جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۸۹۴ ۲ ۰.۰۹ امروز
۱,۸۹۲ -۲۹ -۱.۵۵ روز قبل
۱,۹۲۱ -۰.۴۹ ۲ روز پیش
 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا امروز پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار با کاهش ۰.۴۴ درصدی، از ۱,۴۸۶,۲۱۱ (یک میلیون و چهارصد و هشتاد و شش هزار و دویست و یازده ) تومان به ۱,۴۷۹,۷۴۸ (یک میلیون و چهارصد و هفتاد و نه هزار و هفتصد و چهل و هشت ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۴۷۹,۷۴۸ -۶,۴۶۳ -۰.۴۴ امروز
۱,۴۸۶,۲۱۱ ۷,۳۸۷ ۰.۴۹ روز قبل
۱,۴۷۸,۸۲۴ ۲۷,۹۳۳ ۱.۸۸ ۲ روز پیش
 

آخرین نرخ دلار

قیمت دلار امروز به ۳۱,۷۰۰ (سی و یک هزار و هفتصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۳۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۱,۷۰۰ ۱۰۰ ۰.۳۱ امروز
۳۱,۶۰۰ ۰ ۰ روز قبل
۳۱,۶۰۰ ۴۰۰ ۱.۲۶ ۲ روز پیش
 

قیمت یورو امروز

یورو امروز با کاهش ۰.۱۷ درصدی، از ۳۷,۱۵۵ (سی و هفت هزار و یکصد و پنجاه و پنج ) تومان به ۳۷,۰۹۲ (سی و هفت هزار و نود و دو ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۷,۰۹۲ -۶۳ -۰.۱۷ امروز
۳۷,۱۵۵ -۱۸۰ -۰.۴۹ روز قبل
۳۷,۳۳۵ ۴۵۴ ۱.۲۱ ۲ روز پیش
 

قیمت پوند امروز

در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل ، با ۱۶۵ تومان کاهش، ۴۰,۸۶۱ (چهل هزار و هشتصد و شصت و یک ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۰,۸۶۱ -۱۶۵ -۰.۴۱ امروز
۴۱,۰۲۶ -۱۶۱ -۰.۴ روز قبل
۴۱,۱۸۷ ۴۵۳ ۱.۰۹ ۲ روز پیش
 

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

در بازار امروز درهم امارات (حواله) نسبت به روز قبل بدون تغییر نسبت به روز پیش، ۸,۷۰۰ (هشت هزار و هفتصد ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر درهم امارات (حواله)
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۸,۷۰۰ ۰ ۰ امروز
۸,۷۰۰ ۲۰ ۰.۲۲ روز قبل
۸,۶۸۰ -۱۰ -۰.۱۲ ۲ روز پیش
 

آخرین نرخ لیر ترکیه

لیر ترکیه امروز با کاهش ۰.۴۷ درصدی، از ۴,۰۳۸ (چهار هزار و سی و هشت ) تومان به ۴,۰۱۹ (چهار هزار و نوزده ) تومان رسید.

آخرین نرخ دلار کانادا

همچنین دلار کانادا با کاهش ۰.۰۷ درصدی نسبت به روز قبل ، ۲۴,۰۴۷ (بیست و چهار هزار و چهل و هفت ) تومان معامله شد.

قیمت دلار استرالیا امروز

در بازار امروز دلار استرالیا نسبت به روز قبل ، با ۷۶ تومان کاهش، ۲۲,۸۲۰ (بیست و دو هزار و هشتصد و بیست ) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت سکه امروز

قیمت سکه امروز به 16,300,000 (شانزده میلیون و سیصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۶,۳۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ امروز
۱۶,۳۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۰.۶۱ روز قبل
۱۶,۲۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۰.۶۱ ۲ روز پیش
 

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه، امروز به ۹,۰۰۰,۰۰۰ (نه میلیون) تومان رسید که نسبت به روز قبل بدون تغییر است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۹,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ امروز
۹,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۰.۵۵ روز قبل
۸,۹۵۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۲.۲۳ ۲ روز پیش
 

آخرین نرخ ربع سکه

در بازار امروز ربع سکه نسبت به روز قبل ، با ۵۰۰۰۰ تومان افزایش، ۶,۱۰۰,۰۰۰ (شش میلیون و یکصد هزار) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت سکه گرمی امروز

همچنین هر سکه گرمی بدون تغییر نسبت به روز قبل ، ۳,۰۰۰,۰۰۰ (سه میلیون) تومان معامله شد.