آخرین قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت طلا

اقتصاد۲۴ - روز قبل هر اونس طلا خلاف افت قبلی خود رشد قیمت را تجربه کرد. هر اونس طلا که ۳ روز پیش تا ۱,۹۵۵ (یک هزار و نهصد و پنجاه و پنج ) تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۹ مصادف با ۰۲ آگوست ۲۰۲۰ - با رشد ۱.۰۶ درصدی به ۱,۹۷۶ (یک هزار و نهصد و هفتاد و شش ) دلار رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۹۷۶ ۲۱ ۱.۰۶ روز قبل
۱,۹۵۵ -۰.۰۶ ۳ روز پیش
۱,۹۵۶ ۱۸ ۰.۹۲ ۴ روز پیش
 

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا امروز پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار به ۱,۰۵۳,۰۰۰ (یک میلیون و پنجاه و سه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۰۵۳,۰۰۰ -۸,۵۰۰ -۰.۸۱ امروز
۱,۰۶۱,۵۰۰ -۲۲,۹۰۰ -۲.۱۶ روز قبل
۱,۰۸۴,۴۰۰ ۱۳,۰۰۰ ۱.۱۹ ۳ روز پیش
 

قیمت گرم طلا ۲۴ عیار امروز

هر گرم طلا ۲۴ عیار امروز با کاهش ۰.۷۸ درصدی، از ۱,۴۱۵,۳۰۰ (یک میلیون و چهارصد و پانزده هزار و سیصد ) تومان به ۱,۴۰۴,۳۰۰ (یک میلیون و چهارصد و چهار هزار و سیصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۲۴ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۴۰۴,۳۰۰ -۱۱,۰۰۰ -۰.۷۹ امروز
۱,۴۱۵,۳۰۰ -۳۰,۵۰۰ -۲.۱۶ روز قبل
۱,۴۴۵,۸۰۰ ۱۷,۲۰۰ ۱.۱۸ ۳ روز پیش
 

 

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

هر مثقال طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۰.۸۵ درصدی، از ۴,۵۹۹,۰۰۰ (چهار میلیون و پانصد و نود و نه هزار) تومان به ۴,۵۶۰,۰۰۰ (چهار میلیون و پانصد و شصت هزار) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر مثقال طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴,۵۶۰,۰۰۰ -۳۹,۰۰۰ -۰.۸۶ امروز
۴,۵۹۹,۰۰۰ -۹۶,۰۰۰ -۲.۰۹ روز قبل
۴,۶۹۵,۰۰۰ ۵۷,۰۰۰ ۱.۲۱ ۳ روز پیش
 

آخرین نرخ دلار در بازار تهران

امروز قیمت دلار در بازار تهران به ۲۳,۱۰۰ (بیست و سه هزار و یکصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۱.۸۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار تهران
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۳,۱۰۰ -۴۳۰ -۱.۸۷ امروز
۲۳,۵۳۰ -۷۰ -۰.۳ روز قبل
۲۳,۶۰۰ ۲۰۰ ۰.۸۴ ۳ روز پیش
 

 

قیمت سکه بهار آزادی امروز

امروز قیمت سکه بهار آزادی مانند روز قبل با کاهش روبرو شد، سکه بهار آزادی که روز قبل تا ۱۰,۶۰۰,۰۰۰ (ده میلیون و ششصد هزار) تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۹ مصادف با ۰۲ آگوست ۲۰۲۰ - با کاهش ۱.۹۲ درصدی به ۱۰,۴۰۰,۰۰۰ (ده میلیون و چهارصد هزار) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه بهار آزادی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۰,۴۰۰,۰۰۰ -۲۰۰,۰۰۰ -۱.۹۳ امروز
۱۰,۶۰۰,۰۰۰ -۲۰۰,۰۰۰ -۱.۸۹ روز قبل
۱۰,۸۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۰.۹۲ ۳ روز پیش
 

قیمت سکه در بازار تهران امروز

سکه در بازار امروز تهران، به ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ (ده میلیون و نهصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۴.۱۲ درصدی داشته است.

قیمت سکه امامی امروز

سکه امامی، امروز به ۱۰,۹۴۱,۰۰۰ (ده میلیون و نهصد و چهل و یک هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۱.۹۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۰,۹۴۱,۰۰۰ -۲۱۸,۰۰۰ امروز
۱۱,۱۵۹,۰۰۰ -۲۰۲,۰۰۰ -۱.۸۲ روز قبل
۱۱,۳۶۱,۰۰۰ ۱۴۲,۰۰۰ ۱.۲۴ ۳ روز پیش