آخرین قیمت دلار، قیمت سکه

قیمت اونس طلا امروز

اقتصاد۲۴ -هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۹۱ (یک هزار و هشتصد و نود و یک ) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۰۶ درصدی داشته است.

آخرین قیمت دلار، قیمت سکه

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۸۹۱ ۱ ۰.۰۶ 06:49
۱,۸۹۰ ۰ ۰.۰۱ روز قبل
۱,۸۸۹ -۰.۱۷ ۳ روز پیش

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۰.۱۱ درصدی، از ۱,۱۶۹,۶۰۰ (یک میلیون و یکصد و شصت و نه هزار و ششصد ) تومان به ۱,۱۷۱,۰۰۰ (یک میلیون و یکصد و هفتاد و یک هزار) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۱۷۱,۰۰۰ ۱,۴۰۰ ۰.۱۱ 11:09
۱,۱۶۹,۶۰۰ ۱۷,۳۰۰ ۱.۴۷ روز قبل
۱,۱۵۲,۳۰۰ -۴۷,۳۰۰ -۴.۱۱ ۲ روز پیش

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

هر مثقال طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۰.۰۱ درصدی، از ۵۰۷,۱۰۰ (پانصد و هفت هزار و یکصد ) تومان به ۵۰۷,۲۰۰ (پانصد و هفت هزار و دویست ) تومان رسید.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۶,۵۰۰ (بیست و شش هزار و پانصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۳۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۶,۵۰۰ ۱۰۰ ۰.۳۷ 11:06
۲۶,۴۰۰ ۵۰۰ ۱.۸۹ روز قبل
۲۵,۹۰۰ -۱,۰۰۰ -۳.۸۷ ۲ روز پیش

قیمت دلار در بازار متشکل امروز

دلار در بازار متشکل، امروز به ۲۵,۲۱۹ (بیست و پنج هزار و دویست و نوزده ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۶۷ درصدی داشته است.

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

یورو در بازار آزاد امروز با افزایش ۰.۱۴ درصدی، از ۳۱,۲۷۰ (سی و یک هزار و دویست و هفتاد ) تومان به ۳۱,۳۱۵ (سی و یک هزار و سیصد و پانزده ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۱,۳۱۵ ۴۵ ۰.۱۴ 10:00
۳۱,۲۷۰ ۶۱۸ ۱.۹۷ روز قبل
۳۰,۶۵۲ -۱,۱۹۴ -۳.۹ ۲ روز پیش

آخرین نرخ پوند

در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل ، با ۱۰۰ تومان افزایش، ۳۴,۹۰۸ (سی و چهار هزار و نهصد و هشت ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۴,۹۰۸ ۱۰۰ ۰.۲۸ 10:00
۳۴,۸۰۸ ۶۵۹ ۱.۸۹ روز قبل
۳۴,۱۴۹ -۱,۳۴۵ -۳.۹۴ ۲ روز پیش

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

درهم امارات (حواله)، امروز به ۷,۳۴۰ (هفت هزار و سیصد و چهل ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر درهم امارات (حواله)
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۷,۳۴۰ ۲۰ ۰.۲۷ 11:07
۷,۳۲۰ ۱۰۰ ۱.۳۶ روز قبل
۷,۲۲۰ -۳۶۰ -۴.۹۹ ۲ روز پیش

قیمت لیر ترکیه امروز

در بازار امروز لیر ترکیه نسبت به روز قبل ، با ۱۰ تومان افزایش، ۳,۳۷۰ (سه هزار و سیصد و هفتاد ) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ دلار کانادا

دلار کانادا امروز با افزایش ۰.۰۶ درصدی، از ۲۰,۱۷۷ (بیست هزار و یکصد و هفتاد و هفت ) تومان به ۲۰,۱۹۰ (بیست هزار و یکصد و نود ) تومان رسید.

قیمت دلار استرالیا امروز

همچنین دلار استرالیا با افزایش ۰.۱ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۹,۲۸۰ (نوزده هزار و دویست و هشتاد ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به 12,500,000 (دوازده میلیون و پانصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش 1.6 درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱.۶ 11:06
۱۲,۳۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۰.۸۱ روز قبل
۱۲,۲۰۰,۰۰۰ -۶۰۰,۰۰۰ -۴.۹۲ ۲ روز پیش

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه، امروز به ۶,۵۰۰,۰۰۰ (شش میلیون و پانصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۱.۵۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶,۵۰۰,۰۰۰ -۱۰۰,۰۰۰ -۱.۵۴ 11:07
۶,۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ روز قبل
۶,۶۰۰,۰۰۰ -۴۰۰,۰۰۰ -۶.۰۷ ۲ روز پیش

قیمت ربع سکه امروز

در بازار امروز ربع سکه نسبت به روز قبل ، با ۵۰۰۰۰ تومان کاهش، ۴,۴۵۰,۰۰۰ (چهار میلیون و چهارصد و پنجاه هزار) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

هر سکه گرمی امروز بدون تغییر نسبت به روز پیش، ۲,۶۰۰,۰۰۰ (دو میلیون و ششصد هزار) تومان نرخ گذاری شد.