آخرین قیمت دلار، قیمت سکه

اقتصاد۲۴ - هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۹۸ (یک هزار و هشتصد و نود و هشت ) دلار رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۰۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۸۹۸ -۰.۰۳ امروز
۱,۸۹۹ -۰.۲۶ ۲ روز پیش
۱,۹۰۴ ۶ ۰.۲۸ ۳ روز پیش
 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا امروز بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار با افزایش ۱.۹۱ درصدی، از ۱,۳۰۰,۸۳۹ (یک میلیون و سیصد هزار و هشتصد و سی و نه ) تومان به ۱,۳۲۶,۲۳۲ (یک میلیون و سیصد و بیست و شش هزار و دویست و سی و دو ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۳۲۶,۲۳۲ ۲۵,۳۹۳ ۱.۹۱ امروز
۱,۳۰۰,۸۳۹ -۳۸,۵۵۲ -۲.۹۷ روز قبل
۱,۳۳۹,۳۹۱ -۱۳,۶۲۰ -۱.۰۲ ۲ روز پیش
 

قیمت دلار امروز

قیمت دلار امروز به ۲۹,۰۰۰ (بیست و نه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۲.۴۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۹,۰۰۰ ۷۰۰ ۲.۴۱ امروز
۲۸,۳۰۰ -۱,۲۰۰ -۴.۲۵ روز قبل
۲۹,۵۰۰ -۴۰۰ -۱.۳۶ ۲ روز پیش
 

آخرین نرخ یورو

یورو امروز با افزایش ۰.۱۴ درصدی، از ۳۳,۱۷۰ (سی و سه هزار و یکصد و هفتاد ) تومان به ۳۳,۲۱۸ (سی و سه هزار و دویست و هجده ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۳,۲۱۸ ۴۸ ۰.۱۴ امروز
۳۳,۱۷۰ -۱,۳۷۱ -۴.۱۴ روز قبل
۳۴,۵۴۱ -۴۶۵ -۱.۳۵ ۲ روز پیش
 

قیمت پوند امروز

در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل ، با ۲ تومان افزایش، ۳۶,۶۲۵ (سی و شش هزار و ششصد و بیست و پنج ) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

همچنین درهم امارات (حواله) با افزایش ۳.۳۶ درصدی نسبت به روز قبل ، ۸,۰۳۰ (هشت هزار و سی ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ لیر ترکیه

لیر ترکیه امروز با افزایش ۳.۰۶ درصدی، از ۳,۶۷۱ (سه هزار و ششصد و هفتاد و یک ) تومان به ۳,۷۸۷ (سه هزار و هفتصد و هشتاد و هفت ) تومان رسید.

قیمت دلار کانادا امروز

در بازار امروز دلار کانادا نسبت به روز قبل ، با ۴۳ تومان افزایش، ۲۱,۳۱۸ (بیست و یک هزار و سیصد و هجده ) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ دلار استرالیا

همچنین دلار استرالیا با افزایش ۲.۹۳ درصدی نسبت به روز قبل ، ۲۱,۰۱۷ (بیست و یک هزار و هفده ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه

قیمت سکه امروز به 14,100,000 (چهارده میلیون و یکصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش 2.83 درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۲.۸۳ امروز
۱۳,۷۰۰,۰۰۰ -۱,۱۰۰,۰۰۰ -۸.۰۳ روز قبل
۱۴,۸۰۰,۰۰۰ -۴۰۰,۰۰۰ -۲.۷۱ ۲ روز پیش
 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۷,۸۰۰,۰۰۰ (هفت میلیون و هشتصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۳.۸۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۷,۸۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۳.۸۴ امروز
۷,۵۰۰,۰۰۰ -۵۰۰,۰۰۰ -۶.۶۷ روز قبل
۸,۰۰۰,۰۰۰ -۲۰۰,۰۰۰ -۲.۵ ۲ روز پیش
 

قیمت ربع سکه امروز

ربع سکه امروز با افزایش ۴ درصدی، از ۴,۸۰۰,۰۰۰ (چهار میلیون و هشتصد هزار) تومان به ۵,۰۰۰,۰۰۰ (پنج میلیون) تومان رسید.

آخرین نرخ سکه گرمی

در بازار امروز هر سکه گرمی نسبت به روز قبل ، با ۲۰۰۰۰۰ تومان افزایش، ۲,۶۰۰,۰۰۰ (دو میلیون و ششصد هزار) تومان نرخ گذاری شد.