تاریخ انتشار: ۰۸:۳۰ - ۰۹ مهر ۱۴۰۲
تعداد نظرات: ۲۷ نظر

قیمت ماهی امروز + جدول

در جدول زیر می‌توانید قیمت انواع ماهی شمال، جنوب و پرورشی تازه و منجمد را مشاهده کنید. این قیمت ها بطور مستمر بروزرسانی می‌شوند تا بتوانیم قیمت‌های بروز و واقعی را در اختیار مخاطبین قرار دهیم.

قیمت ماهی امروز سه شنبه ۱۲ اسفند ۹۹ + جدول

ماهی نام دسته‌ای از جانداران خون‌سرد آبزی است. آنها به کمک باله در آب حرکت می‌کنند، هنگام دور زدن از باله‌های سینه‌ای و هنگام حرکت سریع از بالهٔ دُمی استفاده می‌کنند. پوست بدن ماهی‌ها از پولک پوشیده شده و لغزنده است. ماهی‌ها با آب‌شش‌های دو طرف سر خود در آب تنفس می‌کنند. ادامهٔ نسل ماهی‌ها با تخم ریزی در آب صورت می‌گیرد که از هر تخم یک ماهی متولد می‌شود. به‌طور کلی ماهی‌ها در دستهٔ آبزیان جای دارند و تخم‌گذار هستند.

 

 

قیمت ماهی

عنوان

وزن

قیمت (تومان)

ماهی اوزون برون پرورشی بی سرو دم شکم خالی هر کیلوگرم 445,000
ماهی اوزون برون پرورشی فیله شده هر کیلوگرم 375,000
ماهی تیلا پیا فیله شده منجمد سایز M و L 350,000
ماهی اوزون برون زنده بالای 3000 گرم 345,000
ماهی تیلا پیا فیله شده منجمد سایز S 340,000
ماهی اوزون برون صید شده پرورشی هر کیلوگرم 340,000
ماهی شیر خلیج فارس بی سرودم بالای 3000 گرم 330,000
ماهی شیر خلیج فارس با سرودم بالای 3000 گرم 290,000
ماهی شیر بی سرو دم منجمد هرکیلو 290,000
میگوی دریایی با سر منجمد سایز 40-31 290,000
ماهی شیر ( بچه شیر) بی سر و دم هر کیلوگرم 290,000
ماهی راشکو بین 1000تا 3000 گرم هرکیلو 280,000
ماهی راشکو بالای 3000 گرم هرکیلو 270,000
ماهی سی بس منجمد شکم خالی بدون پولک هر کیلوگرم 260,000
ماهی شیر - بچه شیر - با سر و دم بین 1000تا 3000 گرم هرکیلو 250,000
ماهی شیر با سرو دم منجمد بالای 3000 گرم هرکیلو 250,000
ماهی حلوا سیاه بالای 1000 گرم هرکیلو 240,000
ماهی سی بس بالای 1000 گرم 240,000
ماهی هامور بین 1000تا 3000 گرم 240,000
میگوی دریایی با سر منجمد سایز 60-41 240,000
ماهی سی بس منجمد هر کیلوگرم 240,000
ماهی شیر - بچه شیر - با سر و دم بین 700تا 1000 گرم هرکیلو 235,000
ماهی سوف - شمال بالای 800 گرم هرکیلو 230,000
ماهی بچه شیر منجمد بین 1000تا 3000 گرم 230,000
ماهی حلوا سیاه منجمد سایزXL 230,000
ماهی قباد بالای 1000 گرم 230,000
ماهی سفید دریایی - شمال بالای 800 گرم هرکیلو 220,000
ماهی حلوا سیاه بین 500تا 1000 گرم هرکیلو 220,000
ماهی شوریده بالای 700 گرم 220,000
ماهی قباد بین 700 تا 1000 گرم 220,000
ماهی هامور بین 3000تا 5000 گرم 220,000
ماهی حلوا سیاه منجمد سایز L 220,000
ماهی هامور منجمد سایز XL 220,000
ماهی سرخو سایر انواع ( چمن، سبیتی، هاجر، دندانه) هر کیلوگرم 220,000
ماهی اردک - شمال بالای 700 گرم هرکیلو 210,000
ماهی سفید دریایی - شمال بین 500 تا 800 گرم هرکیلو 210,000
ماهی سوف - شمال بین 400 تا 800 گرم هرکیلو 210,000
ماهی شوریده داخلی منجمد سایز XL 210,000
ماهی شوریده بین 500تا 700 گرم 200,000
ماهی حلوا سیاه منجمد سایز M 200,000
ماهی شوریده داخلی منجمد سایز L 200,000
ماهی شانک بالای 400 گرم 195,000
ماهی کفشک بالای 1000 گرم 195,000
میگو پرورشی تازه با سر مخلوط (MIX) هر کیلوگرم 195,000
ماهی شوریده داخلی منجمد سایز M 190,000
ماهی سنگسر طلایی بالای 1000 گرم 185,000
ماهی کفشک منجمد سایز L 185,000
ماهی کوتر دم سبز با سر و دم بین 1000تا 3000 گرم 180,000
ماهی کفشک بین 700 تا 1000 گرم 180,000
ماهی همام بین 1000تا 3000 گرم 180,000
ماهی قزل آلای رنگین کمان زنده بالای 300 گرم 179,000
ماهی قزل آلای ویژه گوشت نارنجی زنده بالای 500 گرم 179,000
ماهی سنگسر طلایی بین 700تا 1000 گرم هرکیلو 175,000
ماهی کفشک منجمد سایز XL 175,000
ماهی سرخو منجمد سایز L 170,000
ماهی شهری بالای 1000 گرم 170,000
ماهی سکن با سر و دم بالای 2000 گرم هرکیلو 165,000
ماهی سنگسر طلایی منجمد سایز L 165,000
ماهی کوتر دم سبز منجمد بالای 1000 گرم 165,000
ماهی همام بالای 3000 گرم 160,000
ماهی سنگسر (انواع مختلف) هرکیلو 150,000
ماهی کوتر دم سیاه با سرودم بین 1000تا 3000 گرم 150,000
ماهی سکن با سر و دم منجمد سایز L 150,000
ماهی پرورشی قزل آلای رنگین کمان بالای 300 گرم هرکیلو 146,000
ماهی قزل آلای ویژه گوشت نارنجی زنده بالای 300 گرم 146,000
ماهی گیش مقوا بین 1000تا 3000 گرم 145,000
ماهی سنگسر سایر انواع منجمد سایز L , M 145,000
ماهی شهری منجمد سایز L 145,000
ماهی پرورشی آمور بالای 1500 گرم هرکیلو 140,000
ماهی کوتر دم سیاه منجمد بالای 1000 گرم 140,000
ماهی پرورشی آمور بین 1000تا 1500 گرم هرکیلو 135,000
ماهی گیش مقوا بین 3000تا 5000 گرم 135,000
ماهی پرورشی کپور زنده بالای 1000 گرم 135,000
ماهی کوتر دم سیا و دم سبز زیره 1000 گرم 135,000
ماهی کپور شمال دریایی بالای 400 گرم 135,000
ماهی کفال - شمال بالای 800 گرم هرکیلو 130,000
ماهی پرورشی کپور بالای 1500 گرم هرکیلو 130,000
میگوی دریایی با سر منجمد سایز 91-100 130,000
ماهی آمور زنده بالای 1200 گرم 130,000
ماهی کفال خاکستری سرپهن جنوب بالای 1000 گرم 130,000
ماهی گیش مقوا بین 500 تا 1000 گرم 125,000
ماهی پرورشی روهیتا هر کیلوگرم 125,000
ماهی کفال - شمال بین 400 تا 800 گرم هرکیلو 120,000
ماهی پرورشی کپور بین 1000تا 1500 گرم هرکیلو 120,000
ماهی گیش انواع بالای 1000 گرم 120,000
ماهی کفال خاکستری سرپهن جنوب بین 700 تا 1000 گرم 120,000
ماهی گالیت (خرک ) بالای 1000 گرم 115,000
ماهی گیش مقوایی منجمد سایز L 110,000
ماهی پرستو بین 500 تا 1500 گرم 110,000
ماهی طوطی ماهی بالای 1000 گرم 100,000
ماهی گیش معمولی منجمد سایز L 100,000
ماهی زبان هر کیلوگرم 95,000
ماهی تیلاپیا پرورشی هر کیلوگرم 95,000
ماهی خامه ماهی - زیبا بین 1000تا 3000 گرم هرکیلو 90,000
ماهی صافی موج دار (بلدرچین) بالای 1000 گرم 90,000
ماهی سارم بین 1000تا 3000 گرم هرکیلو 88,000
ماهی پرورشی بیگ هد بالای 3000 گرم هرکیلو 85,000
ماهی عروس بالای 700 گرم 85,000
ماهی سارم صنعتی منجمد سایزL , XL 82,000
ماهی بیگ هد زنده بالای 2000 گرم 82,000
ماهی پرورشی بیگ هد بین 2000تا 3000 گرم هرکیلو 80,000
ماهی خامه ماهی - زیبا بالای 3000 گرم هرکیلو 80,000
ماهی سارم بین 3000تا 5000 گرم هرکیلو 78,000
ماهی پرورشی فیتوفاگ بالای 1500 گرم هرکیلو 75,000
ماهی فیتوفاگ زنده بالای 1000 گرم 75,000
ماهی تن ( هوور ، گیدر ، زرده ) هر کیلوگرم 75,000
ماهی پرورشی فیتوفاگ زیر 1500 گرم هرکیلو 70,000
ماهی سلطان ابراهیم بالای 250 گرم 70,000
ماهی زرده هر کیلوگرم 70,000
ماهی سلطان ابراهیم منجمد سایز L 65,000
ماهی حمام ( کبوتر ) بالای 1000 گرم 65,000
ماهی سلطان ابراهیم منجمد سایز M 60,000
ماهی بیاح بالای 200 گرم هرکیلو 55,000
ماهی طلال منجمد سایز L 50,000
ماهی حسون بالای 400 گرم 49,000
ماهی سیم - شمال هرکیلو 45,000
ماهی کتو بالای 500 گرم 45,000
ماهی حسون منجمد سایز L 45,000
ماهی کیلکا - شمال هرکیلو 43,000
ماهی کیلکا منجمد هر کیلوگرم 43,000
ماهی ساردین جنوب هر کیلوگرم 43,000
ماهی حسون منجمد سایز M 40,000

ماهی غذایی خوشمزه با پخت آسان

ماهی غذایی خوشمزه است و پخت و آماده‌سازی آن آسان است. به همین دلیل باید ماهی را در رژیم غذایی قرار داد. به‌نظر می‌رسد خوردن یک تا دو بار ماهی در هفته برای رسیدن به فواید بی‌شمار آن کافی است. در صورت امکان، به‌جای ماهی پرورشی از ماهی آزاد استفاده کنید. ماهی‌های آزاد اسید چرب امگا ۳ بیشتری دارند و احتمال آلوده بودن آنها کمتر است.

سه روش برای مزه دار کردن ماهی

 • خواباندن در یک مخلوط پودری تشکیل شده از پودر زردچوبه، پودر سیر، نمک و فلفل سیاه و آرد سفید است. همچنین یکی از ادویه های رایج برای طعم دار کردن ادویه کاری است. دقت کنید به مقدار کم از پودر کاری استفاده کنید چون مقدار زیاد پودر کاری بر طعم های دیگه قالب میشود.
 • ابتدا ماهی را با آبلیمو و نمک آغشته کنید 20 دقیقه استراحت بدهید سپس یک عدد پیاز همراه با سیر رنده شده با ادویه‌های زردچوبه و فلفل سیاه مخلوط کنید و بر روی ماهی بریزید. در آخر دو طرف ماهی را به زعفران غلیظ دم کرده آغشته نمایید.
 • سومین روش برای مزه دار کردن ماهی اضافه کردن ورقه هایی از پیاز، سیر و زنجبیل تازه و یا نصف قاشق چای خوری از پودر آن ها به روغن داغ شده درون ماهیتابه برای سرخ کردن ماهی است.

بهترین ماهی برای کباب کدام است؟

ماهی های چرب تر برای طبخ ماهی کبابی مناسب‌ترند. نمونه هایی از ماهی های چرب عبارتند از:

 • ماهی قزل آلا
 • ماهی سالمون
 • ماهی ساردین
 • ماهی پریچارد
 • ماهی آزاد نر
 • مار ماهی
 • ماهی سفید بایت
 • ماهی خال مخالی
 • شاه ماهی

ماهی سالم و تازه را چگونه تشخیص دهیم؟

 • ماهی را بو کنید: برای شناختن ماهی تازه، ماهی را بو کنید. ماهی تازه دریایی بویی شبیه به آب و گیاهان دریایی دارد و ماهی تازه پرورشی بویی شبیه آب آکواریوم می دهد. ماهی های مانده و فاسد، بوی تند و ترش، شبیه گندیدگی دارند.
 • به بدن ماهی توجه کنید: بدن ماهی تازه سفت صاف است و شل و افتاده نمی‌شود. پولک‌های ماهی تازه، کاملا به سطح بدنش چسبیده‌اند اما ماهی‌هایی که پولکشان کم وبیش از روی پوست جدا شده‌اند، تازه نیستند. پوست ماهی تازه، لیز است. ماهی های مانده و کهنه پوستشان حالت چسبندگی داشته و ترشحات لزج و چسبناکی روی بدنشان وجود دارد. آبشش ماهی تازه قرمز و کمی مرطوب بوده و اگر آبشش خاکستری رنگ و خشک باشد ماهی مانده است.
 • ماهی را دور از تابش نور خورشید نگهداری کنید: ماهی‌هایی را که در خارج از مغازه درون یخدان‌های پر از یخ نگهداری می‌شوند، را نخرید. ماهی‌ها باید درون مغازه و یخچال و دور از تابش نور خورشید نگهداری شود.
 • ماهی های ریزتر بخرید: جیوه موجود در انواع ماهی‌ (یک آلاینده بالقوه در ماهی) فلزی سمی است که می‌تواند باعث ناهنجاری‌های ژنتیکی یا آسیب به مغز یا کلیه‌ها شود. به طور کلی، ماهی‌های بزرگتر جیوه بیشتری دارند، زیرا این فلز زمان بیشتری برای جمع شدن در بدن ماهی‌ داشته است.

خواص ماهی و فایده‌های بیشمار روغن ماهی

به طور کلی، هر چه ماهی چرب‌تر باشد، امگا 3 و اسیدهای چرب غیراشباع بیشتری دارند و همان طور که می‌دانیم این دو، فرد را در مقابل بیماری‌های قلبی و عروقی محافظت می‌کنند. اگر بخواهیم گوشت و ماهی را مقایسه کنیم، مشاهده می‌کنیم که ماهی قزل‌آلا حاوی 24% امگا 3 است در حالی که در گوشت گوساله این عدد به 2% کاهش می‌یابد. تحقیقات نشان می‌دهد که مصرف ماهی بیش از سه بار در هفته در مقایسه با کمتر از دو بار در ماه موجب 7 درصد کاهش سرطان پروستات، 17 درصد سرطان پروستات پیشرفته و 44 درصد کاهش خطر سرطان متاستازی می‌شود. دیگر خواص ماهی عبارتند از:

 • درمان بیماری های قلبی و افزایش سلامت قلب
 • افزایش قدرت ذهنی و IQ (ضریب هوشی) نوزاد
 • درمان بیماری های تنفسی
 • تقویت سیستم ایمنی
 • کاهش مقدار تری گلیسیرید خون
 • افزایش عملکرد سلول های خون رسان
 • تنظیم ضربان قلب
 • افزایش کلسترول خوب ( HDL )
 • کاهش فشار خون
 • درمان دردهای کمر و گردن

 

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۷
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۳۱
علی
0
0
جمعه ۱۴ آبان ۱۴۰۰
چه رقم های قشنگی اینقدر مناسب می فروشیم یکم برامون بیارین ماهر امور پرورشی کمتر از شصت نیست ماهی سفید تون چی شد قیمتش نگذاشته بودین ملت گوش مخملی فرص کردین این قیمت پنج سال پیشه نا الان خاک بر سرها
علی
0
0
جمعه ۱۴ آبان ۱۴۰۰
اگه دارین با این قیمتها از شما ده تن می خرم بدبخت ها
زهره
0
0
سه‌شنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۰
خرید هم دارین عمده ؟
محمد
0
0
چهارشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۰
قیمت همه ماهیها درست نیست
رامین
0
0
يکشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۰
ارواح ننت قیمت ها رو از کجاتون در میارید
ناشناس
0
0
يکشنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۰
امروز ماهی شیر خلیج از بازار بعثت قیمت گرفتم کیلو ۲۰۰ هزار تومن
ناشناس
0
0
سه‌شنبه ۱۲ بهمن ۱۴۰۰
ماهی سرخو خریدم کیلویی 150تومن
این قیمت ماهی فروشی سر کوچه شما و احمدی نژاد هستش
ناشناس
0
0
دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۰
کپور عمده دارم خریداری به این قیمت خبر بده
سعید.
0
0
پنجشنبه ۱۹ اسفند ۱۴۰۰
بااین قیمتها که اعلام کردین کل موجودیتونو میخرم،نقدنقد.
محمود
0
0
دوشنبه ۰۹ خرداد ۱۴۰۱
شوریده کیلو ۳۰۰ خریدم امروز این قیمتهارو از کجاتون در میارین بگین ماهم بریم اونجا بخریم
محسن
0
0
دوشنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۱
همه واقعی هستش دیگه ماهی به فروش نمیره من قزل الا دارم کسی می


خواد؟
محمد
0
0
پنجشنبه ۱۷ شهريور ۱۴۰۱
این قیمت‌ها مال شهریور هست مردم را چی فرض کردین
مهسا
0
0
پنجشنبه ۳۱ شهريور ۱۴۰۱
سلاملطف کنید قیمت ها رادوست بنویسید نه اینکه یک خبر چندماه کپی کنید همون اطلاعات یک سال گذشته را پخش کنید
مهین
0
0
سه‌شنبه ۰۵ مهر ۱۴۰۱
ماهی فتواک پرورشی ۳۱هزار تومان ؟؟؟؟؟کجاست؟ ؟ تو گیلان که این قیمت نداریم ؟ مگه دام انداختن تو استخر مردم مجانی گیر آوردن این قیمت بفروشند .
یا سیم برق زدن تو استخر مردم ،ماهی هاشون رو کشتند ،آوردن این قیمت ؟ خدایا!!!!!! تا کی ،دروغ مصلحتی ؟؟
بابا ما خودمون خرید می کنیم ،تو گیلان پراز ماهی جز کولی که از رودخانه خودمون بگیریم چند ساله ماهی نتونستم بخریم .

لطف کنید با پنبه دروغ سر ما رانبرید ،خیر ندارید شرتون روکم کنید ،الله اکبر
ناشناس
0
0
شنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۱
فکر می کنم قیمت 300 گرمی رو حساب کردن!
محمدمهدی
0
0
پنجشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۱
ماهی سی باس تازه زنده آراسته خودم پرورش دهندهستم .
باربدون دلالی
محمدمهدی
0
0
پنجشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۱
ماهی سی باس تازه زنده آراسته خودم پرورش دهندهستم .
باربدون دلالی
سیدامیر
0
0
چهارشنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۱
ماهی کپور جنوب دارم حداقل صید پنج روز یک تن مجموعاحدود ده تنی صیدداره
شمالی
0
0
سه‌شنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۱
سالمترین ماهی ' ماهی sea bass است و بعد ماهی سالمون شیلات
عزیزی
0
0
سه‌شنبه ۰۶ دی ۱۴۰۱
اساتید اگه بالای صفحه تاریخ رو ببینید اردیبهشت ۴۰۱ هست
ناشناس
0
0
دوشنبه ۱۹ دی ۱۴۰۱
من خودم صیادم بندر ماهی قایقی درجه یک صید میکنم این قیمتا محاله
این قیمت متل ۳سال پیشه
ناشناس
0
0
شنبه ۲۴ دی ۱۴۰۱
همش دروغ ۱ سوم قیمت واقعی
لعنت به هر چی بیشرفه
صغرا
0
0
پنجشنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۱
هاها خجالت داره این حتما قیمت ماهی شب عید تو دکور خونست
خدائ مردم چه فرض کردین که این قیمت ۲۰ سال پیشو زدین
ایرانی
0
0
شنبه ۱۲ فروردين ۱۴۰۲
حتما به شما این قیمت دادن
ناشناس
0
0
پنجشنبه ۲۹ تير ۱۴۰۲
دروغ دروغ دروغ دروغ
من بچه بوشهرم
ماهی شیر الان کیلو ۳۵۰تومن هست
ناشناس
0
0
چهارشنبه ۱۵ شهريور ۱۴۰۲
چرا وقت مردم میگیرین مگه مریضید
حمیدی
0
0
سه‌شنبه ۰۴ مهر ۱۴۰۲
ماهی قزل الا زنده سر استخر ۱۶۵۰۰۰هزار تومان هست این قیمت ها از کجا میاید
ارسال نظر
قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «اقتصاد24» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.

صفحه اول روزنامه‌های سیاسی امروز

قیمت لیر ترکیه امروز در بازار + جزئیات

پیش‌بینی هواشناسی تهران و ایران امروز /جدول

قیمت دینار عراق امروز در بازار + جزئیات

وضعیت هواشناسی امروز

قیمت سکه و طلا امروز شنبه ۸ مهر ۱۴۰۲ + جدول

قیمت خودرو‌های ایران خودرو امروز شنبه ۸ مهر ۱۴۰۲ + جدول

عدم افزایش حقوق کارگران ، استراتژی دولت سیزدهم است/ این افتخار نیست مردم را فقیرتر کنیم تا نشان دهیم در کاهش تورم موفق شده‌ایم

خیال‌های شوم باکو و ترکیه؛ نقشه مخوف این دو همسایه علیه ایران

قیمت خودرو‌های سایپا امروز شنبه ۸ مهر ۱۴۰۲ + جدول

قیمت دلار و یورو امروز شنبه ۸ مهر ۱۴۰۲ + جدول

فیلم/ فرار بیش از یکصد هزار ارمنی ساکن قره‌باغ

فیلم/ به جای تجمع به روناک یونسی کمک مالی کنید!

فیلم / جمیله علم الهدی: همسر رهبری بانوی اول هستند

فیلم/ آخرین گل زنده‌یاد هادی نوروزی با لباس پرسپولیس

پیش‌‌بینی بورس فردا یک‌شنبه ۹ مهر ۱۴۰۲

در سازمان گمرک، بروکراسی پیچیده و رفتار‌های نامناسب دیده می‌شود/ مردم از رفتارهای گمرک اذیت و آزار می‌بینند

کاهش ۵۰ میلیونی قیمت این خودرو در روز‌های گذشته

پیش‌بینی بورس امروز شنبه ۸ مهر ۱۴۰۲

فروش مستقیم خودرو آزاد شد؟

خواندنی‌ها
خودرو
فناوری
آخرین اخبار

قیمت دینار عراق امروز + جزئیات

قیمت لیر ترکیه امروز + جزئیات

فیلم/ گربه ای که بخاطر فرزندانش سارق شد

فروش دستوری خودرو حذف شد

قیمت خودرو‌های سایپا + جدول

قیمت خودرو‌های ایران خودرو + جدول

تصویب یک ممنوعیت جدید ارزی از سوی مجلس

قیمت سکه پارسیان + جدول

کاهش پله‌ای شاخص بورس

چگونه دفاتر پیشخوان اطلاعات خود را به‌روزرسانی کنند؟

قیمت سکه و طلا + جدول

پیش‌بینی هواشناسی تهران و ایران امروز /جدول

قیمت بیت کوین و رمزارز‌ها + جدول

قیمت دلار، یورو و سایر ارز‌ها + جدول

دست بالای بانک مرکزی در بازار ارز

فیلم/ خروج سیمان و فولاد از بورس کالا منتفی است

قاچاق فیلم سینما را به خاک سیاه می‌نشاند؟

پیروی بازار طلا و سکه از کاهش ۶۰ دلاری انس جهانی

تسویه مطالبات گندمکاران تا پایان مهر

بررسی فضای سیاسی استان‌ها در سال انتخابات مجلس

حقوق زنان ایرانی در کشاکش دو گفتمان

آیا پروژه‌های انتقال آب اکوسیستم دریا را تغییر می‌دهد؟

کاهش ۲۰ درصدی بارش‌ها در کنار افزایش دما

پیش بینی بورس امروز یکشنبه ۹ مهر ۱۴۰۲

صفحه اول روزنامه‌های اقتصادی امروز

واقعیت رشد اقتصادی که دولت به آن می‌بالد چیست؟/ دولت بگوید مبنای محاسبه رشد اقتصادی چه بوده است؟

صفحه اول روزنامه‌های سیاسی امروز

صفحه اول روزنامه‌ های ورزشی امروز