تاریخ انتشار: ۱۱:۲۰ - ۲۴ مرداد ۱۴۰۱
تعداد نظرات: ۱۱ نظر

قیمت ماهی امروز + جدول

در جدول زیر می‌توانید قیمت انواع ماهی شمال، جنوب و پرورشی تازه و منجمد را مشاهده کنید. این قیمت ها بطور مستمر بروزرسانی می‌شوند تا بتوانیم قیمت‌های بروز و واقعی را در اختیار مخاطبین قرار دهیم.

قیمت ماهی امروز سه شنبه ۱۲ اسفند ۹۹ + جدول

ماهی نام دسته‌ای از جانداران خون‌سرد آبزی است. آنها به کمک باله در آب حرکت می‌کنند، هنگام دور زدن از باله‌های سینه‌ای و هنگام حرکت سریع از بالهٔ دُمی استفاده می‌کنند. پوست بدن ماهی‌ها از پولک پوشیده شده و لغزنده است. ماهی‌ها با آب‌شش‌های دو طرف سر خود در آب تنفس می‌کنند. ادامهٔ نسل ماهی‌ها با تخم ریزی در آب صورت می‌گیرد که از هر تخم یک ماهی متولد می‌شود. به‌طور کلی ماهی‌ها در دستهٔ آبزیان جای دارند و تخم‌گذار هستند.

 

قیمت ماهی

عنوان

وزن

قیمت (تومان)

ماهی اوزون برون صید شده پرورشی هر کیلوگرم 365,000
ماهی راشکو بالای 3000 گرم هرکیلو 350,000
ماهی راشکو بین 1000تا 3000 گرم هرکیلو 345,000
ماهی شیر خلیج فارس بی سرودم بالای 3000 گرم 279,000
میگوی دریایی با سر منجمد سایز 40-31 255,000
ماهی اوزون برون پرورشی فیله شده هر کیلوگرم 255,000
میگوی دریایی با سر منجمد سایز 50-41 220,000
ماهی شیر خلیج فارس با سرودم بالای 3000 گرم 210,000
ماهی تیلا پیا فیله شده منجمد سایز M و L 199,000
ماهی شیر بی سرو دم منجمد هرکیلو 198,000
ماهی شیر ( بچه شیر) بی سر و دم هر کیلوگرم 198,000
ماهی صبور بالای 250 گرم 198,000
ماهی شیر - بچه شیر - با سر و دم بین 1000تا 3000 گرم هرکیلو 195,000
میگوی دریایی با سر منجمد سایز 60-51 190,000
ماهی تیلا پیا فیله شده منجمد سایز S 189,000
ماهی سی بس بالای 1000 گرم 179,000
ماهی حلوا سیاه بالای 1000 گرم هرکیلو 178,000
ماهی حلوا سیاه بین 500تا 1000 گرم هرکیلو 178,000
ماهی شیر با سرو دم منجمد بالای 3000 گرم هرکیلو 165,000
ماهی شوریده بالای 700 گرم 160,000
ماهی قباد بین 700 تا 1000 گرم 160,000
ماهی سی بس منجمد شکم خالی بدون پولک هر کیلوگرم 159,000
ماهی میش شکم پر بین 1000تا 3000 گرم 155,000
ماهی میش شکم پر بین 3000تا 5000 گرم 155,000
ماهی بچه شیر منجمد بین 1000تا 3000 گرم 155,000
ماهی کفال - شمال بالای 800 گرم هرکیلو 150,000
ماهی سکن با سر و دم بالای 2000 گرم هرکیلو 150,000
ماهی شوریده بین 500تا 700 گرم 150,000
ماهی طوطی ماهی بالای 1000 گرم 150,000
ماهی سرخو اصل بالای 3000 گرم هرکیلو 145,000
ماهی سرخو اصل بین 1000تا 3000 گرم هرکیلو 145,000
ماهی شوریده داخلی منجمد سایز XL 145,000
ماهی حلوا سیاه منجمد سایزXL 139,000
ماهی سفید دریایی - شمال بالای 800 گرم هرکیلو 135,000
ماهی کفال - شمال بین 400 تا 800 گرم هرکیلو 135,000
ماهی کفشک بالای 1000 گرم 135,000
ماهی کفشک بین 700 تا 1000 گرم 135,000
ماهی شوریده داخلی منجمد سایز L 135,000
ماهی هامور منجمد سایز XL 135,000
ماهی سی بس منجمد هر کیلوگرم 135,000
ماهی شیر - بچه شیر - با سر و دم بین 700تا 1000 گرم هرکیلو 130,000
ماهی کفشک منجمد سایز XL 130,000
ماهی سکن با سر و دم منجمد سایز L 130,000
ماهی حلوا سیاه منجمد سایز L 129,000
ماهی سفید دریایی - شمال بین 500 تا 800 گرم هرکیلو 125,000
ماهی شوریده داخلی منجمد سایز M 125,000
ماهی همام بین 1000تا 3000 گرم 125,000
ماهی کوتر دم سبز با سر و دم بالای 3000 گرم 120,000
ماهی کوتر دم سبز با سر و دم بین 1000تا 3000 گرم 120,000
ماهی سنگسر طلایی بالای 1000 گرم 119,000
ماهی سنگسر طلایی بین 700تا 1000 گرم هرکیلو 119,000
ماهی شانک بالای 400 گرم 119,000
ماهی حلوا سیاه منجمد سایز M 119,000
ماهی هامور بین 3000تا 5000 گرم 118,000
ماهی هامور بین 1000تا 3000 گرم 118,000
ماهی بیاح بالای 200 گرم هرکیلو 115,000
ماهی کفشک منجمد سایز L 115,000
ماهی قباد بالای 1000 گرم 115,000
ماهی زبان هر کیلوگرم 115,000
ماهی سوف - شمال بالای 800 گرم هرکیلو 110,000
ماهی سرخو منجمد سایز L 110,000
ماهی سنگسر طلایی منجمد سایز L 110,000
ماهی سنگسر (انواع مختلف) هرکیلو 105,000
ماهی صافی موج دار (بلدرچین) بالای 1000 گرم 105,000
ماهی پرستو بین 500 تا 1500 گرم 105,000
ماهی خامه ماهی - زیبا بین 1000تا 3000 گرم هرکیلو 99,000
ماهی کوتر دم سیاه با سرودم بالای 3000 گرم 98,000
ماهی کوتر دم سیاه با سرودم بین 1000تا 3000 گرم 98,000
ماهی سنگسر سایر انواع منجمد سایز L , M 98,000
ماهی کوتر دم سبز منجمد بالای 1000 گرم 98,000
ماهی اردک - شمال بالای 700 گرم هرکیلو 95,000
ماهی سوف - شمال بین 400 تا 800 گرم هرکیلو 95,000
ماهی گیش مقوا بین 1000تا 3000 گرم 95,000
ماهی کپور شمال دریایی بالای 400 گرم 95,000
ماهی قزل آلای رنگین کمان زنده بالای 300 گرم 89,000
ماهی کوتر دم سیاه منجمد بالای 1000 گرم 88,000
ماهی شهری بالای 1000 گرم 82,000
ماهی پرورشی آمور بالای 1500 گرم هرکیلو 77,000
ماهی پرورشی آمور بین 1000تا 1500 گرم هرکیلو 77,000
ماهی سی بریم پرورشی هر کیلوگرم 76,000
ماهی گیش مقوایی منجمد سایز L 75,000
ماهی آمور زنده بالای 1200 گرم 75,000
ماهی کفال خاکستری سرپهن جنوب بالای 1000 گرم 75,000
ماهی پرورشی قزل آلای رنگین کمان بالای 300 گرم هرکیلو 74,000
ماهی کفال خاکستری سرپهن جنوب بین 700 تا 1000 گرم 70,000
ماهی کوتر دم سیا و دم سبز زیره 1000 گرم 69,000
ماهی شهری منجمد سایز L 69,000
ماهی گیش معمولی منجمد سایز L 65,000
ماهی میش منجمد سایز x و سایز xl 65,000
ماهی تیلاپیا پرورشی هر کیلوگرم 65,000
ماهی حمام ( کبوتر ) بالای 1000 گرم 65,000
ماهی پرورشی کپور زنده بالای 1000 گرم 62,000
ماهی گیش انواع بالای 1000 گرم 60,000
ماهی پرورشی روهیتا هر کیلوگرم 60,000
ماهی پرورشی کپور بالای 1500 گرم هرکیلو 57,000
ماهی پرورشی کپور بین 1000تا 1500 گرم هرکیلو 57,000
ماهی سارم بین 1000تا 3000 گرم هرکیلو 55,000
ماهی سارم بین 3000تا 5000 گرم هرکیلو 55,000
ماهی پرورشی بیگ هد بالای 3000 گرم هرکیلو 54,000
ماهی پرورشی بیگ هد بین 2000تا 3000 گرم هرکیلو 54,000
ماهی عروس بالای 700 گرم 50,000
ماهی تن ( هوور ، گیدر ، زرده ) هر کیلوگرم 50,000
ماهی سیم - شمال هرکیلو 45,000
ماهی سارم صنعتی منجمد سایزL , XL 45,000
ماهی سلطان ابراهیم منجمد سایز L 45,000
ماهی فیتوفاگ زنده بالای 1000 گرم 45,000
ماهی زرده هر کیلوگرم 42,000
ماهی سلطان ابراهیم منجمد سایز M 40,000
ماهی طلال منجمد سایز L 40,000
ماهی بیگ هد زنده بالای 2000 گرم 38,000
ماهی حسون بالای 400 گرم 38,000
ماهی اوشین هر کیلوگرم 35,000
ماهی پرورشی فیتو فاگ بالای 1500 گرم هرکیلو 31,000
ماهی کتو بالای 500 گرم 29,000
ماهی پرورشی فیتو فاگ زیر 1500 گرم هرکیلو 27,000
ماهی ساردین جنوب هر کیلوگرم 26,000
ماهی کیلکا - شمال هرکیلو 25,000
ماهی حسون منجمد سایز L 25,000
ماهی حسون منجمد سایز M 20,000
ماهی کیلکا منجمد هر کیلوگرم 20,000

 

ماهی غذایی خوشمزه با پخت آسان

ماهی غذایی خوشمزه است و پخت و آماده‌سازی آن آسان است. به همین دلیل باید ماهی را در رژیم غذایی قرار داد. به‌نظر می‌رسد خوردن یک تا دو بار ماهی در هفته برای رسیدن به فواید بی‌شمار آن کافی است. در صورت امکان، به‌جای ماهی پرورشی از ماهی آزاد استفاده کنید. ماهی‌های آزاد اسید چرب امگا ۳ بیشتری دارند و احتمال آلوده بودن آنها کمتر است.

سه روش برای مزه دار کردن ماهی

 • خواباندن در یک مخلوط پودری تشکیل شده از پودر زردچوبه، پودر سیر، نمک و فلفل سیاه و آرد سفید است. همچنین یکی از ادویه های رایج برای طعم دار کردن ادویه کاری است. دقت کنید به مقدار کم از پودر کاری استفاده کنید چون مقدار زیاد پودر کاری بر طعم های دیگه قالب میشود.
 • ابتدا ماهی را با آبلیمو و نمک آغشته کنید 20 دقیقه استراحت بدهید سپس یک عدد پیاز همراه با سیر رنده شده با ادویه‌های زردچوبه و فلفل سیاه مخلوط کنید و بر روی ماهی بریزید. در آخر دو طرف ماهی را به زعفران غلیظ دم کرده آغشته نمایید.
 • سومین روش برای مزه دار کردن ماهی اضافه کردن ورقه هایی از پیاز، سیر و زنجبیل تازه و یا نصف قاشق چای خوری از پودر آن ها به روغن داغ شده درون ماهیتابه برای سرخ کردن ماهی است.

بهترین ماهی برای کباب کدام است؟

ماهی های چرب تر برای طبخ ماهی کبابی مناسب‌ترند. نمونه هایی از ماهی های چرب عبارتند از:

 • ماهی قزل آلا
 • ماهی سالمون
 • ماهی ساردین
 • ماهی پریچارد
 • ماهی آزاد نر
 • مار ماهی
 • ماهی سفید بایت
 • ماهی خال مخالی
 • شاه ماهی

ماهی سالم و تازه را چگونه تشخیص دهیم؟

 • ماهی را بو کنید: برای شناختن ماهی تازه، ماهی را بو کنید. ماهی تازه دریایی بویی شبیه به آب و گیاهان دریایی دارد و ماهی تازه پرورشی بویی شبیه آب آکواریوم می دهد. ماهی های مانده و فاسد، بوی تند و ترش، شبیه گندیدگی دارند.
 • به بدن ماهی توجه کنید: بدن ماهی تازه سفت صاف است و شل و افتاده نمی‌شود. پولک‌های ماهی تازه، کاملا به سطح بدنش چسبیده‌اند اما ماهی‌هایی که پولکشان کم وبیش از روی پوست جدا شده‌اند، تازه نیستند. پوست ماهی تازه، لیز است. ماهی های مانده و کهنه پوستشان حالت چسبندگی داشته و ترشحات لزج و چسبناکی روی بدنشان وجود دارد. آبشش ماهی تازه قرمز و کمی مرطوب بوده و اگر آبشش خاکستری رنگ و خشک باشد ماهی مانده است.
 • ماهی را دور از تابش نور خورشید نگهداری کنید: ماهی‌هایی را که در خارج از مغازه درون یخدان‌های پر از یخ نگهداری می‌شوند، را نخرید. ماهی‌ها باید درون مغازه و یخچال و دور از تابش نور خورشید نگهداری شود.
 • ماهی های ریزتر بخرید: جیوه موجود در انواع ماهی‌ (یک آلاینده بالقوه در ماهی) فلزی سمی است که می‌تواند باعث ناهنجاری‌های ژنتیکی یا آسیب به مغز یا کلیه‌ها شود. به طور کلی، ماهی‌های بزرگتر جیوه بیشتری دارند، زیرا این فلز زمان بیشتری برای جمع شدن در بدن ماهی‌ داشته است.

خواص ماهی و فایده‌های بیشمار روغن ماهی

به طور کلی، هر چه ماهی چرب‌تر باشد، امگا 3 و اسیدهای چرب غیراشباع بیشتری دارند و همان طور که می‌دانیم این دو، فرد را در مقابل بیماری‌های قلبی و عروقی محافظت می‌کنند. اگر بخواهیم گوشت و ماهی را مقایسه کنیم، مشاهده می‌کنیم که ماهی قزل‌آلا حاوی 24% امگا 3 است در حالی که در گوشت گوساله این عدد به 2% کاهش می‌یابد. تحقیقات نشان می‌دهد که مصرف ماهی بیش از سه بار در هفته در مقایسه با کمتر از دو بار در ماه موجب 7 درصد کاهش سرطان پروستات، 17 درصد سرطان پروستات پیشرفته و 44 درصد کاهش خطر سرطان متاستازی می‌شود. دیگر خواص ماهی عبارتند از:

 • درمان بیماری های قلبی و افزایش سلامت قلب
 • افزایش قدرت ذهنی و IQ (ضریب هوشی) نوزاد
 • درمان بیماری های تنفسی
 • تقویت سیستم ایمنی
 • کاهش مقدار تری گلیسیرید خون
 • افزایش عملکرد سلول های خون رسان
 • تنظیم ضربان قلب
 • افزایش کلسترول خوب ( HDL )
 • کاهش فشار خون
 • درمان دردهای کمر و گردن

 

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۱
در انتظار بررسی: ۱
غیر قابل انتشار: ۸
علی
0
0
جمعه ۱۴ آبان ۱۴۰۰
چه رقم های قشنگی اینقدر مناسب می فروشیم یکم برامون بیارین ماهر امور پرورشی کمتر از شصت نیست ماهی سفید تون چی شد قیمتش نگذاشته بودین ملت گوش مخملی فرص کردین این قیمت پنج سال پیشه نا الان خاک بر سرها
علی
0
0
جمعه ۱۴ آبان ۱۴۰۰
اگه دارین با این قیمتها از شما ده تن می خرم بدبخت ها
زهره
0
0
سه‌شنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۰
خرید هم دارین عمده ؟
محمد
0
0
چهارشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۰
قیمت همه ماهیها درست نیست
رامین
0
0
يکشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۰
ارواح ننت قیمت ها رو از کجاتون در میارید
ناشناس
0
0
يکشنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۰
امروز ماهی شیر خلیج از بازار بعثت قیمت گرفتم کیلو ۲۰۰ هزار تومن
ناشناس
0
0
سه‌شنبه ۱۲ بهمن ۱۴۰۰
ماهی سرخو خریدم کیلویی 150تومن
این قیمت ماهی فروشی سر کوچه شما و احمدی نژاد هستش
ناشناس
0
0
دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۰
کپور عمده دارم خریداری به این قیمت خبر بده
سعید.
0
0
پنجشنبه ۱۹ اسفند ۱۴۰۰
بااین قیمتها که اعلام کردین کل موجودیتونو میخرم،نقدنقد.
محمود
0
0
دوشنبه ۰۹ خرداد ۱۴۰۱
شوریده کیلو ۳۰۰ خریدم امروز این قیمتهارو از کجاتون در میارین بگین ماهم بریم اونجا بخریم
محسن
0
0
دوشنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۱
همه واقعی هستش دیگه ماهی به فروش نمیره من قزل الا دارم کسی می


خواد؟
ارسال نظر
قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «اقتصاد24» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
خواندنی‌ها
خودرو
فناوری
آخرین اخبار

تصویری کمتر دیده شده از ناصرالدین شاه کنار مادرش مهدعلیا و خواهر تنی اش

دردسر جدید استراماچونی برای استقلال

ستاره‌های استقلال در راه پرسپولیس و سپاهان!

مهدی طارمی جواب داد

کار پرسپولیس برای جذب ستاره سابق سخت شد

کاپیتان تیم ملی در راه تهران/ رأی دوباره به یک استقلالی؟

یک به توان چهار رسید

پرداخت بیش از ۲۰۲ میلیارد ریال وام فرزندآوری توسط موسسه اعتباری ملل

کسب بیش از پنج هزار میلیارد ریال درآمد / رشد 196 درصدی تراز عملیاتی در مهترین بخش درآمدی

سرباز‌های استقلال سوژه‌ی پرسپولیسی‌ها شدند!

واکنش پرسپولیسی‌ها به شایعه‌ی جنجالی انتقال یاغی

آزمون سراسری ۱۴۰۲: نوبت اول ۲۹ و ۳۰ دی سال جاری، نوبت دوم ۱۴ و ۱۵ تیرسال آینده

بامزه‌ترین نوع نذری که مطمئنا تاکنون ندیده‌اید

تبلیغ سایه چشم با سواستفاده از درگذشت ابتهاج!

کاهش وزن و لاغری عجیب کارگردان مشهور سینما!

فیلم/صداوسیما تکلیف شیر تعزیه را مشخص کرد

آخرین وضعیت جسمانی خواننده محبوب پیشکسوت

بورس با رشد ۴۳ واحدی به کار خود پایان داد

فیلم/ خط و نشان وزیر خارجه برای آمریکا

شاخص کل بورس در مسیر وین-تهران

آخرین آمار قربانیان و مبتلایان کرونا امروز دوشنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۱

هزینه خرید ماهی چقدر است؟

واکنش استقلال به چراغ سبز محمد نادری

ماجرای درگیری در پرواز نجف تهران امروز صبح چه بود؟

واکنش جادوگر به رقابت دوباره با یزدانی

قیمت دلار عقب نشینی کرد/ قیمت سکه در مرز ۱۴ میلیون تومان

شباهت باورنکردنی پسر دنیا جهانبخت به مهراد جم

طعنه عباس عبدی به مدیر مسئول کیهان؛ آخرالزمان سیاست است

عزل فوری یک مدیر بورسی

تصاویر جنجالی از سریال یاغی

فیلم/ اعلام موضع وزارت امور خارجه در خصوص سلمان رشدی

زیباترین لباس‌های بازیگران زن ایرانی

واکنش رئیس سازمان محیط زیست به قتل برومند نجفی

سیگنال بازار ارز به بورس

دختر ابتهاج: اطلاعات خاکسپاری پدرم کذب است

کاهش فروش کالا‌های اساسی پس از حذف ارز ترجیحی

فیلم/ صحبت های مهدی قایدی پس از بازگشت به استقلال