تاریخ انتشار: ۱۰:۴۰ - ۰۵ بهمن ۱۴۰۱
چهار وزارتخانه فربه

بررسی سهم ۱۹ دستگاه دولتی از ۱۱۱۳ هزار میلیارد تومان بودجه

در بین وزارتخانه‌های اقتصادی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ۲۴۲ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان اعتبار با فاصله بسیار زیاد از دیگر وزارتخانه‌ها قرار دارد. این وزارتخانه ۶۳ درصد از بودجه وزارتخانه‌های اقتصادی را به خود اختصاص داده است

بودجه

اقتصاد۲۴ - ۱۹وزارتخانه دولت سال آینده یک‌هزار و ۱۱۳ هزار میلیارد تومان بودجه می‌گیرند. در بین وزارتخانه‌ها چهار وزارتخانه بهداشت و درمان، کار و رفاه، آموزش و پرورش و دفاع و پشتیبانی با بودجه‌ای بالای چندصد هزار میلیارد تومان، ابروزارتخانه‌های بودجه‌ای شناخته می‌شوند که ۷۵ درصد بودجه را از آن خود کرده‌اند. مجموع بودجه این چهار وزارتخانه برای سال آینده بالغ بر ۸۳۷ هزار و ۲۳۹ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. میزان رشد بودجه این چهار وزارتخانه نیز قابل ملاحظه بوده و بیش از تورم محاسبه شده است.

بر اساس گزارش روزنامه هم میهن، به‌طوری‌که بودجه وزارت بهداشت ۱۱۱ درصد افزایش داشته، وزارت تعاون ۷۰ درصد رشد بودجه دارد، بودجه وزارت آموزش و پرورش ۶۸ درصد و وزارت دفاع ۵۶ درصد افزایش بودجه خواهند داشت. بررسی شاخص‌ها نشان می‌دهد خروجی تخصیص منابع عظیم به سه وزارت بهداشت، رفاه و آموزش عملا منجر به کاهش فقر، ظرفیت‌سازی و رفاه نشده است و پول‌های هنگفتی که به این حوزه‌ها وارد می‌شود، در بروکراسی پیچیده به مسیر‌های غیرهدفمند می‌رود. در بین ۱۹ دستگاه مورد بررسی، وزارت نفت در انتهای لیست قرار دارد و در جدول شماره ۷ یعنی در جدول اعتبارات دستگاه‌های اجرایی بودجه وزارت نفت تنها ۵۳۰ میلیارد تومان قید شده که نسبت به بودجه ۶۲۳ میلیارد تومانی سال ۱۴۰۱، ۱۴ درصد کاهش داشته است.

وزارت دادگستری، ورزش و جوانان، میراث فرهنگی و امور خارجه نیز در انتهای لیست دریافت بودجه هستند و بودجه‌ای کمتر از ۵ هزار میلیارد تومان برای سال آینده دارند. از بین ۱۹ وزارتخانه بودجه ۷ دستگاه نسبت به سال جاری کاهش داشته‌اند. وزارت نیرو ۲۵ درصد کاهش، وزارت ارتباطات ۶۳ درصد، وزارت صمت ۷۲ درصد، وزارت امور خارجه ۵۲ درصد، وزارت ورزش ۵ درصد، وزارت دادگستری ۴ درصد و وزارت نفت ۱۴ درصد کاهش بودجه داشته‌اند. ارقام محاسبه‌شده مربوط به جدول ۷ یعنی اعتبارات دستگاه‌های اجرایی است؛ بنابراین هریک از دستگاه‌ها و زیرمجموعه‌های آن‌ها ممکن است در جداول دیگر نیز ردیف‌های اعتباری داشته باشند که در اینجا لحاظ نشده است.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: ۲۷۳ هزار و ۳۴۵ میلیارد تومان

وزارت بهداشت سال بعد ۱۷۱ هزار و ۷۷۶ میلیارد تومان بودجه از محل منابع عمومی می‌گیرد. این بودجه نسبت به سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۱۱ درصد افزایش داشته است. وزارت بهداشت همچنین از محل بودجه اختصاصی ۹۲ هزار و ۵۰۵ میلیارد تومان و از محل تملک دارایی سرمایه ۸هزار و ۸۴۴ میلیارد تومان اعتبار خواهد داشت؛ بنابراین مجموع بودجه این وزارتخانه با احتساب ردیف‌های متفرقه اختصاصی و تملک دارایی سرمایه‌ای به ۲۷۳ هزار و ۳۴۵ میلیارد تومان می‌رسد.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:۲۴۲ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان

در بین وزارتخانه‌های اقتصادی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ۲۴۲ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان اعتبار با فاصله بسیار زیاد از دیگر وزارتخانه‌ها قرار دارد. این وزارتخانه ۶۳ درصد از بودجه وزارتخانه‌های اقتصادی را به خود اختصاص داده است. بودجه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از محل منابع عمومی ۷۰ درصد افزایش یافته است. برای این وزارتخانه ۲۳۵ هزار و ۳۰۹ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است. درحالی‌که سال ۱۴۰۱ بودجه عمومی این وزارتخانه ۱۳۷ هزار و ۸۵۸ میلیارد تومان بوده است. بودجه وزارت تعاون با احتساب منابع اختصاصی و متفرقه برای سال آینده ۲۴۱ هزار و ۸۲۶ میلیارد تومان است. این وزارتخانه ۴۳۷ میلیارد تومان نیز اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای خواهد گرفت. به این ترتیب مجموع بودجه این وزارتخانه در سال ۱۴۰۲ به اضافه اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای به ۲۴۲ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان می‌رسد.

وزارت آموزش و پرورش:۲۰۶ هزار و ۶۸۰ میلیارد تومان

وزارت آموزش و پرورش رقمی برابر ۱۹۴ هزار و ۲۷۰ میلیارد تومان در سال آینده اعتبار عمومی می‌گیرد. این بودجه نسبت به سال جاری ۶۸ درصد بیشتر شده است. بودجه سه‌هزار و ۱۹۳ میلیارد تومانی اختصاصی و ۹ هزار و ۱۲۷ میلیارد تومانی تملک دارایی سرمایه‌ای با احتساب بودجه متفرقه، جمع اعتبارات این وزارتخانه را به ۲۰۶ هزار و ۶۸۰ میلیارد تومان رسانده است.

وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح:۱۵۰ هزار و ۹۵۱ میلیارد تومان

بودجه وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح از محل منابع عمومی با رشد ۵۶ درصدی به ۱۴۷ هزار و ۹۶۳ میلیارد تومان رسیده است. این وزارتخانه سال بعد ۹۳۷ میلیارد تومان بودجه اختصاصی دارد و ۲۰ هزار و ۵۰۵ میلیارد تومان بودجه تملک دارایی سرمایه‌ای خواهد گرفت. به‌عبارتی بودجه عمرانی وزارت دفاع از بودجه کل ۱۰ وزارتخانه دولت بیشتر است. در مجموع بودجه کل وزارت دفاع با در نظر گرفتن بودجه اختصاصی. متفرقه و عمرانی به ۱۵۰ هزار و ۹۵۱ میلیارد تومان رسیده است.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری:۵۲ هزار و ۸ میلیارد تومان

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از محل منابع عمومی ۳۷ هزار و ۶۳۲ میلیارد تومان بودجه می‌گیرد که ۳۵ درصد بیشتر از سال ۱۴۰۱ خواهد بود. بودجه اختصاصی وزارت علوم ۱۰ هزار و ۲۹ میلیارد تومان پیش‌بینی شده و قرار است چهار هزار و ۳۴۵ میلیارد تومان اعتبار تملک دارایی سرمایه‌ای بگیرد؛ بنابراین وزارت علوم سال آینده در مجموع ۵۲ هزار و ۸ میلیارد تومان بودجه خواهد داشت.

وزارت امور اقتصادی و دارایی:۳۳ هزار و ۷۰۲ میلیارد تومان

وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال آینده ۷ هزار و ۱۷۱ میلیارد تومان بودجه می‌گیرد. این بودجه از محل منابع عمومی تامین خواهد شد و نسبت به سال جاری سه‌درصد افزایش نشان می‌دهد. منابع اختصاصی این وزارتخانه ۱۵ هزار و ۹۱۱ میلیاردتومان پیش‌بینی شده و مجموع بودجه وزارت اقتصاد ۲۳ هزار و ۱۶۳ میلیارد تومان برآورد شده است. وزارت اقتصاد قرار است ۱۰ هزار و ۵۳۹ میلیارد تومان اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای بگیرد. به این ترتیب مجموع بودجه این وزارتخانه در سال ۱۴۰۲ به‌اضافه اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای به ۳۳ هزار و ۷۰۲ میلیارد تومان می‌رسد.

وزارت راه و شهرسازی:۳۱ هزار و ۷۰ میلیارد تومان

وزارت راه و شهرسازی سال ۱۴۰۲، بیش از یک‌هزار و ۳۸۲ میلیارد تومان بودجه عمومی دارد. این بودجه نسبت به سال ۱۴۰۱ با رقم یک هزار و ۱۴۰ میلیارد تومان، ۲۱ درصد رشد نشان می‌دهد. مجموع بودجه این وزارتخانه یعنی بودجه عمومی و اختصاصی و متفرقه وزارت راه و شهرسازی در سال آینده به عدد یک هزار و ۶۸۳ میلیارد تومان بالغ می‌شود. اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای این وزارتخانه نیز ۲۹ هزار و ۳۸۶ میلیارد تومان گزارش شده که نسبت به سال ۱۴۰۱، با رقم ۲۵ هزار و ۵۹ میلیارد تومان، ۱۷ درصد رشد دارد. به این ترتیب مجموع بودجه این وزارتخانه در سال ۱۴۰۲ به اضافه اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای به ۳۱ هزار و ۷۰ میلیارد تومان می‌رسد.

وزارت نیرو:۲۹ هزار و ۳۲۷ میلیارد تومان

وزارت نیرو در سال آینده ۴۰۹ میلیارد تومان از منابع عمومی اعتبار می‌گیرد. سال ۱۴۰۱ منابع عمومی وزارت نیرو ۵۴۸ میلیارد تومان بوده، بنابراین بودجه این وزارتخانه از محل منابع عمومی ۲۵ درصد کاهش یافته است. منابع اختصاصی وزارت نیرو برای سال بعد ۱۴۳ میلیارد تومان پیش‌بینی شده و برای این وزارتخانه ۲۶۹ میلیارد تومان نیز بودجه متفرقه در نظر گرفته شده است. سال آینده وزارت نیرو ۲۸ هزار و ۵۰۴ میلیارد تومان اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای نیز می‌گیرد. به این ترتیب مجموع بودجه این وزارتخانه در سال ۱۴۰۲ به اضافه اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای به ۲۹ هزار و ۳۲۷ میلیارد تومان می‌رسد.

وزارت اطلاعات:۲۱ هزار و ۹۸۴ میلیارد تومان

بودجه وزارت اطلاعات برای سال آینده از محل منابع عمومی ۲۱ هزار و ۷۲۳ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. با توجه به بودجه ۱۵ هزار و ۱۴۳ میلیارد تومانی سال جاری، بودجه این وزارتخانه ۴۳ درصد افزایش یافته است. وزارت اطلاعات بودجه اختصاصی ندارد، اما اعتبار تملک دارایی آن ۲۶۱ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است؛ بنابراین مجموع بودجه وزارت اطلاعات برای سال بعد با احتساب بودجه متفرقه ۲۱ هزار و ۹۸۴ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

وزارت جهاد کشاورزی:۱۹ هزار و ۷۸۸ میلیارد تومان

بودجه عمومی وزارت جهاد کشاورزی برای سال بعد پنج‌هزار و ۲۷۷ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. این وزارتخانه سال ۱۴۰۱، پنج‌هزار و ۱۹۱ میلیارد تومان بودجه گرفته بود. به این ترتیب یک درصد در بودجه عمومی این وزارتخانه رشد حاصل شده است. جمع بودجه وزارت جهاد کشاورزی برای سال بعد نیز هشت هزار و ۴۱۴ میلیارد تومان گزارش شده است. این وزارتخانه همچنین ۱۱ هزار و ۳۷۳ میلیارد تومان اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای خواهد گرفت. بودجه عمرانی وزارت جهاد کشاورزی ۵۷ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد نشان می‌دهد. به این ترتیب مجموع بودجه این وزارتخانه در سال ۱۴۰۲ به اضافه اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای به ۱۹ هزار و ۷۸۸ میلیارد تومان می‌رسد.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات:۱۵ هزار و ۶۱۱ میلیارد تومان

اعتبارات عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با ۶۳ درصد کاهش نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۱ به ۵۲۱ میلیارد تومان رسیده است. اعتبارات عمومی این وزارتخانه در سال جاری یک هزار و ۴۳۱ میلیارد تومان بوده است. مجموع بودجه عمومی و اختصاصی این وزارتخانه به همراه بودجه متفرقه بالغ بر دوهزار و ۲۴۵ میلیارد تومان برای سال بعد خواهد بود. وزارت ارتباطات ۱۳ هزار و ۳۶۶ میلیارد تومان اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای می‌گیرد که نسبت به سال ۱۴۰۱، ۱۲۳ برابر شده است. یعنی بالغ بر ۱۲ هزار و ۲۷۵ درصد رشد. اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای این وزارتخانه در سال ۱۴۰۱، ۱۰۸ میلیارد تومان بوده است. به این ترتیب مجموع بودجه این وزارتخانه در سال ۱۴۰۲ به اضافه اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای به ۱۵ هزار و ۶۱۱ میلیارد تومان می‌رسد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت:۱۲ هزار و ۱۰۵ میلیارد تومان

بودجه وزارت صنعت، معدن و تجارت از محل منابع عمومی ۷۹۹ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. بودجه عمومی این وزارتخانه نسبت به سال جاری ۷۲ درصد کاهش یافته است. بودجه عمومی وزارت صمت در سال ۱۴۰۱، دوهزار و ۹۲۰ میلیارد تومان بوده است. این وزارتخانه قرار است سه‌هزار و ۳۹۵ میلیارد تومان بودجه اختصاصی داشته باشد، به‌این‌ترتیب بودجه صمت برای سال آینده به چهارهزار و ۲۰۵ میلیارد تومان خواهد رسید. وزارت صمت همچنین هفت‌هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای دریافت خواهد کرد. به این ترتیب مجموع بودجه این وزارتخانه در سال ۱۴۰۲ به اضافه اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای به ۱۲ هزار و ۱۰۵ میلیارد تومان می‌رسد.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی:۶ هزار و ۴۳۰ میلیارد تومان

رشد ۴۷درصدی، بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را به پنج‌هزار و ۳۲۱ میلیارد تومان رسانده است. بودجه عمومی این وزارتخانه سال ۱۴۰۱، سه‌هزار و ۶۲۰ میلیارد تومان بوده است. وزارت فرهنگ ۵۷ میلیارد تومان بودجه اختصاصی برای سال آینده خواهد داشت و همچنین ۹۷۶ میلیارد تومان اعتبار تملک دارایی سرمایه‌ای خواهد گرفت. به این ترتیب مجموع بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای سال آینده شش‌هزار و ۴۳۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

وزارت کشور:۵ هزار و ۴۹۵ میلیارد تومان

وزارت کشور با دوهزار و ۲۹ میلیارد تومان بودجه عمومی جزو وزارتخانه‌های با کمترین بودجه‌های اختصاصی است. بودجه عمومی این وزارتخانه نسبت به سال ۱۴۰۱، یک درصد افزایش یافته است. اما بودجه بخش عمرانی وزارت کشور با رشد ۲۶ درصدی مواجه بوده و به دو هزار و ۵۷۳ میلیارد تومان رسیده است؛ بنابراین مجموع بودجه وزارت کشور با احتساب بودجه متفرقه ۵ هزار و ۴۹۵ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

وزارت امور خارجه:۴ هزار و ۸۰۲ میلیارد تومان

بودجه وزارت امور خارجه برای سال ۱۴۰۲، یک‌هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان از محل منابع عمومی در نظر گرفته شده است. بودجه وزارت امور خارجه ۵۲ درصد نسبت به سال جاری کاهش یافته است. این وزارتخانه سال بعد سه‌هزار و ۱۳۱ میلیارد تومان بودجه اختصاصی خواهد داشت و با ۵۱۹ میلیارد تومان بودجه تملک دارایی پیش‌بینی شده برای آن، سرجمع بودجه وزارت خارجه به چهار هزار و ۸۰۲ میلیارد تومان خواهد رسید.

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی:۳ هزار و ۱۶ میلیارد تومان

بودجه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی یک هزار و ۱۲۲ میلیارد تومان از محل منابع عمومی پیش‌بینی شده است. وزارت میراث ۱۶ درصد بیشتر از سال ۱۴۰۱ بودجه عمومی خواهد داشت. همچنین این وزارتخانه با در نظر گرفتن بودجه عمرانی و اختصاصی و متفرقه سال بعد سه‌هزار و ۱۶ میلیارد تومان بودجه خواهد داشت.

وزارت ورزش و جوانان:۲ هزار و ۴۸۶ میلیارد تومان

وزارت ورزش و جوانان سال بعد یک‌هزار و ۸۸ میلیارد تومان بودجه عمومی خواهد گرفت که ۵ درصد نسبت به امسال کمتر است. ۱۷ میلیارد تومان بودجه متفرقه، ۱۸۰ میلیارد تومان بودجه اختصاصی و یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار تملک دارایی، مجموع بودجه این وزارتخانه را به دوهزار و ۴۸۶ میلیارد تومان رسانده است.

وزارت دادگستری:یک هزار و ۷۱۲ میلیارد تومان

بودجه وزارت دادگستری از محل منابع عمومی یک‌هزار و ۱۲۲ میلیارد تومان اعلام شده است. بودجه عمومی دادگستری نیز ۴درصد کمتر از سال ۱۴۰۱ است. وزارت دادگستری قرار است سال آینده ۱۶۹ میلیارد تومان بودجه تملک دارایی نیز دریافت کند. به‌این‌ترتیب مجموع بودجه این وزارتخانه برای سال ۱۴۰۲، یک‌هزار و ۷۱۲ میلیارد تومان در لایحه ثبت شده است.

وزارت نفت:۵۵۴ میلیارد تومان

منابع عمومی وزارت نفت برای سال آینده ۱۴ درصد کاهش یافت. بودجه وزارت نفت برای سال ۱۴۰۲، ۵۳۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده که ۵۱۰ میلیارد تومان از منابع اختصاصی و ۲۰ میلیارد تومان از منابع عمومی تامین خواهد شد. این در حالی است که در سال جاری بودجه این وزارتخانه از محل منابع عمومی ۶۲۳ میلیارد تومان بوده است. از ۵۳۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده برای سال آینده نیز ۴۵۰ میلیارد تومان سهم پژوهشگاه نفت است و وزارت نفت فقط ۲۰ میلیارد تومان بودجه خواهد داشت.


بیشتر بخوانید: اقتصاد ایران مدت‌هاست فاقد الگوی توسعه است/ ادعای رئیسی درباره ایجاد یک میلیون شغل عجیب و دور از واقعیت است


اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای وزارت نفت نیز ۲۴ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. به‌این‌ترتیب مجموع بودجه این وزارتخانه در سال ۱۴۰۲ به اضافه اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای به ۵۵۴ میلیارد تومان می‌رسد. رقم بودجه وزارت نفت در حالی ۵۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده که سازمان برنامه و بودجه کشور به‌عنوان متولی بودجه‌ریزی کشور برای خود ۶ هزار میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته است. بودجه این سازمان از محل منابع عمومی ۳۹ درصد افزایش یافته و به عدد دوهزار و ۴۹۶ میلیارد تومان رسیده است. در سال ۱۴۰۱، بودجه این سازمان یک‌هزار و ۷۹۵ میلیارد تومان بوده است. مجموع منابع عمومی، متفرقه و اختصاصی این سازمان بالغ بر پنج‌هزار و ۷۹۱ میلیارد تومان شده است. این سازمان ۳۴۹ میلیارد تومان نیز اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای می‌گیرد که نسبت به سال ۱۴۰۱، ۱۰۲ درصد رشد یافته است. به این ترتیب مجموع بودجه این سازمان در سال ۱۴۰۲ به اضافه اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای به شش‌هزار و ۱۴۰ میلیارد تومان می‌رسد.

نگاه کارشناس

وحید محمودی کارشناس اقتصادی: بازنشسته‌ها کارمند دولت شدند

وحید محمودی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با هم‌میهن با تاکید بر اینکه بررسی بودجه عمومی دولت نشان می‌دهد بیش از ۷۰ درصد هزینه‌ها صرف هزینه‌های پرسنلی دولت می‌شود، متذکر شد: «اگر تخصیص‌ها را نگاه کنیم، به‌ویژه از ابتدای دهه ۹۰ می‌بینیم بودجه‌ای که بسته می‌شود صرف خود دولت می‌شود. یعنی دولت سرویس‌دهنده به خود شده است؛ لذا دولت چه به لحاظ تعداد مستخدمین و چه سایر هزینه‌های اداری بسیار فربه است و بودجه‌های سالانه کفاف همین هزینه‌ها را نیز نمی‌دهد. به همین دلیل است که هر سال سهم تخصیص‌های بخش عمرانی کشور کمتر می‌شود.»

او با اشاره به اینکه دولت یک بروکراسی عظیم و ناکارآمدی دارد، توضیح داد: «در سه وزارت بهداشت، رفاه و آموزش و پرورش دلایل مختلفی برای هزینه‌کرد‌ها وجود دارد. در وزارت رفاه بخش عمده هزینه‌ها متعلق به صندوق بازنشستگی است و عملا بار ورشکستگی صندوق‌ها بر دوش دولت افتاده است. هنوز آمار بودجه سال ۱۴۰۲ را بررسی نکرده‌ام، اما بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از بودجه به صندوق‌ها قرار است تخصیص پیدا کند. نرخ پشتیبانی صندوق‌ها وقتی زیر ۵ باشد، وارد بحران می‌شوند و تعادل منابع و مصارف آن‌ها به هم می‌ریزد. ورودی کسورات بیمه در مقابل پرداختی‌ها اندک است. امروز نرخ پشتیبانی ۶۷/۰ درصد است، یعنی حتی یک نفر هم در مقابل یک بازنشسته حق بیمه نمی‌پردازد. منابعی که در گذشته به‌عنوان کسورات بازنشستگی پرداخت شده، حیف و میل شده و از سوی دیگر در گذر زمان کسورات کاهش یافته است و امروز با تعداد بالای بازنشستگان مستمری‌بگیری مواجه هستیم که قدرت تامین هزینه‌های آن‌ها را نداریم. از چند سال پیش غیر از تامین اجتماعی سایر صندوق‌ها نیز به بودجه وارد شده‌اند و هر سال نیز رشد هزینه‌های قابل‌توجهی دارند. به‌عبارت دقیق‌تر بازنشسته‌ها عملا کارمند دولت شده‌اند و از دولت حقوق می‌گیرند.»

محمودی اظهار کرد: «در حوزه بهداشت و درمان موضوع به شکل دیگری قابل بررسی است. با وجود تخصیص‌های بسیار زیاد و قابل‌توجه در حوزه سلامت، اما بررسی شاخص‌ها نشان می‌دهد بار هزینه‌ای خانوار در سال‌های گذشته به‌ویژه سال ۱۴۰۱ به‌طور قابل ملاحظه‌ای افزایش پیدا کرده است. یکی از شاخص‌هایی که در این حوزه سنجش می‌شود؛ پرداخت از جیب بیمار یا (Out-of-pocket) است. امروز این شاخص در کشور‌های پیشرفته ۵ درصد است، یعنی فقط ۵ درصد هزینه‌های درمان را بیمار می‌پردازد. در کشور ما شاخص پرداخت از جیب بیمار به بالای ۹۰ درصد رسیده است. درحالی‌که در برنامه چهارم توسعه ۵۰ درصد بود و هدف‌گذاری برای رسیدن به ۳۰ درصد انجام شد، اما در انتهای برنامه چهارم به ۷۰ و امروز به ۹۰ درصد رسیده است. شاخص‌های دیگر سلامت نیز نشان می‌دهد که اوضاع سلامت در خانوار‌ها بدتر شده است. مباحث مربوط به کاهش مصرف مواد پروتئینی و رشد سوءتغذیه نیز به دنبال تورمی که چهار نعل می‌تازد، در این بخش قابل بحث است.»

این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: «منابعی که به وزارت بهداشت تخصیص داده‌شده به اهداف اصلی نمی‌رسد و عمده‌پرداختی‌ها متوجه دارو و تجهیزات درمانی می‌شود. با وجود این حجم تخصیص در حوزه دارو نیز قیمت دارو رشد قابل‌ملاحظه‌ای داشته است. در واقع اقتصاد بزرگی که در حوزه دارو وجود دارد، اجازه نمی‌دهد منابع تخصیص‌یافته در جهت بایسته خود قرار بگیرد.»

محمودی در خصوص بودجه نظام آموزش نیز گفت: «بخش آموزش سال‌هاست سهم عمده‌ای در بودجه دولت دارد. تعداد پرسنل دولت در این حوزه بالاست، اما با وجود پرداخت هزینه‌های هنگفت در بودجه وقتی حقوق معلمان را بررسی می‌کنیم می‌بینیم حقوق معلمان نسبت به سایر وزارتخانه‌ها پایین‌تر است. بروکراسی عظیمی وجود دارد که عملا خروجی ملموسی ندارد و هزینه‌ها در حوزه‌هایی از آموزش هزینه می‌شوند که کمکی به حرفه‌آموزی و توانمندی دانش‌آموزان نمی‌کنند. در هر سه وزارتخانه هم تعداد پرسنل قابل‌توجهی وجود دارد و هم ناکارآمدی مزمن و تاریخی دارند که باعث فربگی غیرکارآمد بودجه این وزارتخانه‌ها شده است.»

او تاکید کرد: «ما در حوزه ارزیابی دو بحث کارآیی داخلی و کارآیی خارجی را مورد توجه قرار می‌دهیم. در بحث کارآیی داخلی این موضوع بررسی می‌شود که منابع در اختیار یک وزارتخانه به‌صورت اقتصادی و بهینه هزینه می‌شود یا خیر. اما در بحث کارآیی خارجی ما پیامد منابع تخصیص‌یافته را بررسی می‌کنیم. اینکه مثلا در حوزه آموزش آیا تخصیص منابع باعث رشد کیفی علمی دانش‌آموزان شده؟ آیا باعث کاهش نرخ رشد بیکاری شده؟ آیا باعث بزرگ‌تر شدن کیک رشد اقتصادی شده؟ و آیا باعث کاهش فقر و نابرابری شده است؟ وقتی پیامد‌ها را در حوزه کارآیی خارجی نگاه می‌کنیم، می‌بینیم خروجی بسیار پایین است. در نتیجه منابع عظیم تخصیص‌یافته کمکی به رفاه اجتماعی، ظرفیت‌سازی اقتصاد ملی و توسعه نمی‌کند.»

ارسال نظر
قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «اقتصاد24» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.

قیمت انواع دستگاه ماینر امروز + جدول

قیمت ماشین های لوکس لکسوس در بازار ایران + جدول

صفحه اول روزنامه‌ های سیاسی امروز

پیش‌بینی هواشناسی تهران و ایران امروز /جدول

قیمت روز لپ تاپ اپل + جدول

فیلم/استوری علیرضا بیرانوند پس از برد پرسپولیس

قیمت دینار عراق امروز در بازار + جزئیات

قیمت انواع لپ تاپ ایسوس امروز + جدول

قیمت لیر ترکیه امروز در بازار + جزئیات

وضعیت هواشناسی امروز

قیمت انواع لپ تاپ ام اس آی MSI امروز + جدول

فیلم/خواندن سرود قهرمانی توسط کریم باقری در ورزشگاه آزادی

در رثای تامین اجتماعی؛ یوسف نوری هم جذب شد!/ مدیران رئیسی برکنار نمی‌شوند، از پستی به پستی دیگر منصوب می‌شوند

فیلم/شور و حال پرسپولیسی‌ها در خیابان‌های تهران

فیلم/خوشحالی بازیکنان پرسپولیس در اتوبوس بعد از قهرمانی

افشین پیروانی باعث اخراج ساپینتو شد؟!

قیمت احتمالی دلار بعد از احیای برجام

عکس/زیباترین لحظه فینال جام حذفی را یک هوادار استقلالی ساخت

قیمت خودرو‌های سایپا امروز پنجشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۲ + جدول

برنامه هفتم توسعه ؛ برنامه‌ای با محوریت رویا و خیال!/ دولت رئیسی و خشن‌ترین رویکرد اقتصاد نئولیبرالیسم علیه کارگران، معلولان و ...

خواندنی‌ها
خودرو
فناوری
آخرین اخبار

جزییات لایحه نهایی شده «حجاب» در دولت؛ افزایش جریمه بی‌حجابی و برهنگی

تهاجمی که مانع احیای برجام شد؛ پرتاب توپ در سالن بولینگ!

ویدیو/ رئیسی به جای اندونزی به فکرسیستان و بلوچستان باشد

شوک بزرگ یحیی به پرسپولیسی‌ها

ویدیو/ حمله دوباره محمود کریمی به دولت و مجلس

علم‌الهدی، نگران مستاجران شد

غافلگیری این شهر‌ها با بارش باران امروز

قیمت رهن و اجاره خانه در یوسف آباد + جدول

ایران رکورددار کسری منابع پروژه‌های حمل‌ونقل!

یک طرفه شدن تردد از کرج و آزادراه تهران - شمال

پیام تلخ بیرانوند برای خداحافظی وریا غفوری + عکس

تغییر مسیر طلا پس از دو هفته

کمپین استقلالی‌ها برای اخراج کاپیتان!

بازار سرمایه و بورس نوسانی و پرعرضه شد

۳ گزینه ایرانی سرمربیگری استقلال روی میز

ایران نایب رییس مجمع عمومی سازمان ملل شد

آغاز عرضه خودرو‌های وارداتی در بازار پس از ۴ سال

پیش بینی بازار سرمایه و دلیل قرمز پوشی بورس در هفته دوم خرداد

جدیدترین قیمت اجاره مسکن در کرج + جدول

ویدیو / جنجال در خط مرزی ایران و افغانستان

تحریم ۵ شخص و یک شرکت مرتبط با سپاه توسط آمریکا

مالیات پرداختی تقریبا هیچ لوکس‌نشینان + جدول

چوب حراج بر محصولات ایران خودرو

امکان خرید خانه با ۲ میلیارد در تهران + قیمت‌ها

ادعای تازه اسرائیل درباره مذاکرات ایران و آمریکا

قیمت این خودرو ۱۰۰ میلیون تومان کاهش یافت

تعطیلات علیه پیشروی بورس

تعطیلی دفتر ایران در باکو بسته و اخراج نماینده آن