تاریخ انتشار: ۱۲:۲۰ - ۰۷ مهر ۱۳۹۸

مهاجرت ۴/۴ میلیون نفر ایرانی در ۵ سال

براساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ نزدیک به ۴.۴ میلیون نفر مهاجرت کرده‌اند که تنها مبدأ ۲.۶ درصد آنها خارج از کشور بوده است و ۹۷ درصد در داخل کشور جابه‌جا شده‌اند.
مهاجرت
اقتصاد24- مقایسه میزان مهاجرت در 5 ساله 1385 تا 1390 با 5 ساله 1390 تا 1395 نشان از کاهش بیش از 1.2 میلیون نفری کل مهاجران و 8 هزار نفری تعداد مهاجران از خارج از کشور دارد.

مهاجرت داخلی و خارجی


در فاصله سال‌های 85 - 1390 درمجموع 5 میلیون و 534 هزار و 666 نفر وارد کشور شده یا در داخل کشور جابه جا شده‌اند. از این تعداد، محل اقامت قبلی 5 میلیون و 89 هزار و 354 نفر (92 درصد)، داخل کشور، 102 هزار و 519 نفر(1.9 درصد) خارج از کشور بوده و342 هزار و 793 نفر (2.6 درصد) نیز محل اقامت قبلی خود را اظهار نکرده‌اند.

97 درصد جابه‌جایی داخلی


اما در فاصله سال‌های 95 - 1390 تعداد 4 میلیون و 300 هزار و 988 نفر وارد کشور شده یا در داخل کشور جابه جا شده‌اند. از این تعداد، محل اقامت قبلی 4 میلیون و 177 هزار و 679 نفر (97 درصد)، داخل کشور، 110 هزار و 829 نفر (2.6 درصد)خارج از کشور بوده و 12 هزار و 480 نفر معادل 3 درصد نیز محل اقامت قبلی خود را اظهار نکرده‌اند.

شهرها، مقصد 83 درصد مهاجران

طبق گزارش مرکز آمار ایران از مجموع کل مهاجران، 3 میلیون و 564 هزار و 735 نفر (82.9 درصد) به نقاط شهری و 736 هزار و 253 نفر (17.1 درصد)به نقاط روستایی وارد شده‌اند.

رشد مهاجرت معکوس

همچنین از مجموع مهاجران داخلی این دوره 2 میلیون و 852 هزار و 349 نفر برابر با 68.3 درصد از شهر به شهر، 608 هزار و 31نفر (14.6 درصد) از روستا به شهر(مهاجرت معکوس)، 210 هزار و 210 هزار و 383 نفر

(5 درصد) از روستا به روستا و 916 هزار و 506 506 نفر (12.1 درصد) از شهر به روستا مهاجرت کرده‌اند. بدین ترتیب همچنان شهرها برای جذب مهاجر جذابیت دارند، اما با تغییراتی که در اقتصاد ایجاد شده است، روند مهاجرت معکوس به روستاها نیز تقویت شده است به طوری که 14.6 درصد مهاجران از شهر به روستا رفته‌اند.

مهاجرپذیرها و مهاجر فرست‌ها


در فاصله 5 ساله مورد بررسی بیش از 2 میلیون نفر در میان استان‌های کشور جابه جا شده‌اند که حدود یک چهارم از این مهاجرت‌ها (25 درصد) به مقصد استان تهران انجام شده است. استان‌های البرز، اصفهان و خراسان رضوی به ترتیب پس از استان تهران قرار می‌گیرند. بررسی مقاصد مهاجرت در میان استان‌ها رابطه مستقیمی با احتمال یافتن شغل، میزان رفاه و وجود مراکز تحصیلی در هراستان دارد.

در زمینه مهاجران خارج شده از استانها نیز همچنان استان تهران با 17 درصد در رتبه نخست قرار دارد و پس از آن، استان‌های خوزستان، خراسان رضوی و البرز قرار دارند. با بررسی میزان مهاجرت خالص که براساس تعداد مهاجران وارد شده و خارج شده از هر استان، محاسبه می‌شود، استان‌های تهران و البرز به ترتیب با جذب 166 هزار و 290 و 104 هزار و 232 نفر بیشترین مهاجرپذیری را داشته‌اند.استانهای خوزستان، لرستان و کرمانشاه نیز به ترتیب با مهاجرت 81 هزار و 859 نفر، 64 هزار و 122 و 34 هزار و 928 نفر بیشترین تعداد مهاجرفرستی را دارا بوده‌اند.

از سوی دیگر براساس سرشماری 1395 استان‌های سمنان، البرز و یزد بیشترین مهاجرپذیری و استان‌های لرستان و چهارمحال و بختیاری بیشترین مهاجرفرستی را داشته‌اند.

سهم مهاجرت


در فاصله زمانی 95-1390، از مجموع کل مهاجران کشور(4 میلیون و 300 هزار و 988 نفر)، استانهای تهران (19.6 درصد)، خراسان رضوی (3.7 درصد) و اصفهان (7 درصد) به ترتیب بالاترین سهم از مهاجران وارد شده و استان‌های ایلام (0.7 درصد)، چهارمحال و بختیاری (1.1 درصد) و خراسان شمالی (1.2 درصد) پایین‌ترین سهم از مهاجران وارد شده را به خود اختصاص داده‌اند. مقایسه سهم مهاجرت و جمعیت استانها نشان می‌دهد استان‌های پر جمعیت دارای سهم بیشتری از مهاجرت و استانهای کم جمعیت دارای سهم کمتری از مهاجرت کل کشور دارا هستند.

به ازای هر 100 زن، 106 مرد مهاجر


بر اساس نتایج سرشماری 1395 طی دوره زمانی 95-1390 از مجموع بیش از 4.3 میلیون نفری که مهاجرت کرده‌اند، 2 میلیون و 210 هزار و 387 نفر مرد و 2 میلیون و 90 هزار و 601 نفر زن بوده‌اند، در نتیجه نسبت جنسی مهاجران 105.7 به‌دست می‌آید. به‌عبارتی در برابر هر 100 زن حدود 106 مرد مهاجر در کل کشور وجود داشته است و سهم مردان بیشتر از زنان بوده است.

جوانان ریسک پذیر


ترکیب سنی مهاجران نشان می‌دهد که بالاترین سهم مهاجران متعلق به گروه‌های سنی 24 ـ20 و 29 ـ25 ساله است.

همچنین بالاترین سهم برای مردان مربوط به گروه‌های سنی 24 ـ20 و 34 ـ30 ساله و برای زنان مربوط به گروه‌های 24 ـ20 و 29ـ25 ساله بوده است. در مجموع 90 درصد از مهاجران زیر 45 سال و 10 درصد بالای 45 سال هستند.

متأهل‌ها در صدر مهاجرها


توزیع نسبی مهاجران 10 ساله و بیشتر نشان می‌دهد، 62.9 درصد دارای همسر، 33.5 درصد هرگز ازدواج نکرده، 1.8 درصد بی‌همسر بر اثر طلاق، 1.7 درصد بی‌همسر بر اثر فوت همسر و 0.1 درصد وضع زناشویی را اظهار نکرده‌اند. این مقادیر برای غیرمهاجران 10 ساله و بیشتر به ترتیب 63.9، 30.1، 1.7، 4.3 و0.02 درصد بوده است. مقایسه وضع زناشویی مهاجر و غیرمهاجر بیانگر آن است که درصد غیرمهاجر دارای همسر بیشتر از مهاجر دارای همسر بوده است، ولی مهاجر هرگز ازدواج نکرده، بیشتر از غیرمهاجر هرگز ازدواج نکرده بوده است، همچنین غیرمهاجران بی‌همسر بر اثر فوت بیشتر از مهاجران بی‌همسر بر اثر فوت بوده است. در سایر گزینه‌ها تفاوت بارزی وجود ندارد.

36 درصد مهاجران تحصیلات عالی دارند


توزیع نسبی مهاجران 6 ساله و بیشتر نشان می‌دهد، 94.6 درصد باسواد و 5.4 درصد بی‌سواد هستند و از میان باسوادان، 7.15 درصد ابتدایی، 16.2 درصد راهنمایی، 9.2 درصد متوسطه، 22.6 درصد دیپلم یا پیش دانشگاهی، 36.1 درصد تحصیلات عالی و 0.2 درصد سایر دوره‌های تحصیلی داشته‌اند.

90 درصد مهاجران شاغلند

توزیع نسبی مهاجران 10 ساله و بیشتر کشور نشان می‌دهد، از بین مهاجران فعال، 10.9 درصد بیکار و 89.1 درصد شاغل هستند این مقادیر برای غیرمهاجران به ترتیب 12.7 و 87.3 درصد است.

برای مهاجران غیرفعال نیز، 42.7 درصد محصل، 46.4 درصد خانه دار، 4.9 درصد دارای درآمد بدون کار و 5.9 درصد نیز سایر موارد بوده است. براین اساس درصد بیکاری در بین مهاجران کمتر از غیرمهاجران بوده است. برای افراد غیرفعال نیز در بین مهاجران درصد بیشتری محصل هستند در صورتی که غیرمهاجران سهم بیشتری از خانه‌داری را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین درصد بیکاری در بین زنان دو برابر مردان بوده و در بین غیرمهاجران بیشتر از مهاجران بوده است.

 

منبع: ایران
ارسال نظر
قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «اقتصاد24» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
خواندنی‌ها
خودرو
فناوری
آخرین اخبار

جادوگر جدید ایران را بشناسید +عکس

چرنوبیل بلژیکی در راه است؟

ترکیب استقلال برای دیدار با ذوب‌آهن

عفو بین‌الملل دفاتر خود در هنگ کنگ را تعطیل می‌کند

ایران و سوریه به زودی توافقنامه تجارت آزاد امضا می‌کنند

سازمان ملل هشدار داد: افغانستان با بحران شدید غذایی مواجه است

کفش‌های کهنه مایکل جردن ۱.۵ میلیون دلار فروخته شد اقتص

ثبت سفارش برنج آزاد شد

لیر ترکیه سقوط تاریخی دیگری را ثبت کرد

چرا توافق ایران و عربستان، بهترین خبر برای منطقه است؟

مرکز ملی فضای مجازی: پهنای باند اینترنت کاهش نداشته است

فرزندکشی؛ عوامل و ریشه‌های آن

علی اف فعلا به فکر کاهش تنش با ایران نیست/ سیاست‌های باکو علیه تهران چگونه نتیجه عکس خواهد داد؟

رمزارز شیبا رکورد شکست

محکومیت زن آلمانی عضو داعش به جرم تشنه و گرسنه نگاه داشتن دختر ایزدی تا مرگ

۲ میلیارد برگه بهادار دست‌به‌دست شد

فقط ۳ تعاونی مرزنشین لوازم خانگی وارد کرده‌اند

بهترین مکان برای تلویزیون در خانه کجاست؟

مقررات ورود گردشگران خارجی به ایران اعلام شد

مشاغل پرتقاضا در آمریکا طی دهه آینده کدامند و دستمزد آن‌ها چقدر است؟ + جدول

فلزات اساسی در صدر گروه‌های بورسی

پاپ فرانسیس: پناهجویان را به لیبی و اردوگاه‌های غیرانسانی برنگردانید

مدرسه پاییزه مالکیت فکری برگزار می‌شود

اتحادیه اروپا تا یک ماه دیگر دفتر نمایندگی دیپلماتیک خود را در افغانستان باز خواهد کرد

صادرات ایران به صفر نزدیک می‌شود!

همسر نازنین زاغری، زندانی دوتابعیتی در ایران برای اعتراض به دولت بریتانیا دوباره اعتصاب غذا کرد

کاهش دمای تهران تا ۶ درجه

موجودی واکسن‌ ایران روبه اتمام است

فیلم/ قیمت باور نکردنی ۵ عدد پیتزا با مخلفات در سریال قدیمی

جزئیات بورسی شدن دو هلدینگ سیمانی و صنعت و معدنی

برای اولین بار بقایای دستگاه‌های شراب‌سازی با قدمتی ۲۷۰۰ ساله در عراق کشف شد

بی رغبتی مغازه داران به توزیع محصولات ارزان شده لبنی

آمریکا از کره شمالی خواست با پایان دادن به رزمایش‌های موشکی به میز مذاکره بازگردد

ساخت مترو پردیس هفته آینده آغاز می‌شود

مهران غفوریان دنبال نیسان دوید و سکته کرد

اولین پرواز مستقیم از خاک عربستان به اسراییل

واکنش نماینده زن مجلس به برگزاری کنسرت خوانندگان ایرانی در ترکیه