قیمت سکه امروز

قیمت سکه به 15,450,000 (پانزده میلیون و چهارصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به 3 روز پیش، افزایش 4.2 درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۵,۴۵۰,۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰ ۴.۲ امروز
۱۴,۸۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ روز قبل
۱۴,۸۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۲.۰۲ ۲ روز پیش
 

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه، امروز به ۸,۱۰۰,۰۰۰ (هشت میلیون و یکصد هزار) تومان رسید که نسبت به ۳ روز پیش، افزایش ۲.۴۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۸,۱۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۲.۴۶ امروز
۷,۹۰۰,۰۰۰ -۱۰۰,۰۰۰ -۱.۲۷ روز قبل
۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱.۸۷ ۲ روز پیش
 

آخرین نرخ ربع سکه

در بازار امروز ربع سکه نسبت به ۳ روز پیش، با ۱۰۰۰۰۰ تومان افزایش، ۵,۳۰۰,۰۰۰ (پنج میلیون و سیصد هزار) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی امروز بدون تغییر نسبت به روز گذشته، ۲,۶۰۰,۰۰۰ (دو میلیون و ششصد هزار) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ دلار و یورو

بازار ارز امروز شاهد افزایش قیمت دلار است که با رشد ۶۰۰ تومانی به ۳۰،۳۰۰ (سی هزار و سیصد) تومان رسید.
آخرین قیمت دلار

آخرین نرخ دلار

قیمت دلار امروز به ۳۰,۳۰۰ (سی هزار و سیصد ) تومان رسید که نسبت به ۳ روز پیش، افزایش ۱.۹۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۰,۳۰۰ ۶۰۰ ۱.۹۸ امروز
۲۹,۷۰۰ ۲۰۰ ۰.۶۷ روز قبل
۲۹,۵۰۰ ۱۵۰ ۰.۵ ۲ روز پیش
 

قیمت یورو امروز

یورو امروز با افزایش ۰.۰۳ درصدی، از ۳۵،۰۹۶ (سی و پنج هزار و نود و شش) تومان به ۳۵،۱۰۸ (سی و پنج هزار و یکصد و هشت) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۵,۱۰۸ ۱۲ ۰.۰۳ امروز
۳۵,۰۹۶ ۲۴۷ ۰.۷ روز قبل
۳۴,۸۴۹ -۱۰۷ -۰.۳۱ ۲ روز پیش