت به روز قبل ، ۷,۰۶۰ (هفت هزار و شصت ) تومان معامله شد.

قیمت لیر ترکیه امروز

لیر ترکیه، امروز به ۳,۳۷۲ (سه هزار و سیصد و هفتاد و دو ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۰۵ درصدی داشته است.

آخرین نرخ دلار کانادا

در بازار امروز دلار کانادا نسبت به روز قبل ، با ۵۳ تومان کاهش، ۱۹,۰۴۱ (نوزده هزار و چهل و یک ) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ سکه

قیمت سکه امروز به 11,850,000 (یازده میلیون و هشتصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش 2.1 درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۱,۸۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲.۱ امروز
۱۱,۶۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱.۷۲ روز قبل
۱۱,۴۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۰.۴۳ ۲ روز پیش
 

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه، امروز به ۵,۸۰۰,۰۰۰ (پنج میلیون و هشتصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱.۷۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵,۸۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱.۷۲ امروز
۵,۷۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۰.۸۷ روز قبل
۵,۶۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۰.۸۸ ۲ روز پیش
 

آخرین نرخ ربع سکه

ربع سکه امروز با افزایش ۰.۹۱ درصدی، از ۳,۲۵۰,۰۰۰ (سه میلیون و دویست و پنجاه هزار) تومان به ۳,۲۸۰,۰۰۰ (سه میلیون و دویست و هشتاد هزار) تومان رسید.

قیمت سکه گرمی امروز

در بازار امروز هر سکه گرمی نسبت به روز قبل بدون تغییر است و ۱,۸۰۰,۰۰۰ (یک میلیون و هشتصد هزار) تومان نرخ گذاری شد.