اقتصاد24 - قیمت سکه امروز افزایش یافت و سکه بهار آزادی به ۴,۷۱۰,۰۰۰ (چهار میلیون و هفتصد و ده هزار) تومان رسید.قیمت سکه بهار آزادی امروز

سکه بهار آزادی، امروز به ۴,۷۱۰,۰۰۰ (چهار میلیون و هفتصد و ده هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۳۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه بهار آزادی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴,۷۱۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰ ۰.۳۱ امروز
۴,۶۹۵,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۲.۱۲ روز قبل
۴,۵۹۵,۰۰۰ -۵۰,۰۰۰ -۱.۰۹ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت سکه امامی امروز

همچنین سکه امامی با افزایش ۰.۱ درصدی نسبت به روز قبل، ۴,۸۷۱,۰۰۰ (چهار میلیون و هشتصد و هفتاد و یک هزار) تومان معامله شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴,۸۷۱,۰۰۰ ۵,۰۰۰ ۰.۱ امروز
۴,۸۶۶,۰۰۰ ۱۲۸,۰۰۰ ۲.۶۳ روز قبل
۴,۷۳۸,۰۰۰ ۱۳,۰۰۰ ۰.۲۷ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه امروز با افزایش ۰.۰۷ درصدی، از ۲,۶۷۸,۰۰۰ (دو میلیون و ششصد و هفتاد و هشت هزار) تومان به ۲,۶۸۰,۰۰۰ (دو میلیون و ششصد و هشتاد هزار) تومان رسید.

قیمت ربع سکه امروز

همچنین ربع سکه با افزایش ۰.۳۵ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱,۷۰۵,۰۰۰ (یک میلیون و هفتصد و پنج هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

هر سکه گرمی، امروز به ۹۶۱,۰۰۰ (نهصد و شصت و یک هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲ درصدی داشته است.