افزایش قیمت طلا و سکه

اقتصاد۲۴- عمده قیمت‌ها امروز در بازار بر مدار رشد حرکت کردند.

قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۱,۹۳۱,۴۰۰ (یک میلیون و نهصد و سی و یک هزار و چهارصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۸۶ درصدی داشته است.

 
جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۹۳۱,۴۰۰ ۱۶,۸۰۰ ۰.۸۶ 11:26
۱,۹۱۴,۶۰۰ ۸,۳۰۰ ۰.۴۳ روز قبل
۱,۹۰۶,۳۰۰ ۱۰,۷۰۰ ۰.۵۶ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۰.۸۱ درصدی نسبت به روز قبل ، ۸,۳۶۱,۰۰۰ (هشت میلیون و سیصد و شصت و یک هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه امامی

 
قیمت سکه امامی به 21,251,000 (بیست و یک میلیون و دویست و پنجاه و یک هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش 0.21 درصدی داشته است.
جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۱,۲۵۱,۰۰۰ ۴۶,۰۰۰ ۰.۲۱ 11:27
۲۱,۲۰۵,۰۰۰ -۴۱,۰۰۰ -۰.۲ روز قبل
۲۱,۲۴۶,۰۰۰ ۱۴۹,۰۰۰ ۰.۷ ۳ روز پیش

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۱۲,۲۵۰,۰۰۰ (دوازده میلیون و دویست و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۲,۲۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۰.۴ 11:31
۱۲,۲۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۰.۸۱ روز قبل
۱۲,۱۰۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰ ۰.۱۶ ۳ روز پیش

قیمت ربع سکه امروز

همچنین ربع سکه با افزایش ۱.۹۳ درصدی نسبت به روز قبل ، ۷,۷۵۰,۰۰۰ (هفت میلیون و هفتصد و پنجاه هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۴,۴۰۰,۰۰۰ (چهار میلیون و چهارصد هزار) تومان قیمت خورد.