تاریخ انتشار: ۱۰:۱۷ - ۰۷ بهمن ۱۴۰۰

شفاف‌سازی شرکت‌های فولادساز در سامانه کدال

ناشران بورسی و فرابورسی با فرا رسیدن موعد ارائه صورت‌های مالی ۹ماهه شرکت‌ها یک به یک عملکرد مالی سه‌فصل گذشته خود را در سامانه کدال منتشر کردند. شرکت‌های فولادساز نیز به مثابه سایر نماد‌ها عملکرد خود را به اطلاع سهامداران رساندند.

شفاف‌سازی شرکت‌های فولادساز در سامانه کدال

اقتصاد ۲۴-این روز‌ها با فرا رسیدن موعد ارائه صورت‌های مالی ۹ماهه شرکت‌ها، ناشران بورسی و فرابورسی یک به یک عملکرد مالی سه‌فصل گذشته خود را در سامانه کدال منتشر کردند. شرکت‌های فولادساز نیز به مثابه سایر نماد‌ها عملکرد ۹ماهه خود را به اطلاع سهامداران رساندند. این صنعت، یکی از صنایع بورسی محسوب می‌شود. در این گزارش عملکرد سه‌فصل گذشته نماد‌های فولادی آورده شده است که ۶نماد با جزئیات بیشتری بررسی شده اند.

فولاد

به نقل از دنیای اقتصاد، فولاد مبارکه اصفهان با ارزش بازار ۶/ ۲۹۰‌هزار میلیارد تومان در بازار اول (تابلوی اصلی) بورس با قیمت ۹هزار و ۹۲۰ریال معامله می‌شود و P/ E سهم آن برابر با ۱/ ۴ است. بر اساس صورت مالی ۹ماهه شرکت، «فولاد» در سه فصل گذشته ۱۰۵‌هزار میلیارد تومان درآمد عملیاتی داشته که نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد ۱۱۲درصدی داشته است.

شرکت فولاد مبارکه اصفهان در این ۹ماه ۴/ ۵۹‌هزار میلیارد تومان سود ناخالص و ۵۳‌هزار میلیارد تومان سود خالص شناسایی کرده که به ترتیب نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۵۷درصد و ۱۵۶‌درصد رشد داشته است. میزان سود خالص هر سهم در این سه فصل برابر با ۲/ ۱۸۱تومان به ازای هر سهم است.

در مدت مشابه سال گذشته، این رقم ۷/ ۷۰تومان به ازای هر سهم بوده که در ۹ماه سال‌جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل با رشد ۱۵۶درصدی همراه شده است. همچنین شرکت در سه فصل گذشته حدود ۱/ ۶میلیون تن محصول تولید کرده است. شرکت فولاد مبارکه اصفهان ۵/ ۴میلیون تن محصول را با رقم کل ۲/ ۹۰‌هزار میلیارد تومان در داخل کشور و ۹۱۹‌هزار تن محصول را به خارج از کشور صادر کرده که رقم ماحصل از فروش صادراتی برابر با عدد ۷/ ۱۴‌هزار میلیارد تومان بوده و نسبت به دوره مشابه سال قبل فروش داخلی رشد ۱۱۵درصدی و فروش صادراتی رشد ۹۶درصدی داشته است. میزان درآمد شرکت در فصل پاییز ۸/ ۳۸‌هزار میلیارد تومان، در فصل تابستان ۴/ ۳۲‌هزار میلیارد تومان و در فصل بهار ۶/ ۳۳‌هزار میلیارد تومان و سود محقق‌شده برای هر سهم به ترتیب فصل برابر با ۳/ ۴۷تومان، ۷/ ۷۳تومان و ۲/ ۶۰تومان بوده است.

فخوز

شرکت فولاد خوزستان با ارزش بازار ۴/ ۶۰‌هزار میلیارد تومان در بازار اول (تابلوی اصلی) بورس با قیمت۵۰۴۰ریال معامله می‌شود و P/ E سهم آن برابر با ۲/ ۴ است. بر اساس صورت مالی ۹ماهه شرکت، «فخوز» در سه‌فصل گذشته ۳۳‌هزار میلیارد تومان درآمد عملیاتی کسب کرده که نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد ۵۸درصدی داشته است.


بیشتر بخوانید: جزئیات مهم از مصوبات دولت برای حمایت از بورس + فیلم


این شرکت در این ۹ماه ۱/ ۱۳‌هزار میلیارد تومان سود ناخالص و ۵/ ۱۰‌هزار میلیارد تومان سود خالص شناسایی کرده که به ترتیب نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶۱درصد و ۴۶‌درصد رشد داشته است. میزان سود خالص هر سهم در این سه فصل برابر با ۸۸تومان به ازای هر سهم است. در مدت مشابه سال گذشته این رقم ۳/ ۱۴۴تومان به ازای هر سهم بوده که در ۹ماه سال‌جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل با افت ۳۹درصدی همراه شده است.

همچنین شرکت در سه‌فصل گذشته حدود ۹میلیون تن محصول تولید کرده است. شرکت فولاد خوزستان ۱/ ۱میلیون تن محصول را با رقم کل ۱/ ۱۴‌هزار میلیارد تومان در داخل کشور و ۳/ ۱میلیون تن محصول را به خارج از کشور صادر کرده است که رقم ماحصل از آن برابر با عدد ۹/ ۱۸‌هزار میلیارد تومان بوده که فروش داخلی رشد ۶/ ۱۴درصدی و فروش صادراتی رشد ۱۲۲درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل داشت. میزان درآمد شرکت در فصل پاییز ۸/ ۱۲‌هزار میلیارد تومان، در فصل تابستان ۲/ ۹‌هزار میلیارد تومان و در فصل بهار ۹/ ۱۰‌هزار میلیارد تومان و سود محقق‌شده برای هر سهم در فصل بهار برابر با ۳/ ۷۵تومان، در فصل تابستان زیان ۱/ ۲۰تومانی و در فصل پاییز سود ۸/ ۳۲تومانی بوده است.

«هرمز»: شرکت فولاد هرمزگان جنوب با ارزش بازار ۷/ ۳۲‌هزار میلیارد تومان در بازار دوم فرابورس با قیمت ۱۳هزار و ۱۱۰ریال معامله می‌شود و P/ E سهم آن برابر با ۰۵/ ۴ است. بر اساس صورت مالی ۹ماهه شرکت، «هرمز» در سه فصل گذشته ۳/ ۱۶‌هزار میلیارد تومان درآمد عملیاتی داشته که نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد ۱۱۴درصدی را محقق کرده است.
شرکت در این ۹ماه ۵/ ۷‌هزار میلیارد تومان سود ناخالص و ۲/ ۶‌هزار میلیارد تومان سود خالص شناسایی کرده که به ترتیب نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۲۸درصد و ۸۶‌درصد رشد داشته است. میزان سود خالص هر سهم در این سه فصل برابر با ۷/ ۲۵۰تومان به ازای هر سهم است.
در مدت مشابه سال گذشته این رقم ۱۳۵تومان به ازای هر سهم بوده که در ۹ماه سال‌جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل با رشد ۸۶درصدی همراه بوده است. همچنین شرکت در سه فصل گذشته حدود ۵/ ۲میلیون تن محصول تولید کرده است.
شرکت ۳/ ۷۰۵‌هزار تن محصول را با رقم کل ۵/ ۱۰‌هزار میلیارد تومان در داخل کشور و ۷/ ۳۹۵‌هزار تن محصول را به خارج از کشور صادر کرده است که رقم ماحصل از آن برابر با عدد ۸/ ۵‌هزار میلیارد تومان بوده که فروش داخلی رشد حدود ۱۱۰درصدی و فروش صادراتی رشد ۱۲۳درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل داشت. میزان درآمد شرکت در فصل پاییز ۱/ ۶‌هزار میلیارد تومان، در فصل تابستان ۵‌هزار میلیارد تومان و در فصل بهار ۲/ ۵‌هزار میلیارد تومان و سود محقق‌شده برای هر سهم به ترتیب فصل برابر با ۴/ ۶۶تومان، ۱/ ۱۰۰تومان و ۲/ ۸۴تومان بوده است.

فخاس

شرکت فولاد خراسان با ارزش بازار ۰۹/ ۲۵‌هزار میلیارد تومان در بازار دوم بورس با قیمت ۲۱هزار و ۸۰ریال معامله می‌شود و P/ E سهم آن برابر با ۳/ ۸ است. بر اساس صورت مالی ۹ماهه شرکت، «فخاس» در سه فصل گذشته ۷/ ۷‌هزار میلیارد تومان درآمد عملیاتی داشته که نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد ۵۶درصدی را ثبت کرده است. شرکت در این ۹ماه ۶/ ۲‌هزار میلیارد تومان سود ناخالص و ۳/ ۲‌هزار میلیارد تومان سود خالص شناسایی کرده که به ترتیب نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳۴درصد و ۳۱‌درصد رشد داشته است.

میزان سود خالص هر سهم در این سه فصل برابر با ۶/ ۱۹۷تومان به ازای هر سهم است. در مدت مشابه سال گذشته این رقم ۸/ ۱۵۰تومان به ازای هر سهم بوده که در ۹ماه سال‌جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل با رشد ۳۱درصدی همراه شده است. همچنین شرکت در سه فصل گذشته حدود ۰۱/ ۲میلیون تن محصول تولید کرده است.

شرکت ۴۶۱‌هزار تن محصول را با رقم کل ۹/ ۵‌هزار میلیارد تومان در داخل کشور و ۲/ ۱۴۲‌هزار تن محصول را به خارج از کشور صادر کرده که رقم ماحصل از آن برابر با عدد ۷/ ۱‌هزار میلیارد تومان بوده که فروش داخلی رشد ۴۴درصدی و فروش صادراتی رشد ۱۲۳درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل داشته است. میزان درآمد شرکت در فصل پاییز ۴/ ۲‌هزار میلیارد تومان، در فصل تابستان ۲‌هزار میلیارد تومان و در فصل بهار ۱/ ۳‌هزار میلیارد تومان و سود محقق‌شده برای هر سهم به ترتیب فصل برابر با ۳/ ۸۷تومان، ۹/ ۶۶تومان و ۴/ ۴۳تومان بوده است.

کاوه

فولاد کاوه جنوب کیش با ارزش بازار ۱/ ۱۶‌هزار میلیارد تومان در بازار دوم بورس با قیمت ۱۰هزار و ۷۴۰ریال معامله می‌شود و P/ E سهم برابر با ۴/ ۵ است. بر اساس صورت مالی ۹ماهه شرکت، «کاوه» در سه فصل گذشته ۲/ ۱۳‌هزار میلیارد تومان درآمد عملیاتی داشته که نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد ۵۹درصدی را شاهد بوده است.
شرکت در این ۹ماه ۷/ ۲‌هزار میلیارد تومان سود ناخالص و ۲‌هزار میلیارد تومان سود خالص شناسایی کرده که به ترتیب نسبت به دوره مشابه سال قبل ۷درصد و ۱۹‌درصد افت داشته است. میزان سود خالص هر سهم در این سه فصل برابر با ۷/ ۱۳۴تومان به ازای هر سهم است.
در مدت مشابه سال گذشته این رقم ۹/ ۱۶۶تومان به ازای هر سهم بوده که در ۹ماه سال‌جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل با افت ۱۹درصدی همراه شده است. همچنین شرکت در سه فصل گذشته حدود ۳/ ۲میلیون تن محصول تولید کرده است. شرکت ۶/ ۳۳۶‌هزار تن محصول را با رقم کل ۱/ ۴‌هزار میلیارد تومان در داخل کشور و ۲/ ۶۶۱‌هزار تن محصول را به خارج از کشور صادر کرده که رقم ماحصل از آن برابر با عدد ۹‌هزار میلیارد تومان بوده و فروش داخلی رشد ۳۲درصدی و فروش صادراتی رشد ۷۶درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل داشته است.
میزان درآمد شرکت در فصل پاییز ۵/ ۵‌هزار میلیارد تومان، در فصل تابستان ۶/ ۲‌هزار میلیارد تومان و در فصل بهار حدود ۵‌هزار میلیارد تومان و سود محقق‌شده برای هر سهم به ترتیب فصل برابر با ۱/ ۴۸تومان، ۲/ ۲۵تومان و ۴/ ۶۱تومان بوده است.

فجر

فولاد امیرکبیر کاشان با ارزش بازار ۰۲/ ۴‌هزار میلیارد تومان در بازار اول (تابلوی فرعی) بورس با قیمت ۱۶هزار و ۳۷۰ریال معامله می‌شود و P/ E سهم برابر با ۵۸/ ۳ است. بر اساس صورت مالی ۹ماهه شرکت، «فجر» در سه فصل گذشته ۸/ ۳هزار میلیارد تومان درآمد عملیاتی داشته که نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد ۱۰۸درصدی را ثبت کرده است.


بیشتر بخوانید: بورس سبز پوش شد/ رشد ۱۷۲۰۴ واحدی شاخص کل بورس امروز ۶ بهمن ۱۴۰۰


شرکت در این ۹ماه ۴/ ۶۸۶میلیارد تومان سود ناخالص و ۸/ ۶۴۶میلیارد تومان سود خالص شناسایی کرده که به ترتیب نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲۰درصد و ۶‌درصد افت داشته است. میزان سود خالص هر سهم در این سه فصل برابر با ۲/ ۲۶۳تومان به ازای هر سهم است. در مدت مشابه سال گذشته این رقم ۸/ ۷۹۹تومان به ازای هر سهم بوده که در ۹ماه سال‌جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل با افت ۶۷درصدی همراه شده است. همچنین شرکت در سه فصل گذشته حدود ۴۵۹‌هزار تن محصول تولید کرده است.

شرکت ۱۳۴‌هزار تن محصول را با رقم کل ۴/ ۳‌هزار میلیارد تومان در داخل کشور و ۹/ ۱۴‌هزار تن محصول را به خارج از کشور صادر کرده که رقم ماحصل از آن برابر با عدد ۳/ ۳۶۱میلیارد تومان بوده که فروش داخلی رشد ۱۱۳درصدی و فروش صادراتی رشد ۲۷۴درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل داشت. میزان درآمد شرکت در فصل پاییز ۶/ ۱‌هزار میلیارد تومان، در فصل تابستان حدود یک‌هزار میلیارد تومان و در فصل بهار ۱/ ۱‌هزار میلیارد تومان و سود محقق‌شده برای هر سهم به ترتیب در فصل بهار ۶/ ۲۳۴تومان، در فصل تابستان زیان ۵/ ۴۷تومانی و در فصل پاییز سود ۱/ ۷۶تومانی داشته است.

منبع: تجارت نیوز

ارسال نظر
قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «اقتصاد24» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
خواندنی‌ها
خودرو
فناوری
آخرین اخبار

کدام کالای ایرانی بیشترین مشتری اروپایی را دارد؟

حسن آباد تهران با زلزله ۴ ریشتری لرزید

وزیر کار: ۹۰ درصد مردم مستحق دریافت یارانه‌اند

واکنش دبیر ستاد حقوق بشر به لغو دیدار ایران و کانادا

آقای مدیر مدرسه که هر روز از همسرش کتک می‌خورد! + فیلم

پرستویی خطاب به جبلی: ظاهرا از شما هم آبی گرم نمی‌شود!

مجری فوتبال برتر هم مسافر کانادا بود!

علم‌الهدی: با گرانی مردم مجبور می‌شوند دزدی و کلاهبرداری کنند

آخرین وضعیت نوزاد رها شده در سطل زباله

شکار بزرگ پرسپولیس در راه است؛ یک ملی‌پوش مشهور

خبر مهم وزیر کار درباره یارانه ۴۰۰هزار تومانی

خروج چک‌های فاقد شناسه ۱۶ رقمی صیادی از شبکه بانکی

آینده بدون برجام برای ایران چگونه خواهد بود؟

یارانه تیرماه ۱۴۰۱ چه زمان واریز می‌شود؟

رها شدن حدود پنج هزار نوزاد در خیابان طی ۱۰ روز

وام مسکن ۱۱۳ میلیون تومانی برای متاهلان در هفته اول خرداد

محموله بزرگ نهاده دامی کپک زد و از بین رفت

بیانیه فدراسیون فوتبال کانادا بعد از لغو بازی با ایران

کدام کمیسیون در شهرداری‌ها فاجعه متروپل‌ها را می‌آفریند؟

استقلال منتظر فهرست جدید فرهاد مجیدی

«کالابرگ» هم مانند «ارز ترجیحی» فسادزا است

اشتباه محاسباتی در رویکرد مذاکرات هسته‌ای

روش تازه تولیدی‌ها برای افزایش قیمت شوینده‌ها

قیمت انواع مربا در بازار چقدر است؟

دوراهی یحیی برای ادامه کار در پرسپولیس

انفجار قیمت برنج ایرانی در راه است؟

ادامه خرید نفت ارزان روسیه از سوی هند

خیزش گردوخاک در برخی مناطق کشور

رشد ۱۲۳ درصدی ارزش صادرات نفت عربستان

اگر عبدالباقی مُرده، حالا متهم متروپل کیست؟

فیلم/ علی دایی: کارگر برای منزل آوردیم فوق لیسانس داشت، گریه ام گرفت

اصلاح جزئی شاخص‌ها ناقض روند مثبت آن‌ها نیست

سفر ۲ مقام آمریکایی به ریاض برای گفتگو درباره ایران و نفت

قیمت خودرو امروز ۶ خرداد ۱۴۰۱

عرضه گوشت قرمز در فروردین ماه ۱۴۰۱ به بیش از ۴۶ هزارتن رسید

چرا بانک‌ها به مردم وام نمی‌دهند؟

پوشیدن مانتو‌ها با قد بالای زانو هم ممنوع شد