تاریخ انتشار: ۱۰:۱۱ - ۰۴ فروردين ۱۴۰۳

مدت زمان دریافت بیمه بیکاری چقدر است؟

سازمان ارتباطات و نظارت مردمی سازمان تامین اجتماعی در راستای برقراری بیمه بیکاری افراد تحت پوشش در صورت برخورداری از شرایط لازم، به برخی از سوالات مطرح شده از سوی جامعه هدف پاسخ داده است.

مدت زمان دریافت بیمه بیکاری چقدر است؟

اقتصاد۲۴- بیمه بیکاری یکی از حمایت‏‌های سازمان تامین اجتماعی نسبت به بیمه‌شدگان بیکار است که هدف از آن این است که با پرداخت مقرری مربوطه، بخشی از زیان‏‌های وارده به کارگران که ناشی از بیکاری غیرارادی و ناخواسته آنان است، جبران شود. بیمه‌شده بیکار از نظر قانون بیمه بیکاری کسی است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده به کار باشد.

مطابق ماده یک قانون بیمه بیکاری، افرادی می‏‌توانند از مزایای قانون بیمه بیکاری برخوردار شوند که مشمول قانون تامین اجتماعی و قانون کار باشند و در زمره بازنشستگان، از کار افتادگان کلی، صاحبان حرف و مشاغل آزاد، بیمه‌شدگان اختیاری نبوده و از اتباع خارجی نیز نباشند. علاوه بر این با توجه به ماده ۶ قانون مزبور، بیمه‌شدگان بیکار باید حداقل ۶ ماه سابقه اشتغال و پرداخت حق بیمه را دارا باشند و حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ بیکاری، مراتب بیکاری خود را به ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کنند.

البته افرادی که به علت بروز حوادث قهریه و غیرمترقبه از قبیل سیل، زلزله، جنگ، آتش‏‌سوزی و ... بیکار می‏‌شوند از شرط ۶ ماه سابقه مورد نیاز موضوع ماده اخیرالذکر معاف هستند.

مطابق ماده هفت قانون بیمه بیکاری نیز مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری با توجه به میزان سابقه پرداخت حق بیمه و وضعیت تجرد، تاهل یا تکفل بیمه شده تعیین می‏‌شود. بر این اساس جمع مدت پرداخت مقرری برای مجردین حداقل ۶ ماه و حداکثر ۳۶ ماه و برای متاهلین یا متکفلین حداقل ۱۲ ماه و حداکثر ۵۰ ماه است.

مقرری بیمه بیکاری افراد واجد شرایط از روز اول بیکاری قابل پرداخت است و مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری جز سوابق پرداخت حق‌بیمه محسوب می‌شود.

در صورتی که فرد دریافت کننده مقرری بیمه بیکاری مجددا اشتغال به کار یابد، بدون عذر موجه از شرکت در دوره‌های کارآموزی یا سوادآموزی خودداری کند، از قبول شغل تخصصی خود یا شغل مشابه پیشنهادی خودداری کند، مشمول استفاده از مستمری بازنشستگی یا از کارافتادگی کلی شود، با دریافت مزد ایام بلاتکلیفی به کار اولیه برگردد، فوت کند یا از حداکثر مدت استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری استفاده کند، مقرری بیمه بیکاری وی قطع خواهد شد. همچنین درصورتیکه پس از پرداخت مقرری بیمه بیکاری مشخص شود که بیکاری بیمه شده، ناشی از میل و اراده او بوده، موظف به استرداد وجوه دریافتی به سازمان تامین اجتماعی خواهد بود و در مواردی که بیمه شده با دریافت مزد ایام بلاتکلیفی به کار قبلی خود باز می‌گردند نیز مکلف به بازپرداخت مقرری بیمه بیکاری دریافتی به سازمان تأمین اجتماعی هستند.

در ادامه سازمان ارتباطات و نظارت مردمی سازمان تامین اجتماعی به برخی از سوالات احتمالی مطرح شده از سوی مردم پاسخ داده است:

معلمان مدارس غیرانتفاعی در چه صورتی مشمول بیمه بیکاری هستند؟
افراد شاغل در کار‌های مدت معین که کارگاه محل اشتغال آنان صرفاً در دوره خاص دایر است مانند مدارس غیرانتفاعی، مهد کودک‏‌های آموزش و پرورش و... چنانچه در اثنای دوره فعالیت کارگاه بیکار شوند، با حفظ سایر شرایط قانونی محق به دریافت مقرری بیمه بیکاری خواهند بود.

پس از پایان مدت مرخصی زایمان به بیمه‌شده بیمه بیکاری تعلق می‌گیرد؟
درصورتی که بیکاری خارج از میل و اراده بیمه شده باشد، با احراز سایر شرایط و ضوابط قانونی امکان بهره‌مندی از مقرری بیمه بیکاری وجود دارد.


بیشتر بخوانید: افزایش واقعی دستمزد کارگران زیر ۳۰ درصد است


جدول تعیین مدت زمان دریافت بیمه بیکاری افراد را اعلام کنید؟

مدت زمان دریافت بیمه بیکاری چقدر است؟

چه سوابقی در تعیین مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری لحاظ می‏‌شود؟
مطابق ماده سه قانون بیمه بیکاری سازمان تامین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه مقرر، به بیمه‌شدگانی که طبق مقررات قانون مذکور بیکار می‌‏شوند، مقرری بیمه بیکاری پرداخت کند و به استناد ماده پنج قانون مورد اشاره، حق بیمه بیکاری به میزان ۳ درصد مزد بیمه‌شده است که به طور کلی توسط کارفرما تامین و پرداخت خواهد شد؛ بنابراین صرفاً سوابق بیمه اجباری که مشمول قانون کار بوده در بیمه بیکاری محاسبه می‌شود و سوابق ایام خدمت نظام وظیفه، انتقال کسور بازنشستگی، سوابق حرف و مشاغل آزاد، بیمه اختیاری، بیمه‌های توافقی، کارفرمایی و سوابق بیکاری قبلی در محاسبه مدت مقرری بیمه بیکاری منظور نمی‏‌شود.

مدت زمان مورد نیاز جهت برقراری بیمه بیکاری غیرحضوری چه میزان است؟
با توجه به اینکه مدت زمان درنظر گرفته شده در قانون بیمه بیکاری جهت ثبت درخواست توسط متقاضیان، ۳۰ روز پیش‌‏بینی شده و همچنین برقراری بیمه بیکاری مستلزم ارسال لیست پرداخت حق بیمه آخرین ماه قبل از بیکاری توسط کارفرماست و کارفرمایان با مهلت یک ماه می‌‏توانند نسبت به ارسال لیست اقدام کنند لذا با احتساب مدت زمان مورد نیاز جهت تایید لیست و استعلامات مربوطه، متوسط زمان مورد نیاز جهت واریز، ۲ تا ۳ ماه است. ضمناً به استناد بند «ج» ماده هفت قانون بیمه بیکاری، مقرری بیمه بیکاری از روز اول بیکاری قابل پرداخت است.

میزان سابقه لازم برای برقراری بیمه بیکاری چقدر است؟
مطابق بند «الف» ماده ۶ قانون بیمه بیکاری بیمه‌شده بیکار قبل از بیکار شدن باید حداقل ۶ ماه سابقه پرداخت حق بیمه را دارا باشد.

بیمه‌پردازی که به سن قانونی نرسیده باشد و در کارگاه مشمول قانون کار اشتغال به کار دارد درصورت بیمه‌پردازی طبق شرایط موجود در قانون کار آیا می‌تواند از مزایای قانون بیمه بیکاری استفاده کند؟

مطابق مواد ۷۹ قانون کار، به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع است؛ لیکن نظر به اینکه قانون تأمین اجتماعی، محدودیتی برای شروع بیمه‌پردازی اجباری ندارد، بنابراین رسیدگی به تقاضای بیمه بیکاری افراد موصوف در صورت معرفی از سوی واحد‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و احراز اشتغال به­ کار و با رعایت سایر شرایط قانونی مقدور است.

شرایط برقراری بیمه بیکاری برای شاغلین که به صورت دسته جمعی اخراج شده‌اند به چه صورتی است؟
به منظور پیشگیری از بیکاری و بررسی راهکار‌های بازگشت به کار در مواردیکه اخراج کارگران یک کارگاه بیش از ۱۰ نفر باشد، موضوع در کمیته استانی مطرح تا بررسی و اظهار نظر شود و در صورت احراز سایر شرایط قانونی برقراری بیمه بیکاری بلامانع است.

برای دریافت بیمه بیکاری از کجا باید اقدام شود؟
باید حداکثر ظرف ۳۰ روز از تاریخ بیکاری به سامانه جامع روابط کار به نشانی prkar.mcls.gov.ir مراجعه و تقاضای بیمه بیکاری را ثبت کرد.

زمان واریز مقرری بیمه بیکاری در ماه چه زمانی است؟
مقرری بیمه بیکاری هر ماه، پانزدهم تا بیستم ماه بعد به حساب مقرری‏‌بگیر واریز می‌‏شود.

برای اولین بار بعد از سه ماه حقوق بیمه بیکاری خود را دریافت کرده‌ام پرداختی‌های من از ماه‌های بعد به چه صورت است؟
واریز بیمه بیکاری به صورت ماهانه بوده و متقاضیان در هر ماه مبلغ مقرری ماه قبل خود را دریافت می‌کنند.

آیا سایتی برای استعلام وضعیت پرونده بیمه بیکاری وجود دارد؟
سامانه جامع روابط کار، زیر منوی گزارش‏های کارگری

آیا با توجه به اینترنتی شدن بیمه بیکاری نیاز است برای پیگیری حضوری مراجعه کنم؟
خیر. کلیه مراحل به صورت غیرحضوری انجام می‌شود.

از کجا متوجه شویم پرونده بیمه بیکاری در چه مرحله‌ای است؟
پس از ثبت درخواست بیکاری در سامانه جامع روابط کار و از طریق منوی گزارش‌های کارگری مراحل رسیدگی به در خواست بیکاری قابل مشاهده و پیگیری است.

اداره کار اعلام کرده پرونده به تامین اجتماعی ارجاع شده، ولی با گذشت یک ماه شعبه اظهار بی‌اطلاعی می‌کند. مشکل چیست؟
از طریق گزارش‌های کارگری می‌توان فرایند انجام کار و اینکه پرونده در کدام شعبه و در چه مرحله‌‏ای است را پیگیری کرد.

پس از بررسی بیمه بیکاری از طریق اداره کار روند بررسی پرونده در سازمان تامین اجتماعی چگونه است؟
شعب سازمان تامین اجتماعی حسب ضوابط و موازین قانونی بیمه بیکاری نسبت به بررسی درخواست بیکاری اقدام و نتیجه را به ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و متقاضی اعلام می‌کنند.

منبع: ایسنا
ارسال نظر
قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «اقتصاد24» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.

نخستین واکنش سردار حاجی‌زاده به حمله پهپادی سپاه پاسداران به اسراییل

قیمت دلار و یورو امروز یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ + جدول

قیمت ماهی امروز + جدول

قیمت سکه و طلا امروز یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ + جدول

قیمت خودرو‌های مدیران خودرو امروز

صفحه اول روزنامه‌های سیاسی امروز

قیمت لیر ترکیه امروز در بازار + جزئیات

پیش‌بینی هواشناسی تهران و ایران امروز + جدول

فیلم/ افسر سابق ارتش آمریکا: ایران نشان داد شوخی ندارد!

عکس/ تصویری از فوج پهپادهای ایران بر فراز کربلا

وضعیت هواشناسی امروز

قیمت دینار عراق امروز در بازار + جزئیات

قیمت پلی استیشن و ایکس باکس امروز + جدول

قیمت خودرو‌های سایپا امروز یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ + جدول

قیمت خودرو‌های ایران خودرو امروز یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ + جدول

عکس/ واکنش فریبا کوثری به حمله‌ ایران به اسرائیل

اگر جنگی رخ بدهد، پیش بینی‌ها خوب نیستند/ اولین بازار‌های تحت تاثیر جنگ، ارز و طلا هستند

«فلاخن داوود» چیست و چگونه کار می‌کند؟

جزئیات حمله موشکی ایران علیه اسرائیل؛ سه موج حمله چگونه اجرایی شد؟ / در عملیات وعده صادق چند موشک شلیک شد؟

اظهارت مقامات نظامی تل آویو درباره جزییات حمله ایران

خواندنی‌ها
خودرو
فناوری
آخرین اخبار

استوری احساسی ژیلا صادقی برای مجری تلویزیون +عکس

کارل منگر کیست؟/ با یکی از رهبران انقلاب مارژینالیستی ۱۸۷۰ در اقتصاد آشنا شوید

سلفی جدید منوچهر هادی در یک مراسم خاص

تبرئه مربی متهم به آزار جنسی ۱۹ فوتبالیست زن!

الجزیره: حماس چارچوب پیشنهادی آتش‌بس سه مرحله‌ای را پذیرفت

بیانیه رهبران گروه ۷: ما به فعالیت برای تثبیت اوضاع و جلوگیری از تشدید بیشتر تنش در خاورمیانه ادامه خواهیم داد

اسرائیل: به دنبال تشدید تنش با ایران نیستیم

معاون سابق نخست وزیر اسرائیل: لازم است صبر استراتژیک اتخاذ کنیم

دادستانی تهران علیه روزنامه اعتماد و عباس عبدی اعلام جرم کرد

حمایت رضا رشیدپور از حمله ایران به اسرائیل

حالا اسرائیل توانایی موشک‌های ایران در عبور از گنبد آهنین را دید

سعید لیلاز: ایران در صورت پاسخ نظامی اسرائیل یا آمریکا، نخستین بمب اتمی را آزمایش ‌کند

زلنسکی از پاسخ ایران به اسرائیل عصبانی شد

حمایت حسن روحانی از حمله شب گذشته ایران

اطلاعیه مهم سپاه درباره برخورد با حامیان اسرائیل

پیش‌بینی بورس فردا دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۳

سفیر اسرائیل: روسیه حمله ایران را محکوم کند

آمریکا: در هیچ تهاجمی علیه ایران شرکت نمی‌کنیم

کابینه جنگ اسرائیل تشکیل جلسه داد

پیش بینی قیمت دلار فردا دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۳

بورل: از ایران می‌خواهم که تنش تشدید نشود

به گونه‌ای مناسب به مصاف ایران خواهیم رفت

کاهش ساعات کاری هفته به ۴۰ ساعت؛ پنجشنبه‌ها تعطیل شد

پنج هزار جوان ایرانی با وام ازدواج بانک سینا به خانه بخت رفتند

سامانه مودیان برای همه اجباری شد! بهترین روش ارسال صورتحساب الکترونیکی

امیرعبداللهیان: بامداد یکشنبه در پیامی به کاخ سفید اعلام کردیم عملیات ما محدود و حداقلی است

العربیه: ایران و امریکا از طریق ترکیه تبادل پیام کرده اند

تصمیمات لازم برای واکنش به اقدامات احتمالی اسرائیل اتخاذ شده است

عصبانیت شدید چشمی از دو بازیکن!

دوران صبر راهبردی ایران به پایان رسیده

نشست فوق‌العاده وزاری خارجه کشور‌های اروپایی سه‌شنبه برگزار می‌شود

فیلم/ شعار مرگ بر اسرائیل زائران در حرم امام حسین (ع)

بدنسازی علیرضا بیرانوند با دست شکسته+ عکس

کشتمش، چون شبیه جادوگر‌ها بود!

جدید‌ترین ایده‌های کارآفرینی در منزل برای خانم‌ها

عکس/ همه چیز درباره عملیات حمله ایران به اسرائیل

طالبان: حمله ایران به اسرائیل اقدام دفاعی مشروع بود

نیویورک‌تایمز: اسرائیل گزینه حمله تلافی‌جویانه را کنار گذاشت

روغن موتور مناسب برای پژو ۲۰۶ کدام است؟

اینفوگرافی/ رکوردهای ایران در حمله موشکی به اسرائیل

تورم آرژانتین کاهشی شد

فیلم/وزیر امور خارجه کشورمان: عملیات نظامی ایران محدود بود

فیلم/ شوخی بامزه جواد رضویان با ریش و سبیل مهران غفوریان

افزایش رسمی نرخ مالیات بر ارزش افزوده

استایل جذاب سحر دولتشاهی در پشت صحنه افعی تهران + عکس

قیمت گوشت مرغ پس از حمله ایران به اسرائیل چند؟

میانگین سنی فوت‌شدگان در ایران چقدر است؟

عکس/مناطق مرکزی و غربی کشور همچنان پرواز ممنوع

اقدام جنجالی دو ملی‌پوش علیه پرسپولیس

جدیدترین قیمت گوشت گوسفندی امروز ۲۶ فروردین ۱۴۰۳+ جدول