آخرین قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت طلا امروز چهارشنبه ۳۰ مهر ۹۹+جدول

اقتصاد۲۴ -هر اونس طلا، امروز به ۱,۹۱۹ (یک هزار و نهصد و نوزده ) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱.۰۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۹۱۹ ۲۰ ۱.۰۱ امروز
۱,۹۰۰ -۰.۵ روز قبل
۱,۹۰۹ ۱۰ ۰.۴۹ ۲ روز پیش
 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا امروز پایین رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار با کاهش ۵.۰۵ درصدی، از ۱,۲۴۸,۸۹۸ (یک میلیون و دویست و چهل و هشت هزار و هشتصد و نود و هشت ) تومان به ۱,۱۸۸,۸۷۷ (یک میلیون و یکصد و هشتاد و هشت هزار و هشتصد و هفتاد و هفت ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۱۸۸,۸۷۷ -۶۰,۰۲۱ -۵.۰۵ امروز
۱,۲۴۸,۸۹۸ -۱۷۱,۹۸۳ -۱۳.۷۸ روز قبل
۱,۴۲۰,۸۸۱ -۳۵,۳۲۰ -۲.۴۹ ۲ روز پیش
 

آخرین نرخ دلار

قیمت دلار امروز با کاهش ۳.۳ درصدی، از ۲۸,۸۰۰ (بیست و هشت هزار و هشتصد ) تومان به ۲۷,۸۸۰ (بیست و هفت هزار و هشتصد و هشتاد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۷,۸۸۰ -۹۲۰ -۳.۳ امروز
۲۸,۸۰۰ -۲,۴۰۰ -۸.۳۴ روز قبل
۳۱,۲۰۰ -۷۰۰ -۲.۲۵ ۲ روز پیش
 

قیمت یورو امروز

یورو، امروز به ۳۴,۱۳۳ (سی و چهار هزار و یکصد و سی و سه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۴,۱۳۳ ۶۹ ۰.۲ امروز
۳۴,۰۶۴ -۲,۷۳۹ -۸.۰۵ روز قبل
۳۶,۸۰۳ -۵۹۹ -۱.۶۳ ۲ روز پیش
 

قیمت پوند امروز

پوند امروز با افزایش ۰.۱۷ درصدی، از ۳۷,۳۰۴ (سی و هفت هزار و سیصد و چهار ) تومان به ۳۷,۳۶۸ (سی و هفت هزار و سیصد و شصت و هشت ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۷,۳۶۸ ۶۴ ۰.۱۷ امروز
۳۷,۳۰۴ -۳,۲۳۷ -۸.۶۸ روز قبل
۴۰,۵۴۱ -۶۳۸ -۱.۵۸ ۲ روز پیش
 

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

درهم امارات (حواله) امروز با کاهش ۰.۳۸ درصدی، از ۷,۹۳۵ (هفت هزار و نهصد و سی و پنج ) تومان به ۷,۹۰۵ (هفت هزار و نهصد و پنج ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر درهم امارات (حواله)
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۷,۹۰۵ -۳۰ -۰.۳۸ امروز
۷,۹۳۵ -۶۶۵ -۸.۳۹ روز قبل
۸,۶۰۰ -۱۷۰ -۱.۹۸ ۲ روز پیش
 

آخرین نرخ لیر ترکیه

لیر ترکیه امروز با افزایش ۰.۵۶ درصدی، از ۳,۷۱۴ (سه هزار و هفتصد و چهارده ) تومان به ۳,۷۳۵ (سه هزار و هفتصد و سی و پنج ) تومان رسید.

قیمت دلار کانادا امروز

در بازار امروز دلار کانادا نسبت به روز قبل ، با ۸۹ تومان افزایش، ۲۱,۹۹۴ (بیست و یک هزار و نهصد و نود و چهار ) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار استرالیا امروز

دلار استرالیا، امروز به ۲۰,۵۱۱ (بیست هزار و پانصد و یازده ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۳۲ درصدی داشته است.

قیمت سکه امروز

قیمت سکه امروز به 13,800,000 (سیزده میلیون و هشتصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش 0.72 درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۳,۸۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۰.۷۲ امروز
۱۳,۷۰۰,۰۰۰ -۲,۰۰۰,۰۰۰ -۱۴.۶ روز قبل
۱۵,۷۰۰,۰۰۰ -۴۰۰,۰۰۰ -۲.۵۵ ۲ روز پیش
 

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه، امروز به ۷,۵۰۰,۰۰۰ (هفت میلیون و پانصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۷,۵۰۰,۰۰۰ -۱۵۰,۰۰۰ امروز
۷,۶۵۰,۰۰۰ -۶۵۰,۰۰۰ -۸.۵ روز قبل
۸,۳۰۰,۰۰۰ -۳۰۰,۰۰۰ -۳.۶۲ ۲ روز پیش
 

قیمت ربع سکه امروز

ربع سکه امروز با کاهش ۶.۲۵ درصدی، از ۵,۱۰۰,۰۰۰ (پنج میلیون و یکصد هزار) تومان به ۴,۸۰۰,۰۰۰ (چهار میلیون و هشتصد هزار) تومان رسید.

آخرین نرخ سکه گرمی

همچنین هر سکه گرمی با کاهش ۳.۸۴ درصدی نسبت به روز قبل ، ۲,۶۰۰,۰۰۰ (دو میلیون و ششصد هزار) تومان معامله شد.