آخرین قیمت دلار، قیمت سکه

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

اقتصاد۲۴ -  قیمت طلا امروز بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار به ۱,۲۰۵,۶۰۰ (یک میلیون و دویست و پنج هزار و ششصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۴۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۲۰۵,۶۰۰ ۶,۰۰۰ ۰.۴۹ 11:09
۱,۱۹۹,۶۰۰ -۱۳,۸۰۰ -۱.۱۶ روز قبل
۱,۲۱۳,۴۰۰ -۵,۸۰۰ -۰.۴۸ ۳ روز پیش

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

هر مثقال طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۰.۵۱ درصدی، از ۵۱۹,۱۰۰ (پانصد و نوزده هزار و یکصد ) تومان به ۵۲۱,۸۰۰ (پانصد و بیست و یک هزار و هشتصد ) تومان رسید.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۶,۷۰۰ (بیست و شش هزار و هفتصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۷۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۶,۷۰۰ -۲۰۰ -۰.۷۵ 11:04
۲۶,۹۰۰ -۲۰۰ -۰.۷۵ روز قبل
۲۷,۱۰۰ -۱۵۰ -۰.۵۶ ۳ روز پیش

قیمت یورو در بازار آزاد امروز

یورو در بازار آزاد امروز بدون تغییر است و ۳۱,۸۴۶ (سی و یک هزار و هشتصد و چهل و شش ) تومان قیمت خورد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۱,۸۴۶ ۰ ۰ 10:30
۳۱,۸۴۶ -۲۳۴ -۰.۷۴ روز قبل
۳۲,۰۸۰ ۸۶ ۰.۲۶ ۲ روز پیش

آخرین نرخ پوند

پوند امروز بدون تغییر نسبت به روز گذشته، ۳۵,۴۹۴ (سی و پنج هزار و چهارصد و نود و چهار) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۵,۴۹۴ ۰ ۰ 10:30
۳۵,۴۹۴ -۲۲۶ -۰.۶۴ روز قبل
۳۵,۷۲۰ ۲۰۱ ۰.۵۶ ۲ روز پیش

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

درهم امارات (حواله)، امروز به ۷,۴۰۰ (هفت هزار و چهارصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۲.۴۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر درهم امارات (حواله)
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۷,۴۰۰ -۱۸۰ -۲.۴۴ 11:05
۷,۵۸۰ ۱۵۹ ۲.۰۹ روز قبل
۷,۴۲۱ -۱۲۹ -۱.۷۴ ۳ روز پیش

قیمت لیر ترکیه امروز

همچنین لیر ترکیه با کاهش ۵.۷۵ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳,۵۲۶ (سه هزار و پانصد و بیست و شش ) تومان معامله شد.

قیمت دلار کانادا امروز

دلار کانادا، امروز به ۲۰,۴۸۴ (بیست هزار و چهارصد و هشتاد و چهار ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر ۰ درصدی داشته است.

قیمت دلار استرالیا امروز

در بازار امروز دلار استرالیا نسبت به روز قبل ، با ۱ تومان کاهش، ۱۹,۹۰۲ (نوزده هزار و نهصد و دو ) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به 12,700,000 (دوازده میلیون و هفتصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۷۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۲,۷۰۰,۰۰۰ -۱۰۰,۰۰۰ -۰.۷۹ 11:04
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ -۲۰۰,۰۰۰ -۱.۵۷ روز قبل
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۳ روز پیش

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۶,۹۰۰,۰۰۰ (شش میلیون و نهصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۱.۴۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶,۹۰۰,۰۰۰ -۱۰۰,۰۰۰ -۱.۴۵ 11:06
۷,۰۰۰,۰۰۰ -۲۰۰,۰۰۰ -۲.۸۶ روز قبل
۷,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۳ روز پیش

قیمت ربع سکه امروز

ربع سکه امروز بدون تغییر نسبت به روز گذشته، ۴,۷۰۰,۰۰۰ (چهار میلیون و هفتصد هزار) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ سکه گرمی

در بازار امروز هر سکه گرمی نسبت به روز قبل بدون تغییر است و ۲,۶۵۰,۰۰۰ (دو میلیون و ششصد و پنجاه هزار) تومان نرخ گذاری شد.